Dionýz Štúr životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 1350×

Příbuzná témataDionýz Štúr životopis

Študoval na gymnázium v Modre, ev. lýceu v Bratislave, matematiku a fyziku na polytechnike vo Viedni a na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Stal sa geológom svetového mena, zakladateľ modernej stratigrafie Slovenska. Študoval takmer všetky geologické útvary na území habsburskej monarchie. Okrem výskumu v rakúskych Alpách robil geologické výskumy na Morave, v Čechách, Chorvátsku, ťažisko jeho práce však bolo v Štajersku, spracoval jeho geologickú mapu a vydal rozsiahlu monografiu Geologie der Steiermark. Pre Slovensko majú veľký význam jeho výskumy Západných Karpát, ktoré zhrnul a vydal v spisoch Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des Wassergebietes der Waag und Neutra, Bericht über die geologische Aufnahme im oberen Waag und Gran Thale a Berict über die geologische Aufnahme der Umgegen von Schmölnitz und Göllnitz. Toto jeho dielo je základom pre poznanie geologického zloženia veľkej časti stredného Slovenska. Rozdelil Karpaty do delenia, ktoré sa používa dodnes. Na svojich geologických expedíciách sa venoval botanickým výskumom, o ktorých v ríšskej akadémii vied vo Viedni uverejnil cenné štúdie. Neskôr venoval svoju pozornosť na štúdium vyhynutého rastlinstva karbónu. Zaoberal sa aj problémami zásobovania veľkých miest pitnou vodou, udržiaval kontakty so slov. vedcami (Klemens, Zechenter, Lichard, ...). Bol účastníkom memorandového zhromaždenia, pomáhal pri zakladaní slov. gymnázií a Matice slov. Je autorom asi 270 vedeckých prác, ktoré publikoval hlavne v časopisoch viedenského geologického ústavu a vedecké poznatky v Sokole, Slov. pohľadoch a v Letopise Matice slov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?