Diabetes

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 6037×

Příbuzná témataDiabetes

Popis diabetu

Definícia
Diabetes je porucha metabolizmu sacharidov, ktorá je spôsobená nedostatočnou tvorbou inzulínu alebo zníženou vnímavosťou na inzulín. Inzulín je polypeptid, ktorý je vytváraný v beta bunkách Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy (pankreasu), a je dôležitý pre normálne využitie glukózy vo väčšine buniek organizmu. U osôb s diabetom je schopnosť buniek organizmu využívať glukózu znížená (potlačená), čo vedie k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia). Typy choroby
Rozlišujú sa dve hlavné formy choroby. Typ 1 je inzulíndependentný diabetes mellitus, skrátene IDDM, pri ktorom je potrebné podávať injekcie inzulínu; predtým bol označovaný ako juvenilný typ diabetu. U tohoto typu nie je pankreasom vylučovaný inzulín, a je preto nutné ho podávať v injekciách. Typ 2, non-inzulíndependentný diabetes mellitus, skrátene NIDDM, ktorý bol predtým označovaný ako diabetes začínajúci v dospelosti, je často možné liečiť len úpravou diéty. Jeho príčinou je pomalá pankreatická sekrécia a rezistencia tkanív na vylučovaný inzulín, čo sa ďalej komplikuje drobnými vo vylučovaní inzulínu beta bunkami. I napriek tomu, že diabetes bol predtým rozdeľovaný na juvenilný alebo adultný (začínajúci v dospelosti), môžu sa oba typy objaviť v ktoromkoľvek veku; NIDDM je však častejší a tvorí 90 % všetkých prípadov diabetu. Existujú iné typy diabetu (napríklad tehotenský diabetes alebo diabetes pri podvýžive). Tieto typy budú podrobne popísané v časti Otázky a odpovede. Príznaky
Zvýšené množstvo glukózy, ktoré sa hromadí v krvi, vedie k vylučovaniu vyšších koncentrácií cukru v moči (glykosúria). Tomu zodpovedajú príznaky diabetu, ku ktorým patrí zvýšený objem moču a častejšie močenie, smäd, svrbenie, pocit hladu, úbytok telesnej hmotnosti a slabosť. Možné komplikácie a ich prevencia

Diabetes mellitus (z gréckeho slova diabainein, ktoré znamená "prechádzať, pretekať" a z latinského slova mellitus, ktoré znamená "osladený medom") je známy už od staroveku. Možnosť uzdravenia bez liečenia je pri diabete prakticky vylúčená, i keď diabetes matky, ktorý sa u nej vyvinie v tehotenstve - známy ako tehotenský diabetes - často spontánne ustúpi po pôrode. Napriek tomu, že presné príčiny diabetu nie sú známe, sú isté skutočnosti neomylné. Poškodenie beta buniek je dôsledkom tzv. autoimunitného procesu, pri ktorom imunitný systém diabetika vytvára protilátky, ktoré ničia jeho vlastné beta bunky.

NIDDM sa oproti tomu vyskytuje pri určitej dedičnej dispozícii a obezite, zvlášť pri obezite hornej polovici tela - ktorá znamená pomer obvodu pása k obvodu v bokoch vyšší než 85:100. Choroby srdca
Choroby srdca sú hlavnou príčinou úmrtia osôb s diabetom. U dospelých s diabetom je úmrtnosť na srdcové ochorenia približne dvakrát až štyrikrát vyššia než u dospelých bez diabetu. Cievna mozgová príhoda
Riziko cievnej mozgovej príhody je u osôb s diabetom dvakrát až štyrikrát vyššie. Vysoký krvný tlak
Odhaduje sa, že 60 až 65 % osôb s diabetom má vysoký krvný tlak. Slepota
Diabetes je u dospelých vo veku 20 až 74 rokov hlavnou príčinou nových prípadov slepoty. Diabetická retinopatia je každým rokom príčinou 12 000 až 24 000 nových prípadov slepoty. Ochorenia obličiek
Diabetes je najčastejšou príčinou terminálnych ochorení obličiek a spôsobuje asi 40 % nových prípadov. V roku 1995 sa u 27 851 osôb s diabetom rozvinulo terminálne obličkové ochorenie (zlyhanie obličiek). V roku 1995 bola celkove u 98 872 osôb s diabetom vykonaná dialýza alebo transplantácia obličiek. Ochorenia nervového systému
Asi 60 až 70 % osôb s diabetom trpí ľahkými alebo závažnými formami lézií (poškodení) nervového systému (často sa jedná o poškodenie vnemov alebo bolesti nôh alebo rúk, spomalené trávenie potravy v žalúdku, syndróm karpálneho tunelu alebo iné neurologické problémy). Ťažké formy nervových ochorení diabetického pôvodu sú príčinou, ktorá sa významne podieľa na amputáciách dolných končatín. Amputácie
V Spojených štátoch je viac než polovica amputácií na dolných končatinách vykonaná u osôb s diabetom. V rokoch 1993 až 1995 bolo každým rokom u diabetikov vykonaných asi 67 000 amputácií. Ochorenia zubov
Ochorenia ďasien (ktoré môžu viesť k strate zubov) sa u osôb s diabetom objavujú častejšie a v závažnejšej forme. Uvádza sa, že ochorením ďasien trpí 30 % osôb s diabetom 1. typu vo veku 19 rokov a starších. Komplikácie tehotenstva
Percento významných vrodených chýb u novorodencov, ktorí sa narodia ženám, ktoré diabetom trpeli pred otehotnením, sa pohybuje od 0 do 5 % u žien, ktoré boli pred otehotnením riadne liečené, a dosahuje až 10 % u žien, ktoré takto liečené neboli. 3 až 5 % tehotenstiev žien s diabetom končí úmrtím novorodenca; u žien, ktoré diabetes nemajú, je to len 1,5 % tehotenstiev. Ďalšie komplikácie
Diabetes môže priamo viesť k stavom ohrozujúcim život; jedná sa o stavy ako diabetická ketoacidóza alebo hyperosmolárna kóma bez ketoacidózy. Ľudia s diabetom sú vnímavejší tiež k radu ďalších chorôb.

Majú napríklad oproti ľuďom bez diabetu vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na zápal pľúc alebo chrípku. Diabetická ketoacidóza a hyperosmolárna kóma bez ketoacidózy sú stavy, ktoré sú dôsledkom poruchy rovnováhy vnútorného prostredia pri neliečenom diabete. Čo je príčinou?

Dedičnosť
Diabetes nie je podmienený len geneticky. Väčšina detí diabetických rodičov neochorie. Vedci sú však už dlhšiu dobu presvedčení, že sa dedičnosť pri diabete uplatňuje, pretože IDDM (typ 1) má sklon k rodinnému výskytu. Výskyt choroby v rodinnej anamnéze zvyšuje riziko ochorenia. Vedci zistili niekoľko génov, ktoré zvyšujú riziko ochorenia IDDM (typ 1), nepodarilo sa im však nájsť ani jeden gén, ktorý by chorobu spôsoboval. Ľudia bielej rasy majú najvyššie riziko ochorenia diabetom 1. typu zo všetkých rás. Nie je jasné, či je to spôsobené rozdielmi v životnom prostredí alebo génmi. Vzhľadom k tomu, že ani u belochov neochorejú diabetom všetky vnímavé osoby, zaoberajú sa vedci otázkou, ktoré faktory vonkajšieho prostredia sa pri vzniku diabetu uplatňujú. Autoprotilátky
IDDM (diabetes 1. typu) má početné rysy, ktoré sú typické pre autoimunitné choroby. Pri autoimunitných ochoreniach dochádza k tomu, že imunitný systém, chrániaci Vás pred chorobami tým, že zabíja do tela vnikajúce zárodky, zamieňa bunky vlastného organizmu za zárodky a ničí ich. V prípade IDDM (diabetu 1. typu) zabíja imunitný systém bunky v pankrease, ktoré vytvárajú inzulín (beta bunky). Vírusy
IDDM (diabetes 1. typu) sa často objavuje krátko po vírusovom infekčnom ochorení, a lekári tiež často pozorujú nápadné zvýšenie počtu novo stanovených diagnóz diabetu práve po vírusových epidémiách. O aké vírusy sa jedná? Možnými pôvodcami sú vírusy, ktoré spôsobujú mumps, ružienku a tiež blízki príbuzní vírusu, ktorý spôsobuje detskú obrnu. Ako by mohli vírusy spôsobiť diabetes? Nespôsobujú ho priamo. Skôr je to tak, že vírusy obsahujú bielkovinu, ktorá je veľmi podobná bielkovinám obsiahnutým v beta bunkách pankreasu, ktoré vytvárajú inzulín. Imunitný systém si pravdepodobne mýli beta bunky s vírusovými časticami a ničí ich, čo vedie u danej osoby k strate schopnosti syntetizovať inzulín. Chemické látky a lieky
Prevedené štúdie preukázali, že IDDM (diabetes 1. typu) môže byť spôsobený Pyriminilom, čo je jed na ničenie potkanov. Podobne pôsobia dva lieky na predpis: pentamidin, ktorý sa používa pri liečení pneumónie, a L-asparaginasa, čo je liek používaný pri liečení rakoviny.

Bolo dokázané, že iné chemické látky spôsobujúce diabetes u zvierat, vedci však nezistili, či by tieto látky mali u človeka rovnaký účinok, pretože ich testovanie nie je u ľudí z etického hľadiska možné. Všetky chemické látky a lieky, ktoré spôsobujú diabetes 1. typu, pôsobia tak, že ničia beta bunky. Kravské mlieko
Výsledky niektorých štúdií naznačujú, že dieťa do jedného roku života, ktoré je vystavené pôsobeniu kravského mlieka, môže mať vyššie riziko ochorenia IDDM (diabetes 1. typu). Kravské mlieko obsahuje bielkovinu podobnú bielkovine, ktorá sa vyskytuje na povrchu beta buniek. Podľa príslušnej teórie môže organizmus malých detí, u ktorých dôjde k tvorbe protilátok proti bielkovine v kravskom mlieku, "zameniť" beta bunky za mlieko a začať ich ničiť. Spojitosť s kravským mliekom bola vždy rozporuplná a je stále viac potom, čo nedávna kvalitná štúdia vedcov z University of Colorado žiadnu súvislosť medzi pitím kravského mlieka v ranom detstve a zvýšeným rizikom IDDM (diabetu 1. typu) nedokázala. Avšak i keď je pravdepodobnosť, že kravské mlieko môže prispieť k zvýšeniu rizika ochorenia diabetom veľmi malá, dojčenie zostáva na prvom mieste. Vyšetrenia

K súčasným rutinným vyšetreniam, používaným pri stanovení diagnózy, patrí vyšetrenie glukózy v krvnej plazme nalačno, na rozdiel od skôr preferovaného orálneho glukózového tolerančného testu. (V istých klinických prípadoch sa však lekári môžu napriek tomu rozhodnúť obtiažnejší a nákladnejší orálny glukózový tolerančný test previesť.)
Potvrdená (t.j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 126 mg/dl (7 mmol/l) alebo vyššia znamená diagnózu diabetes mellitus. Predtým bola hodnota pre stanovenie diagnózy 140 mg/dl (7,7 mmol/l) alebo vyššia. Pri príznakoch diabetu je pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, pre diagnózu diabetu potrebná potvrdená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia. Ak lekár rozhodne, že je potrebné previesť orálny glukózový tolerančný test (pri ktorom sa podá 75 gramov bezvodnej glukózy rozpustenej vo vode podľa noriem Svetovej zdravotníckej organizácie; za dve hodiny nasleduje stanovenie koncentrácie glukózy), potvrdená hodnota glukózy 11 mmol/l alebo vyššia, znamená diagnózu diabetu. U tehotných žien sú pri zistení prítomnosti tehotenského diabetu odlišné kritériá. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?