Devízový vývoj na Slovensku v roku 2001

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Devízový vývoj na Slovensku v roku 2001

1. Vývoj devízových rezerv za rok 2001

Január:
Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti decembru o 103,9 mil. USD najmä vplyvom kurzových rozdielov. Ich stav ku koncu januára zodpovedal 3,3-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR v roku 2000. Február:
Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti januáru o 1,8 mil. USD najmä vplyvom kurzových rozdielov. Ich stav ku koncu februára zodpovedal 3-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR v januári 2001. Marec:
Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti februáru o 108,1 mil. USD najmä vplyvom kurzových rozdielov. Ich stav ku koncu marca zodpovedal 3-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé dva mesiace roku. Apríl:
Celkové devízové rezervy NBS vzrástli oproti marcu o 226,4 mil. USD najmä vplyvom príjmu z privatizácie SLSP. Ich stav ku koncu apríla zodpovedal 3,1-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé tri mesiace roku 2001. Máj:
Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti aprílu o 309,4 mil. USD najmä vplyvom splátok istiny a úrokov z emisie vládnych eurobondov a kurzových rozdielov. Ich stav ku koncu mája zodpovedal 2,8-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé štyri mesiace roku 2001. Jún:
Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti máju o 64,1 mil. USD najmä vplyvom splátok dlhovej služby vlády. Ich stav ku koncu júna zodpovedal 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých päť mesiacov roku 2001. Júl:
Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) vzrástli oproti júnu o 46,1 mil. USD najmä vplyvom kurzových rozdielov. Ich stav ku koncu júla zodpovedal 2,8-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých šesť mesiacov roku 2001. August:
Úvery podnikom a obyvateľstvu (vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993, upravené o emisie štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu vybraných bánk, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie úverov v roku 2000 a konverziu úverov na držbu dlhopisov) sa v auguste medzimesačne zvýšili o 0,5 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavovalo rast 2,4%. September:
Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) poklesli oproti augustu o 20,5 mil. USD. Ich stav ku koncu septembra zodpovedal 2,8-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých osem mesiacov roku 2001. Október:
Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) poklesli oproti septembru o 20,8 mil. USD.

Ich stav ku koncu októbra zodpovedal 2,8-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých deväť mesiacov roku 2001. 2. Vývoj na devízovom trhu

1.týždeň roku 2001
Začiatok nového roka priniesol slabšiu korunu, ktorá hneď počas prvého obchodného dňa zaznamenala 14 mesačné minimum oproti euru. Po prekonaní hranice 44 korún za euro vystúpila na trh NBS, ktorá priamou intervenciou dala najavo nesúhlas s oslabovaním koruny. Oproti americkému doláru zaznamenala koruna najsilnejšiu hodnotu od augusta minulého roka. Londýnske a Viedenské banky kupovali euro a to bol hlavný dôvod, prečo sa euro dostalo nad hranicu 44 korún. K oslabovanie koruny prispel aj lacný dolár. NBS ale svojou intervenciou stiahla euro na hodnotu 43,7 SKK/EUR ale ku koncu týždňa sa kurz opäť korigoval na úroveň 43,92 SKK/EUR – bolo to spôsobené nákupmi devíz zo strany rakúskych bánk spolu s domácimi klientmi.

3.týždeň
NBS musela aj tento týždeň intervenovať v prospech koruny, ktorej znehodnotenie nieje podľa predstaviteľov NBS v súlade s makroekonomickým vývojom na Slovensku. Klientské nákupy devíz realizované domácimi bankami oslabili slovenskú korunu opäť až za hranicu 44 SKK/EUR, lebo začali prevládať nákupy devíz nad ich predajom. NBS vstúpila na trh a zrazila hodnotu na 43,7 SKK/EUR.

5.týždeň
Slovenský devízový trh sa pomerne zlikvidnil. Koruna neprekonala úroveň 43,5 SKK/EUR a začalo sa jej postupné oslabovanie až na úroveň 43,80 SKK/EUR. Americký dolár osciloval medzi 46,25 – 47,65 SKK/USD. Zároveň sa očakávali výsledky zahraničného obchodu za december 2000. Ak by bol deficit obchodnej bilancie zlý, NBS prehodnotí situáciu a prípadne bude intervenovať v prospech slovenskej koruny.

7.týždeň
Na slovenskom devízovom trhu prevládalo pokojné obchodovanie, pri jeho zvýšenej likvidite. Na začiatku týždňa bolo cítiť na trhu prebytok devíz, čo spolu s predajom devíz do korún zo strany zahraničných bánk pred aukciou troj ročných štátnych dlhopisov stlačilo korunu na úroveň 43,55 SKK/EUR. Na tejto úrovni sa prejavili klientské príkazy na nákup devíz, a preto koruna ku koncu týždňa oslabila na 43,74 SKK/EUR. Zároveň oslabenie eura voči americkému doláru malo za následok posilnenie dolára z 46,65 na 48,20 SKK/USD.

9.týždeň
Kurz koruny reagoval iba na oslabenie amerického dolára, ktorý kupovali domáci klienti, čím spôsobili aj mierne zlacnenie slovenskej meny. Zahraničné banky nakupovali slovenskú korunu pred aukciou ročných štátnych dlhopisov.

Prevládali klientské nákupy lacnejšieho dolára, keďže dolár oslabil z 48,10 na 46,75 SKK/USD.

11.týždeň
Napriek tomu, že Štatistický úrad SR vyhlásil infláciu, s ktorou bola NBS spokojná a rast reálneho HDP, ktorý dosiahol tempo rastu 2,8%, koruna výrazne neposilnila. Euro oscilovalo na úrovni 43,65 – 43,75 SKK/EUR. Výrazne posilnil dolár, ktorý v priebehu týždňa získal 2 Sk, keď v priebehu týždňa posilnil z 4,90 na 48,90 SKK/USD.

13.týždeň
Zahraničné banky nákupmi korún stlačili kurz slovenskej koruny na 43,50 SKK/EUR. Hlavným impulzom pre posilnenie slovenskej koruny bol vývoj na českom devízovom trhu, kde sa českej korune podarilo dosiahnuť historicky najsilnejšiu hodnotu – 34,05CZK/EUR. Predaj devíz neobišiel ani slovenský trh. V prelomenie hranice 43,50 SKK/EUR málokto verí, a preto sa kurz na tejto hodnote zastavil a začali sa späť kupovať devízy. Slovenskej korune nepomohla ani zmena ratingu M)NBS od japonskej ratingovej agentúry Rating and Investment Information, ktorá posunom známky do investičného pásma hodnotila zlepšujúcu sa schopnosť splácať jej dlhodobé záväzky v cudzích menách. Výrazne zdražel americký dolár – zo 48,50 na 49,50 SKK/USD.

15.týždeň
Slovenská koruna prelomila hranicu 43,50 SKK/EUR a posilnila na 43,40 SKK/EUR v dôsledku predaja devíz zo strany bánk. Toto posilnenie nepriaznivo ovplyvnila svojimi vyhláseniami Schmognerová, ktorá povedala, že po zrušení dane z dedičstva sa SDĽ necíti byť viazaná koaličnou zmluvou. Situáciu na trhu upokojila SDĽ po tom, čo toto vyhlásenie dementovala.

17.týždeň
Zvýšený dopyt po devízach sa prejavil koncom týždňa, keď koruna oslabila o 10 halierov. Impulzom bolo marcové zverejnenie schodku obchodnej bilancie. Blížiaca sa schôdza Národnej rady SR spolu so schválením novely zákona o daniach z príjmov, v ktorej DS navrhuje znížiť daň z príjmu právnických osôb z 29% na 19%, môže krátkodobo vyvolať tlak na pokles koruny o 20 až 30 halierov. Americký dolár mierne posilnil na 48,80 SKK/USD v dôsledku vyvolania rastu americkej ekonomiky.

19.týždeň
Slovenská koruna sa v tomto týždni stabilizovala na úrovni 43,20 SKK/EUR. Zásluhy na tom majú hlavne domáci klienti, ktorí zinkasované devízy konvertovali do slovenskej koruny. Na opačnej strane stoja zahraničné banky, ktoré sa zbavujú korunových pozícií a vyberajú zisky. Šanca na prelomenie hranice 43 SKK/EUR je veľmi malá pred zamýšľanými zmenami vo vláde. Z tohoto dôvodu možno očakávať zvýšený záujem o nákup devíz.

21.týždeň
Slovenská koruna v tomto týždni zaznamenala oproti menám eurozóny polročné maximá. Na druhej strane zaznamenala oproti americkému doláru a britskej libre najslabšie hodnoty tohto roka. Mnohí investori váhali s predajom devíz – čakali na odvolanie vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša.

Keďže ho neodvolali, tak ku koncu týždňa sa prevalil predaj devíz. Zahraniční klienti spolu s domácimi bankami začali masívne kupovať korunu. Koruna dosahovala úroveň 42,89 SKK/EUR. Opačný vývoj zaznamenal americký dolár. Prvýkrát v roku prekonal hranicu 50 SKK/USD a vyšplhal sa až na 50,40 SKK/USD. Dôvodom bol katastrofálny prepad eura k ostatným svetovým menám.

22.týždeň
Tento týždeň sa koruna pohybovala v rozpätí 42,82 – 42,89 SKK/EUR. Prevládalo pokojné obchodovanie a na trhu prevládali domáce banky. Po klientských nákupoch devíz sa koruna mierne korigovala k 42,90 SKK/EUR. Na trhu prevládala vyčkávacia taktika pred zverejnením aprílového deficitu obchodnej bilancie. Skutočný schodok bol hlbší ako sa očakávalo a na strane nákupu figurovali najmä londýnske a české banky. 23.týždeň
Slovenská koruna v tomto týždni mierne oslabila z 42,85 na 43,10 SKK/EUR. O devízy mali záujem prevažne zahraničné banky, avšak ponuka devíz zo strany domácich klientov nedovolila výrazné oslabenie slovenskej koruny. V tomto týždni sa výraznejšie prepadla najmä britská libra v dôsledku nadhodnotenia libry oproti euru, keďže Tony Blair chce pripojiť Veľkú Britániu k Európskej menovej únii. Americký dolár sa pohyboval od 50,15 – 50,80 SKK/USD.

24.týždeň
Na trhu prevládalo technické obchodovanie a realizovali sa prevažne príkazy korporátnych klientov. V tomto týždni bolo pozitívnou správou pre slovenskú korunu ohlásenie predaja 36% podielu Slovenského energetického podniku vo firme Globtel do zahraničia za 180 mil. amerických dolárov. Ďalšie posilnenie koruny zapríčinil aj Štatistický úrad, ktorý oznámil rast HDP. Dolár oslabil z 8 mesačného maxima 51,04 na 49,54 SKK/USD. Toto zapríčinilo posilnenie eura na svetových devízových trhoch.

26.týždeň
Rastúci záujem o slovenskú korunu prúdi najmä za zahraničia. Korunu posilnila aj správa bankovej skupiny J.P.Morgan Chase, ktorá odporúča nakupovať korunu a vidí priestor pre jej zhodnotenie až na úroveň 41,50 SKK/EUR, pričom slovenská koruna sa predávala za 42,15 SKK/EUR, čo bolo 12 mesačné minimum. Americký dolár bol na začiatku týždňa na úrovni 48,80 AKK/USD, ale pád eura zapríčinil jeho rast na 49,80 SKK/USD.
28.týždeň
Obavy z vývoja v Latinskej Amerike sa preniesli aj na devízové trhy v Strednej Európy. NA základe týchto udalostí oslabila slovenská koruna o 1%.

Euro sa predávalo za 42,85 SKK/EUR a americký dolár 50,40 SKK/USD

30.týždeň
Na trhu sa obchodovalo pokojne a prevládala nízka likvidita K znehodnoteniu koruny došlo najmä v dôsledku nákupu devíz zo strany londýnskych bánk a klientskými nákupmi. Oslabovanie koruny sa zastavilo na úrovni 43,350 SKK/EUR, kde boli realizované zisky z dlhých pozícií v devízach. Na tejto hladine bolo zároveň vidieť otváranie krátkych pozícií v devízach, prevažne rakúskych bánk. Slovenská koruna skončila na úrovni 43,16 SKK/EUR.

32.týždeň
Americký dolár sa ocitol pod úrovňou 48 SKK/USD, čo zabránilo posilňovanie slovenskej koruny. Dolár oslabil v dôsledku nepriaznivých správ o vývoji americkej ekonomiky. Začiatkom týždňa prevládali nákupy devíz zo strany domácich bánk, ktoré viedli až k hranici 43 SKK/EUR. Tá však nebola prekonaná a koruna postupne posilňovala až na 42,76 SKK/EUR. Dolár oslabil na 47,82 SKK/USD.

34.týždeň
Oslabenie slovenskej koruny malo za následok aj oznámenie SMK o odchode z koalície a aj možné odstúpenie Schmognerovej. Vplyv na slovenskú korunu malo aj oznámenie Medzinárodného menového fondu o uvoľnení pohotovostného úveru pre Argentínu. Koruna sa pohybovala medzi 43,30 – 4335 SKK/EUR.

36.týždeň
Slovenská koruna mierne posilnila v dôsledku kľudnej atmosféry na politickej scéne a prispeli k tomu aj klientské príkazy na predaj devíz. Koruna sa dostala na 43,20 SKK/EUR.

37.týždeň
Tragické udalosti v USA poznačili obchodovanie s korunou. Tá bola na úrovni 43,25 SKK/EUR vďaka dostatočnej likvidite. Po útokoch prišlo k zbavovaniu sa amerických dolárov. Sporadické nákupy devíz vytiahli koruna až na 43,60 SKK/EUR. Koruna nereagovala ani na vyjadrenie Štatistického úradu o raste HDP o 2,8%.

39.týždeň
Zahraničie kupovalo za devízy slovenskú korunu, čo malo za následok jej posilnenie. Americký dolár oslabil na 47,33 SKK/USD, keď na trhu prevládajú nákupy lacných dolárov zo strany domácich importérov.

41.týždeň
Začiatok vojenskej akcie USA proti Afganistanu sa v úvode týždňa prejavilo aj na slovenskú korunu. Pod 15 halierové oslabenie sa podpísali predovšetkým zahraničné banky. Následne sa situácia upokojila a investori sa začali zaujímať aj o našu korunu. Tá bola na úrovni 43,40 SKK/EUR. Doláru trvalo mesiac, aby vymazal straty spôsobené teroristickými útokmi a posilnil na 48,40 SKK/USD.

43.týždeň
Po nákupoch devíz najmä slovenskými bankami stúpol kurz na 43,77 SKK/EUR. V priebehu týždňa však predaje devíz mali za následok posilnenie koruny až na 43,50 SKK/EUR. Riaditeľ správy bankových devíz ukončil špekulácie o konverzii inkasovaných devíz z privatizačných predajov.

Veľká časť sumy sa stane súčasťou devízových rezerv NBS.

45.týždeň
Slovenská koruna posilnila v dôsledku priaznivej klímy na rozvíjajúcich sa trhoch, kde sa zhodnocovali aj okolité meny. Dôvodom je rozširujúci sa úrokový rozdiel medzi týmito krajinami a úročením v menách ako je euro, libra, dolár, ktorým sa minulý týždeň ubralo z oficiálneho úročenia ďalších 50 základných bodov. Slovenská koruna posilnila aj z dôvodu výraznej aktivity českých bánk a príkazy slovenských klientov na nákup koruny. Použitá literatúra

Trend – čísla 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,23,24,25,27,2931,33,35,37,38,40,42,44,46
www.nbs.sk.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?