Deň Zeme

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4175×

Příbuzná témataDeň Zeme

Mnohí z nás určite nevedia, čo je ten „Deň Zeme“, kedy nastane a čo sa bude diať. Kedy bude potrebné zachrániť našu planétu pred jej zánikom. Ja si myslím, že ten „Deň Zeme“ práve nastal, a preto sa musíme spoločne snažiť o to, aby sme ho využili naplno, aby aj budúce generácie mohli piť čistú vodu a dýchať zdravý vzduch. Znečistenie nášho životného prostredia ohrozuje vzduch i vodu. Obmedziť to môžu len medzinárodné platné zákony a spoločné úsilie ľudí. Uvediem pár príkladov, aby bolo jasné, proti čomu máme bojovať a čoho sa strániť.
Prírastok podielu kysličníka uhličitého v atmosfére, ktorý je dôsledkom spaľovania uhlíkatých palív, by mohol spôsobiť nebezpečné otepľovanie našej planéty.
Kyslé dažde obsahujú jedovaté splodiny z tovární a áut. Môžu rýchlo poškodiť rastlinstvo. Jedným z opatrení je používanie bezolovnatého benzínu, alebo nahradenie benzínovej nádrže za nádrž na propán-bután.
Halogénne uhľovodíky (freóny), aké sa donedávna používali pri výrobe sprejov či chladničiek, poškodzujú ozónovú vrstvu atmosféry. Riešením je náhrada inými zlúčeninami.
Oceány, moria a rieky sú znečisťovanie priemyselnými odpadmi, ktoré ohrozujú ryby a znehodnocujú pitnú vodu.
K zvyšovaní kysličníka uhličitého popri spaľovaní fosílnych palív prispieva, aj vyrubovanie lesov, lebo lesy absorbujú kysličník uhličitý.
Výsledkom činností ľudí je aj ohrozenie mnohých druhov rastlín a živočíchov, ku ktorým sa správame egoisticky a hrozí im vyhynutie. Vlády a svetové organizácie bojujú proti tomuto nebezpečenstvu, ale je nevyhnutné , aby aj každý jeden z nás pomáhal zachrániť našu flóru a faunu.
Každý rok sa územie dažďových pralesov zmenšuje o plochu veľkú ako Švajčiarsko. Stromy sa rúbu nielen na drevo, ale aj v záujme ťažby nerastných surovín alebo poľnohospodárstva.
Rast veľkých miest a rozvoj priemyslu prispievajú k vyčerpávaniu svetových zdrojov uhlia, ropy a zemného plynu. Aj preto ľudia budú musieť nájsť a využívať nové zdroje energie.
Sila vetra môže poháňať vrtule veterných elektrární a vyrábať energiu.
Stále sa uskutočňujú pokusy o najlepšie využitie energie oceánov a riek.
Nové palivá možno vyrábať z rias, rastlín, liehu, dokonca aj z hnoja.
Slnečné lúče môžu slúžiť v pozemných elektrárniach.
Spájaním jadier možno získať obrovské množstvo energie bezpečnejšie a ekologickejšie ako v dnešných jadrových elektrárniach, tento postup sa nazýva jadrová fúzia.
Vesmír by mohol poskytnúť užitočné nové zdroje.

Napríklad by sa na mesiaci dali dobývať nerastné suroviny, alebo obrovské slnečné elektrárne by mohli z obežnej dráhy zásobovať Zem elektrickou energiou.
Musíme teda využiť tento čas na to, aby sme sa všetci pričinili k zachráneniu našej krásnej planéty v záujme našej spoločnej budúcnosti. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?