Dejiny umenia

Kategorie: Umenie (celkem: 313 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 12476×

Příbuzná témataDejiny umenia

Praveké umenie:
1. India
2. Čína
3. Afrika
4. Aztécke

Staroveké:
1. Kréta
2. Mykény
3. Grécko
4. Rím
5. Mezopotámia
6. Egypt

Stredoveké:
1. Kresťanské
2. Byzantské
3. Románske
4. Gotika

Novovek:
1. Renesancia
2. Barok
3. Rokoko
4. Klasicizmus

Umenie 20. Storočia:
1. Romantizmus
2. Realizmus
3. Impresionizmus
4. Fauvizmus
5. Kubizmus
6. Expresionizmus
7. Dadaizmus
8. Surrealizmus
9. Slov. u. u.

Praveké umenie

Paleolit (30 000 p. n. l. – 4 000 p. n. l.)
 Západná Európa
 Vychádza z nevedomého vytvárania umeleckých diel
 Diela vytvorené s jarným zámerom
 Kým neboli objavené písmená

Delenie:
 Aursgnácien (30 000 p. n. l. – 27 000 p. n. l.)
 Rytiny vo vápencovej jaskyni – jednoduché siluety zvierat
 Maľovanie uhlíkmi
 Najčastejšie maľované zviera – bizón

 Gravettien (25 000 p. n. l. – 18 000 p. n. l.)
 Zjednodušené figurálne tvary
 Prvé malé sošky – Venuša – žena ako matka, ktorá udržiava rod – široké boky, veľké prsia – kult plodnosti
 Zvieratá zadná časť + chrbát

 Solutrén (17 000 p. n. l. – 13 000 p. n. l.)
 Maľba – prírodné farby
 Zväčšené a presnejšie tvary
 Zdokonalenie kresby zvierat
 Jaskyne: Lascalux (Francúzsko), Altamira (Španielsko)

 Mangdalémen (13 000 p. n. l. – 4 000 p. n. l.) – zlatý vek
 Zvieratá anatomické tvary, meravý pohyb vo vzduchu / priestore, tvar v pohybe, prirodzenosť postojov, zvieratá bez výrazov – vyzerajú ľadovo
 Maľvanie
 Tesanie sôch, rytie do skál, v pokoji, v pohybe
 Rituálna funkcia – mágia

 Neolit – doba bronzová (4 000 p. n. l. – 750 p. n. l.)
 Človek ako výrobca a chovateľ
 Remeselná zručnosť – predmety každodenného života
 Arcitektúra – monumentálne stavby
 Kult mŕtvych – hroby pod mohylami
 Dielo Stonehenge – chrám Slnka
 Prvé chatrče – hnoj, pesok, prútie, popol
 Abstraktné geometrické tvary
 Ornamenty z bronzu
 Megalitické stavby – obrovské kusy kameňa
(mekjr – najvyšší kameň do výšky, menl; dolomen; chromlech – prvý chrám)

 Doba železná (750 p. n. l. – 200 p. n.

l.) – Kelti
 Naturalizmus – postavy, kvety
 Zobrazenie človeka a zvierat do zložitých ornamentov
 Šperky – geometrické ornamenty
 Prírodné farby
 Tehelná hlina, čierne uhlíky
 Zobrazovanie šachovnicového vzoru
 Výroba keramiky (vykladanie farebnými kameňmi)
 Bronzové sošky ľudí a zvierat, ozdoby
 Prvé mince
 Figúrky, prívesky, spony, prstene, zbrane, meče, štíty, oštepy (ornamenty)
 Samé originály
 Zobrazovanie zvierat: maľovanie a vyrývanie do skál, tesanie sôch, zobrazovanie v pohybe aj v pokoji, všetko rituálna funkcia
 Zobrazovanie človeka: Venuša – široké boky, stehná, veľké prsia – kult plodnosti; tváre – lineárne čiary; štylizované postavy (zjednodušené)
Egypt

 Ríša
 Triedna spoločnosť, kultúrna civilizácia
 Územie Nílu
 Umenie Blízkeho Východu

Egypt:
Stará ríša (3 500 – 2 500 p. n. l.)
Stredná ríša (2 100 – 1 600 p. n. l.)
Nová ríša (1 600 – 1 000 p. n. l.)

 Výmenný obchod
 Roľnícke obyvateľstvo, otroci, nevoľníci – základ spoločnosti
 Prvýkrát politické dejiny
 Vyššia vrstva – nájomníci, remeselníci, obchodníci, vládcovia

Náboženstvo
 Faraón – boh
 Uctievanie zvierat (mačky, psy, ...)
 Viera vo večný život

 Technika konzervovania – balzamovanie
 Múmie + všetky ich veci do sarkofágu
 Písmo – hieroglify (znaky)
 Matematické výpočty (váha, dĺžka, množstvo)

Architektúra
 Pyramídy
 Chrám bol symbolický a priestor vo vnútri slúžil pre človeka
 Základom bola cesta vedúca do centra, okolo ktorej boli preddmety
 V mestách štvorhranný kamenný dom
 Stĺpy – rastlinné reliéfy
 Všetko slúži mŕtvym – reliéfy, maľby, ...
 Materiál – žula, čadič
 Hlava sa zobrazuje zboku, oko spredu, hruď a ramená spredu, nohy zboku – pásová perspektíva

Pamiatky
 Pyramídy:
Chefrenova (Giza)
Cheopsova – najväčšia (Giza)
Macesúrova / Micerinova
Džoserova – stupňovitá (Soehár)
Imenhotep – architekt
 Chrámy:
Amónov chrám v Karmaku
Luxore, Lakráte (– á prevrátetené)

 Busta – nefrodity
 Boh Slnka – Ra
 Slnečné počasie
 Verili vo večný život
 Pyramídy 2 komory – pravá a ľavá
 Sfinga – ľudská hlava, zvieracie telo – ochranca pyramíd
 Obelisk – štvorhranný, hore zúžený stĺp
 Monument – pevne stojaci
 Chrám mal symbolickú formu
 Dórsky, iónsky, korintský sloh
 Na strope vtáky, lietajúce ryby, maky, hviezdičky

Maľba
 Všetko slúži duši mŕtvych
 Prírodné farby: čierna, tehlová, červená, žltá, modrá, zelená
 Netieňovali
 Anamenty

Socha
 Žula a čadič – opracovanie kusu balvanu, zadná časť nie je opracovaná, výška 20 metrov
 Zobrazovanie faraóna – veľké rozmery, sediace sochy
 Hlava Nefertiti – najkrajšia žena.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?