Dejepis Roky revolúcie 1848/49

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Dejepis Roky revolúcie 1848/49

Rev.1948/49-zač.13.3.1948(Viedeň) 6-7.6.1861- Memorandum NS (celonároné zhromažd.v MARTINE)
-vysledok:pád Meternichov.absolut. 1861-Február.ústava(uboľnenie pomerov a aktiviz.nar.hnutí)
-ciele:zmena pomerov v monarchii 1860-Františ.Jozef výdava oktobrový diplom 1868-vyrovnanie medzi Uhorskom a Chorvátmi
zrušen.feudál.výsad 19.9.1948-1.sloven.nár.rada(Štúr,Hurb.,Hodža)cieľ:dobrovoľ.výpravy proti Pešti
zosaden.Metternicha 1.sl.výprava-septem.-1948(sams.char.) 1868- bol v Uhorsku prijatý narod.zákon
15.3.posvstala Pešť(lebrárna šľachta) 2.sl.výprava-zimna.-1948/49 1875-zatvorenie Matice slovenskej a 3 gymnnázii
ciele:personálna únia 3.sl.výprava-letná.leto1949 1907-školské zákony,Černová(pri Ružomberku)
10.5.1848-žiadosti slov.nár. 13.8.1948-rozhod.bitka pri Világoši(def.práž.uhor.vojisk a víťazs.Viedne)
nár.pož-uznanie samobytosti,federal.monar. 1963 – Založenie Matice slovenskej(celonárodný kultúrny spolok)
dem.pož.-všeob.voleb.právo,zruš.cenzúry,slob.slova a zhromažď 1866 – Rakúsko-Prúská vojna
kult.pož.-slovenčina-urádny a vyučov.jazyk, zriadenie všet.typ.škôl 1866 – rozhod.bitka pri Hradci Králové
soc.pož.-zrušen.poddan.pre všetk.poddan., prepustili J.Kráľa a J.Rottar. 1905- Slvovenská soci.dem.strana.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?