Dejepis Ranostredoveké štáty (kompletná maturitná otázka)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)



Dejepis Ranostredoveké štáty (kompletná maturitná otázka)

Raný stredovek – 5-11 stor., formujú sa feudálne vzťahy (pôda), rozpad rodového zriadenia a otrokárstva, nízka hosp. úroveň, naturálne hosp. založené na poľnohosp. -> roľník=remeselník, proces prebiehal v rôznych obl. odlišne. 2 štádiá 1) vzniku a upevňovania feud. vzťahov (5-9), 2) víťazstva feud. vzťahov (9-11). V tomto obd. Vznikajú ranostredoveké štáty – na čele panovník – all pôda je jeho, požičiaval pôdu vazalom (feudálom, lénikom) – závislí od panovníka. Toto sa volá Léni systém. Léno sa delí – dominikál, rustikál. Odvádzala sa pracovná, poddanská a peňažná (14st) renta. Cez rentu viazaní na feudála. Franská ríša – od 5st., na území Gálie, jej vznikom sa začal proces feudalizácie v kt. zanikali prvky rod. zriadenia a antickej spol. Usadili sa Frankovia, žili v susedskej občine, kocom 5st. ich zjednotil Chlodovik. Podpora cirkvi. Za jeho vlády úpadok moci. 6st – spoločnosť na vrstvy – slobodní roľníci, služobná šlachta, otroci a kolóni. Mojordómus – správca kr. dvora, poloboh, Pôda nebola súkr vlast. Oporou feud. moci cirkev. 7st – dynastia Merovejovcov upadá, v popredí majordómovia -> Karol Martel, r.732 – bitka pri Poitier, zastavil postup Arabov, uznanie, pol.8st – jeho syn, Pipin Krátky sa ujíma vlády, zakladá rod Karolovci (751), začína majordomát. 768-814 – panovníkom syn – Karol Veľký – rozkev franskej r. 814 – k moci Ludovít Pobožný – úpadok. 843 – ríša rozpadá na 3 časti; Vfranská, Zfranská, Stred. Byzantská ríša – centrum: Konštantínopolus = Carihrad, neohrozovaná až tak barbarskými kmeňmi, hosp. stabilita, mestá obch. a výr. strediskami, Ceasaropapizmus – ponovník hlava cirkvi. Cisár Justinián – 527-565, pokus obnoviť rím.ríš., nákladné vojny – prečerpal lóve, vysoké dane, nepokoje. 532 – povstanie NIKE, potlačené. Justinián vydáva Corpus Iuris Civilis – zákoník, 6-7st – balkán obsadili slovania, oslabujú byz, ríšu, zväz 7 podunajských kniež. 680 – vzniká bulhar. Ríša, kopa povstaní s Bazileom. Kon7st – new enemy – Arabi. 1453 – Turci dobyli Konštantínopolus a majú Osmanskú ríšu, Byz. Ríš. zničená Arabská ríša – centrum Mekka, obchodné (hidžáz, pútnické (kába), vládol rod Kurajšovcov, koncom 6st rozpad rod. zriad. Mohamed – 571-632 – kupec, 610 hlása nové nábožensto ISLAM (psychopati), 622 – útek so svojimi stúpencami do Mediny kde zriadil 1. moslimskú osadu 632 – dobyl Mekku, po jeho smrti sú jeho nápadý spísané do KORÁNU.

632 – nastupuje Abú Bakr, 644 – zabili Omara, 661-749 – Ummajovci centrum Damask, 749-1258 – Bagdad, Mohamedínska ríš, 10st – rozpad. Poľský štát – od 6st medzi Visla a Odram 7-9st – kmeň. kniež, 10st centrom Hnezdno a Poznaň, pol10st Mešek z rodu Piastovcov zakladateľ štátu. Upevnenie za vld. Syna Boleslava Chrabrého, výbojná politika, 11st – po jeho smrti snahy o rozpad, 1138-1400, význam. Krakov. Kyjevská Rus – 10-11st – naj. Slovanský štát, 7st – na čelo kmeň. zväz Rosov. Centrum: Novgorod, Kyjev. V. Svjatoslavič prijal kresťanstvo, hl. cirkvi Metropolita, staroslovienčina, J. Múdry úrad patriarchu, 2 vrstvi: bojari a smerdi. Vznik 1. lit. diel. 11st – dead, feud. rozdorbenosť, Kyjev – v múke. Český štát – 9st sanžil sa ich podrbiť Karol Velký, nevydalo, 845 – 14 kniežat prijalo kresťanstvo 9st Premyslovci zjednocujú a zakladajú štát, stavajú Praž hrad, Borivoj – krst z rúk Metoda, Václav 921-935 – ustupuje NDR, brat ho dá zabiť (935), Boleslav 935-972 – upevňuje štát, Boleslav II 972-999 – vyvraždil Slavníkovcov, 1158 vlado II získava korunu pre Premyslovcov [fuck MS Word].

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?