Dejepis Časová priamka 1907 - 1939

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Dejepis Časová priamka 1907 - 1939

Roky udalosti
1907
Slovenská liga v USA

1908
Anexia Bosny a Hercegoviny

1914
Začiatok 1. Svetovej vojny

1915
Clevelandská dohoda

1916
Československá národná rada v Paríži

1917
Sovietske Rusko - diktatúra

1918
Pittsburská dohoda
Založenie SNR
Vznik ČSSR (28.10.)
Martinská deklarácia ( 30.10.)

1919
Smrť M.R. Štefánika
Oživotvorenie Matice slovenskej

1920
Prijatie ústavy ČSR
Trianonská zmluva
Založenie SND

1921
Hospodárska kríza v ČSR

1926
Vysielanie rozhlasu na Slovensku

1929
"Veľka kríza" v ČSR

1935
Podpísanie zmluvy medzi ČSR a ZSSR

1938
Mníchovská konferencia
vyhlásenie autonómie Slovenska (6.10.)
Viedenská arbitráž

1939
vyhlásený slovenský štát (14.3.)
vznik Protektorátu Čechy a Morava(15.3.)
prijatá ústava Slovenskej republiky (21.7.).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?