Dejepis Anglie, Habsburkové a Rusko

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2138×

Příbuzná témataDejepis Anglie, Habsburkové a Rusko

ANGLIE-po smrti Jakuba I. Karel I.-utužení absolutismu,ne parlament, náb.opozice-puritánství =proti anglikánské církvi, králi,pronásledováni;politika k Irsku(katolické náboženství X ang.-protestantské)a Skotsku (presbyteriáni)-personální unie,snaha podřídit=) 1639-vpád skotských vojsk do Anglie=)K.I.se obrátil na parlament-nedohodli se=)rozpustil= krátký parlament;postup Skotů-nový parlament=dlouhý-K.I.- donucen rozpustit král.armádu,vzdát se práva rozpustit parlament =) omezen absolutismus,1642-snaha o zatčení opozice=)2 tábory=)1.občanská v.: panovnická strana-anglikánství,vede Ruprecht Falcký(část šlechty, anglikánská církev, rolnictvo,severovýchodní Anglie) parlament-puritánství(presbytariáni+independenti),(jih a jihovýchod Ang.),vede O.Cromwell-nová armáda =)1645 bitva u Naseby-vítězství parl.=)K.I. prchá do Skotska-zajat a vydán parlamentu-uvnitř neshoda=)K.I. prchá, podpora Skotů=)boj proti parl.=)2.obč.v.-poražení a 1649 poprava K.I.,potlačení presbyt.,vláda independentů ,vyhlášení republiky-O.Cromwell-tvrdě vládne v Irsku a Skotsku,boj o vládu nad obchodem(silné loďstvo)-Navigační akta-omezení obchodu cizinců s Ang.=)válka mezi Ang. a Nizozemím-1652; Cromw.diktatura:1653-rozehnání parlam.=) diktatura,doživotně lord protektor,rozehnal i daší parlam.=)voj. diktatura-konec Alžbět.věku,vítězství nad Niz.=)Ang.námořní velmoc;1658 umírá Cromew.-syn Richard-slabý=) 1660 skotská armáda obsadila Londýn, cesta k monarchii=)konec republiky

ANGLIE - 1660-návrat Stuartovců na trůn-Karel II.–3 katastrofy:1665 mor,1666-požár Londýna ,1667-Niz.;problémy:K.II. tíhne ke katolismu -Ang. protestantská,chce absolutismus,potlačil povstání Skotů;politické skupiny:toryové (konzervativci ,stojí za králem) whigové (obchodníci, řemeslníci, sedláci);zákon- „Habeas corpus“ = udání důvodu zatčení,dobré zacházení; K.II.rozpustil parlament, nemá potomky;=)bratr Jakub II. Stuart – katolík, odmítá parlament a šlechtu, vzpoury v Ir. a Sk. řešil popravami nebo vystěhování do Ameriky=) 1688-sesazen ,trůn nabídnut Vilému III.Oranžskému (protestant + mír s Niz.)= slavná revoluce 1688-9, chtěl se vypořádat s irs. kat. =)1690 armáda do Irska, nesamostatné;stoupenec parlamentní vlády=) vznik konstituční monarchie; 1707-Anna Stuartovna-zákon o Spoj.král. VB;;
RUSKO-vzestup (oslabení Polska a Švédska)1613-Romanovci-carMichailovič - reformy armády;po smrti boj o trůn- dcera Sofie,1. syn Ivan, 2.

syn Petr=)1682 -Ivan a Petr spoluvládci, matka regentkou, ale ve skutečnosti Sofie s částí armády,1689 získal na svou stranu církev+část armády, Ivan zemřel,oženil se=) vládne jako Petr I;obsazení Azova- dobrá pozice pro útok na Řecko a Turecko.reformy-státní správa-rozdělení na gubernie,ministerská vláda, reformace církve,obchodní cesty, školství – Akademia, zahrn. politika, manufaktury, daně;zal. Petrohrad, na severu velké konkurence- Rusko-Švédsko-Polsko-litevská unie – kozácké povstání na Ukrajině- Bohdan Chmelnyckyj,poraženUkrajina- Ivan Mazepa-značná samostatnost, křesťané; SEVERNÍ VÁLKA – mezi Ruskem a Švédskem o proniknutí k baltskému moři, Mazera nejdřív u Ruska pak přestoupil ke Švéd.-Karel XII.,1709 b. u Poltavy- Šv. poraženi, K.XII. znovu se pokouší ovládnout S,ale ovládá ho Rusko,1721- Nystadský mír-R. získalo Pobaltí a Karélii + se dostává do oblasti Baltu,1725 Per umírá;;HABSBURKOVÉ – PROBLÉMY s Turky a Francií; vládne Ferdinand III.), syn Leopold II.-1659 podepsal s Fr. Pyrenejský mír – přišel o území;snaha Rakouska i Fr. získat šp. dědictví; problémy v Uhrách i Čechách – velká důležitost němčiny, museli být katolíky, omezování sedláků=)selská povstání 1680 b. u Chlumce- prohra s.,1692-95
povstání na Chodsku–Jan Sladký KozinaX Maxmilián Laminger (chtěl zbavit Chody výsad), Kozina popraven; zakládání manufaktur; hodně výdajů na válku s Turky, neschopní ministři; 1683 Turci před Vídní, rak. vojevůdce princ Evžen;OSMANSKÁ EXPANZE 1453- padla Konstantinopol=) T. pronikají do Evropy; 1529 a 1532 T. před Vídní; 1571 b. s T. u Levanta ( Šp. a T.); 16. stol. vznik svaté aliance proti Turkům – papež + císař; Rudolf II bojuje za třicetileté války; Leopold II. – nejvíc v Sedmihradsku, mobilizace, 1664 b. na Slovensku–vítězství nad T.- zlom,1683 T. u Vídně (T. vede Kary Mustafa) b. na vrchu Kohlenberg- T. poraženi; 1684-obnova Svaté ligy; 1687- vítězství Svaté ligy u Mohače (vede princ Evžen Savojský);1697 b. u Zenty-cís. vojsko rozdrtilo T.;=) T. vytlačováni, podepsali mír;1717 T. zttrácí Bělehrad; 1718 definitivní konec turecké expanze – podepsán mír v Požarevac (T. donuceno podstoupit okolí Černého moře a část Moldavska);TURCI – mírným nátlakem se snažili lidi převést na islám; armáda z fanatiků, elitní jízda=spahiové – za boj dostali nedědičnou půdu, šlechta taky nedědí půdu, 16.st. dědičná půda=) spahiové už tak nebojují; janičáři – elitní složka armády, pův. křesťané-vychováni na islámské fanatiky,16.st.- jejich síla upadá, možnost sňatků,prodávali vojenské fce;;BAROKO: reformní katolismus(snaha přesvědčit katol.,prožitek je důležitý, důraz na lidské tělo, zájem o vědu); iluzivní efekt; ARCHITEKTURA: dynamický barok = chrám sv. Petra v Římě, kopule, kruhovitá kolonáda(It., Stř. Evropa - Braun, Něm.) klasický barok = zdobný (Šp., Fr. - Mansart, Ang. – Wren kostel sv.

Pavla) MALÍŘSTVÍ: Cavaggio – pohyb, lehkost, Rubens – „Tři grácie“, Rembrant, Kupecký, Brandl; HUDBA: Bach,Vivaldi,Černohorský;

HABSBURKOVÉ V 18. STOL.: Josef I. – pos smrti Leopolda; válka o šp. dědictví; povstání v Uhrách – František II.Rákozci vládce Sedmihradska; =) Karel II. – válka o šp. dědictví; nemá syna jen dceru =) 1713 – Pragmatická sankce (dědičnost trůnu po přeslici, nedělitelnost Hab držav, trůn dědičný v momentě, kdy na něj dědic dosedne – ne až po korunovaci); Problémy – chtěl uznání prag. sankce v celé Evr.,státní monopoly, korupce úředníků=) stagnace; ŠPANĚLSKO – nová dynastie Bourbonů – Filip II.; zajímá se o it. državy =) Hab. koalice proti Španělsku (Niz., Ang., Fr. + Habsb.) =) Šp. se vzdalo; 1715 mírové smlovy (po válce o šp. d.; zkoušky pro státní úředníky; katolicismus;.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?