Dánsko

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5892×

Příbuzná témataDánsko

Dánsko.


Základné údaje:
Rozloha: 43 093 km2
Podnebie: nadmorská výška priemerné teploty úhrn zrážok
január júl
Kodaň 9 m 0,6 0C 17,40C 580 mm
Najvyšší bod: Yding Skouhoj 173 m
Najväčší ostrov: Sjaelland 7104 km2
Počet obyvateľov: 5 210 000
Štátne zriedenie: pluralitná konštitučná monarchia
1 komorový parlament
Ozbrojené sily: 27 700,pozemné 12 900,námorníctvo 8 300,letectvo 8 200
Najväčšie mestá: Kodaň (hlavné), Arhus, Odense, Alborg
Úradný jazyk: dánština
Národnostné zloženie: Dáni 96,3%,Asiaté 1,7%,Skandinávci 0,5%
Náboženstvo: luteránske
Náboženská príslušnosť: luteráni 88%,ostatní kresťania 1,6%,moslimovia 1,4%
Mena: 1 dánska koruna (Dkr)
Hrubý domáci produkt: 140 mld.US dolárov
Hrubý domáci produkt na osobu: 26 900 US dolárov
Priem. vek: muži 72,3 a ženy 78 rokov
Štruktúra HDP: poľnohospodárstvo+rybolov 3,4%
ťažba 0,9%
priemysel 20,7%
stavebníctvo5,5%
Služby 69,5%
Povrch
Dánsko sa rozkladá z 2/3 na Jutskom polostrove, zbytok pripadá na 483 ostrovov
(97 obývaných).Rovinný povrch je zapríčinený ľadovcom. Ten tu zanechal veľa morén. Priemerná nadmorská výška krajiny je iba 30 m a najväčšie kopce sú asi nad 125 m.
Západné pobrežie Severného mora lemujú piesočné dumy ž 30 m vysoké. Na severe dlhý Limfjord oddeľuje časť pevniny s dlhou piesočnou kosou Skaw vybiehajúci k Švédsku od hlavného Jutska.
Toto je oddelené od ostrovu Fyn úzkym Malým Beltom. Južne od obidvoch najväčších ostrovov sa nachádzajú ostrovy Als, Langeland, Lolland, Falser.
Podnebie, flóra a fauna
Podnebie je oceánske, mierne vyrovnané a vlhké. Zrážok ubúda od západu k východu.
Lesy tu tvoria iba 10%. V nich sa striedajú porasty bukov a dubov s borovicami.
Štátne zriadenie
Kráľ formálne menuje ministerského predsedu a vládu, ktorá je zodpovedná 179 člennému jednokomorovému parlamentu. V parlamente volenom na 4 roky pomerným systémom majú svoje zastúpenie i Grónsko a Faerské ostrovy, ktoré sú podriadené Dánsku v sfére zahraničná politika, obrana, financie a legislatívy.
Obyvateľstvo
85% žije v mestách. Najviac obyvateľov je na východnom pobreží Sjaellandu.

90% protestanti

Hospodárstvo
Dnešné Dánsko je hospodársky najvyspelejší štát EU, v ktorom poľnohospodárstvo nehrá podstatnú úlohu.
Poľnohospodárstvo
Má k dispozícií asi 60% územia, pestujú jačmeň, pšenicu, cukrovú repu, zemiaky a repku olejku. 50% produktivity slúži pre domáce účely. Druhú polovicu Dánsko vyváža do krajín EU.
V rybolove je Dánsko na 10.-11.mieste. Loví prevažne slede, tresky.
Priemysel a obchod
Ťažia hlavne ropu zemný plyn zo šelfu Stredozemného mora, ktoré kryje domácu spotrebu. Ďalej ťažia kameň, tehlársku hlinu, kriedu a kaolín.
97% výroba elektriny z ropy
3% veterné elektrárne
Strojárstvo: námornícke lode, lodné motory, poľnohospodárske stroje a zariadenia pre potravinársky priemysel
Rýchlo sa rozvinula elektronika. Významná je i výroba cementu a ropných produktov, dusíkatých hnojív, porcelánu, keramiky a nábytku.
Asi ¼ objemu zahraničného obchodu pripadá na Nemecko, 10% na Švédsko.
Dánsko má zo všetkých Škandinávskych zemí ďaleko najväčšie príjmy z cestovného ruchu.
Doprava a spoje
Má veľmi hustú diaľničnú sieť. Jutsko je spojené s ostrovom Fyn dvoma mostami.
Stavia sa najväčší európsky most cez Oresund z Kodane do Malmo. Dôležitý dopravný prostriedok v mestách je bicykel. Väčšinu nákladnej a medzinárodnej dopravy tvoria lode a prístavy Kodaň, Alborg, Arhus a Asbjerg. Hlavné letisko je Kastrup pri Kodani. Zdravotníctvo, sociálna otázka a školstvo
Dánsko má jeden najstarší a najrozsiahlejší sociálny systém na svete. Poskytuje starostlivosť o starých občanov v komfortných penziónoch a zdravotné príspevky pre deti. Komplexná zdravotná starostlivosť je na báze poistenia bezplatná. Veľmi rozšírené je poistenie proti strate zamestnania.
Školská dochádzka je povinná od 7 do 16 rokov.


Faerské ostrovy

V Atlantickom oceáne medzi Škótskom a Islandom leží súostrovie 22 ostrovov vytvorených podobne ako Island výlevmi čadiča z podmorských zlomov. Drsná a nehostinná krajina skalnatých hôr , vysokých útesov a zradných morských úžin spôsobuje, že obývaných je iba 5 najväčších ostrovov.
Miestna fauna je skromná, žijú tu tulene, rôzne morské vtáky. V 9. storočí priviezli Vikingovia na ostrovy ovce.
Okolo roku 1000 prijali obyvatelia kresťanstvo. V roku 1380 boli ostrovy predané Dánsku. Približne 1/3 z necelých 50 000 obyvateľov žije v okolí najväčšieho prístavu a hlavného mesta Thorshavn. Obyvatelia hovoria faersky, ale na všetkých školách sa učí dánština.
Väčšina obyvateľov sú protestanti.
Hospodárstvo: Rybolov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?