Daniel Sinapius Horčička (D. S. Pannonius) životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1943×

Příbuzná témataDaniel Sinapius Horčička (D. S. Pannonius) životopis

Barokový spisovateľ, evanjelický kňaz. Študoval v Levoči a v Nemecku na univerzite vo Wittenbergu, pôsobil ako rektor v Jelšave, kazateľ v Kameňanoch, Liptovskej Teplej a v Radvani. Roku 1673 musel odísť do vyhnanstva do Poľska. Po návrate pôsobil v Radvani a v Levoči, kde bol evanjelickým kňazom, inšpektorom gymnázia, redaktorom a korektorom slovenských kníh v Brewerovej tlačiarni. Do rozsiahleho Sinapiusovho diela patrí príležitostná poézia (gratulačné a kondolenčné básne), náboženská lyrika, náboženská próza (v latinčine a češtine), školské divadelné hry, prekladateľské a editorské práce. Významne zasiahol do štruktúry Trnavského spevníka Cithara sanctorum z r. 1684 novou organizáciou piesní a zaradil doň i nové piesne, najmä svoje pôvodné i prekladové. Zachovali sa záznamy o predvedení troch školských mravoučných divadelných hier, ktoré napísal počas pedagogického pôsobenia v Novom Bojanove. Preložil katechizmus od G. Neumannna a z latinčiny prvý preklad diela J. A. Komenského Orbis pictus. Svetský a vzdelávací charakter má zbierka sentencií, prísloví, porekadiel, povrávok a pranostík Neo-forum Latino-Slavonicum (Nový trh latinsko-slovenský). Prevzaté sentencie, príslovia a porekadlá prekladal (prózou i veršom) alebo parafrázoval. Kultúrnohistorický význam má latinský predhovor k zbierke, ktorý predstavuje obranu slovanského a slovenského (oba pojmy mu splývajú) národa a jazyka.
Dielo (výber):
poézia: Palusus poli et soli.. (1660), Vivit post funera virtus (1666), Coelum Bojanoviense.. (1682), Domus Hain – moesta Nain.. (1686)
výbery básní: Já miluji, nesmím povídati (1977, editorka G. Slavkovská) Antológia staršej slovenskej literatúry (1981, editor J. Mišianik), Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 3. (1988)
próza: Hortulus animae piae (1676, Zahradka dušičky pobožné), Perlička dítek božích (1683), Neoforum Latino-Slavonicum.. (1678, Nový trh latinsko-slovenský)
reedície: Daniele Sinapie Neoforum Latinoslavonicum (1908, editori V. Flajšhans a J. V. Novák), Neo-forum Latino-Slavonicum (1988, editor J. Minárik)
dráma: Flagellum irae divinae triplex.. (1681)
divadelné hry: Sors fidelis in mundo animae (1679, Osud verný vo svete duše), Fortunae inconstantia in rusticam (1681, Nestálosť vidiečanovej fortúny), Flagellum irae divinae triplex (1681, Trojnásobný bič božieho hnevu)
editorské preklady :Cithara sancorum (1684), Komenský, J.

A.: Orbis pictus (1685, Svět viditelny) Neumann, G.: Jadro všech modliteb v nemnohých slovích obsažené.. (1703).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?