Čo je reklama

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 28257×

Příbuzná témataČo je reklama


REKLAMA

Možno si to ani neuvedomujeme,ale reklama na nás číha na každom kroku.Ovplyvňuje nás či to chceme,či nie.
Ale čo je to vlastne reklama?Reklama je platená forma neosobnej prezentácie a podpory myšlienok výrobkov alebo služieb,ktorú platí identifikovateľný sponzor.

História reklamy
Pojem reklama sa odvodzuje z francúzštiny.Prvý raz sa toto slovo údajne objavilo v anglicko-francúzskom slovníku v roku 1611 ako poľovnícky termín.Kedysi reklama nebola potrebná,pretože na trhu bol iba jeden výrobca určitého produktu.Ale so začiatkom rozvoja ekonomiky a tým pádom aj trhu sa začal aj konkurenčný boj medzi výrobcami.A práve týmto konkurenčným bojom nadobudla reklama na dôležitosti.Náhly príchod reklamy sa stretol s negatívnymi reakciami spotrebiteľov.Jej prijímatelia sa tvárili ,že ju k svojmu životu nepotrebujú,že ich otravuje a že sa ňou vôbec neriadia.Ale neskôr sa reklama stala neoddeliteľnou súčasťou ich života.Reklama môže byť veľmi užitočným informačným zdrojom,ktorý orientuje zákazníka v ponuke,ale môže aj ovplyvňovať a tým aj obmedzovať spotrebiteľa.
Účinnosť reklamy:
Účinnosť reklamy závisí od mnohých faktorov.K najdôležitejším z nich patrí:cieľ reklamy,výrobok,kapacita skutočného a možného trhu,úroveň nákladov na reklamu.Veľké koncerny vydávajú na reklamu obrovské sumy a znemožňujú tak presadiť sa novým a malým firmám na trhu.Reklama tak napomáha koncentrácii kapitálu.
Výrobca istého produktu reklamou oslovuje určitú skupinu ľudí,ktorá by o výrobok mohla mať najväčší záujem.Napr.:rodičov,milovníkov zvierat,deti...Dnes aktuálna reklama na mobilného operátora Orange apeluje na dve pomerne najväčšie skupiny spotrebiteľov:na rodičov (v spote účinkuje malé dievčatko) a na milovníkov zvierat (v spote sa objavujú dve šteniatka).Reklamné spoty v televízií sa objavujú v čase najväčšej sledovanosti skupiny ľudí,pre ktorú je daná reklama určená.Napr.: reklamy určené pre ženy sa vysielajú najčastejšie počas telenoviel a pod.


Vplyv reklamy na spoločnosť
V dnešnej dobe reklama ovplyvňuje všetkých ľudí bez rozdielu veku,pohlavia,vzdelania,vyznania a národnostnej príslušnosti.Či už pozitívne alebo negatívne.Snaží sa apelovať na ich city,psychiku a snaží sa predať spotrebiteľovi aj výrobok,ktorý v skutočnosti ani nepotrebuje.Niektoré reklamy spotrebiteľa len ovplyvňujú,ale niektoré priam nasilu vnucujú výrobky.V niektorých reklamách to vedie k tzv.brain-washing –u=vymývaniu mozgov.Brain-washing využíva metódu neustáleho opakovania reklamy až spotrebiteľovi vsugeruje,že výrobok,ktorý reklama propaguje,naozaj nevyhnutne potrebuje,či už priamo pre svoju potrebu alebo pre svoje spoločenské uplatnenie.
Náklady na reklamu sú obrovské a výrobca ich samozrejme nakoniec zahrnie do ceny výrobku.Napr. len reklama USA požiera údajne denne toľko novinového papiera,koľko celý zvyšok tlače sveta.Znamená to,že reklama určená pre 6% obyvateľov zeme spotrebuje toľko novinového papiera,koľko všetky informácie,články,zábavná literatúra a reklama určená 94%-tám obyvateľstva zeme.Je však pravdou,že vyšší predaj pôsobí na relatívne zlacnenie výrobku.


Deti a reklama
Najohrozenejšou skupinou sú deti,lebo mnohokrát preberajú námety z reklám a praktizujú ich v reálnom živote.Existuje množstvo reklám,ktoré sú určené práve pre deti.Najčastejšie sa vysielajú počas detských programov,rozprávok a pod.V reklamách často vystupujú samotné deti.Týmto chcú výrobcovia reklamu deťom priblížiť a presvedčiť ich,že to,čo majú ich rovesníci,musia mať aj ony.A keď nemajú,sú často vyčlenené z kolektívu.Mnohokrát sa stáva,že napodobňujú nebezpečné situácie,ktoré videli v reklamách.Ochranou spotrebiteľov a hlavne detí pred neetickými a nebezpečnými reklamami sa zaoberá Rada pre reklamu.Rada pre reklamu pracuje na Slovensku sedem rokov.Jej členmi sú zadávatelia reklamy,reklamné agentúry,médiá a subjekty,ktoré chcú komunikovať s ľuďmi prostredníctvom reklamy.Spolu sa dohodli na určitých pravidlách hry,ktoré sú zhrnuté do etického kódexu.V ňom je definované,aká by reklama mala byť,aby bola etická.Špeciálne zásady sa týkajú detí a mládeže.Rada sa zaoberá sťažnosťou každého,koho nejaká reklama pohoršila.Napr. pred nejakým časom bola vysielaná reklama,ktorá propagovala napolitánku Horalku,v ktorej sa účinkujúce dieťa neváhalo šplhať po skrini,len aby sa dostalo k sladkému keksíku.Uvedenú reklamu z vysielania stiahla Rada pre reklamu,pretože porušoala etický kódex.V zákone o reklame je presne upravená časť hovoriaca o tom,čo môže,a čo naopak nemôže obsahovať reklama určená pre deti.Okrem iného jasne hovorí,že deti bez dozoru dospelých nesmú vystupovať situáciách,ktoré pre ne môžu byť nebezpečné.Reklama,ktorá nerešpektuje zákonitosti detskej psychiky,môže pôsobiť aj na dieťa negatívne.Menším deťom sa iba formuje hodnotový systém a reklamu často berú ako pravdivý obraz reality.

Vraveli sme,že reklama pôsobí na všetky skupiny obyvateľstva.Existujú predsa však isté rozdiely v miere vplyvu reklamy,hlavne v závislosti od veku,pohlavia,vzdelania a bydliska (mestské versus vidiecke obyvateľstvo).Na vybranej skupine respondentov z Bratislavy sme zisťovali postoj k reklame.Výsledky našej miniankety boli nasledovné:


1.Myslíte si,že reklama je umenie?


1.ÁNO 46%
2.NIE 19%
3.SKôR ÁNO 22%
4.SKôR NIE 10%
5.NEVIEM 3%


2.Ovplyvňuje vás reklama pri výbere produktov z trhu?


1.ÁNO 24%
2.NIE 40%
3.SKôR ÁNO 11%
4.SKôR NIE 23%
5.NEVIEM 2%.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?