Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu

Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, anglickej
a francúzskej literatúre, preromantizmu a romantizmu.


Dve významné udalosti na prelome 18. a 19. storočia ovplyvnili svetový hospodársky a politický vývin - buržoázna revolúcia vo Francúzsku a v Anglicku a priemyselná revolúcia. Znamenali úplný rozpad feudalizmu a otvorili cestu rozvoja výrobných síl v kapitalistickej spoločnosti. Buržoázia odmietala klasicistický obraz šťastného života a usilovala sa o nový spoločenský ideál, ktorý by vyjadroval vzájomné porozumenie medzi ľuďmi. Proti rozumu sa zdôrazňuje cit. Obrat od rozumu k citu sa nazýva preromantizmus. Postupne nastal úplný rozpad ilúzií osvietencov o všemocnosti rozumu. Nový vzťah človeka k životu, spoločnosti a svetu, ktorý uprednostňuje cit a obrazotvornosť pred rozumom je romantizmus. Romantik nevie pochopiť príčiny nepriateľského pôsobenia kapitalizmu proti človeku. V poézii sa dostáva do popredia lyrika. Veľmi obľúbená sa stala básnická poviedka a balada.


Francúzsko :

Popredným predstaviteľom šírenia nových spoločenských ideálov bol Jean Jacques Rousseau. Narodil sa v roku 1712 v Ženeve. Ako 16 ročný prichádza do Francúzska. Žil celkom citovým a bohapustým životom. Pravdu hľadal v citovom zážitku. Písal ľúbostné romány. Veril, že človek je od prírody dobrý, kazí ho až spoločnosť. Hlása návrat k prírode. Svoje názory na usporiadanie spoločnosti umelecky vyjadril v pedagogickom románe Emil. Tvrdil, že najväčšie zlo spočíva v súkromnom vlastníctve. Odmieta sociálnu nerovnosť. V románe Nová Heloisa položil ťažisko na erotiku. Veľký spisovateľ francúzskeho romantizmu bol Victor Hugo. Prešiel zložitou cestou umeleckého i svetonázorového vývinu. Zo zástancu monarchie sa postupne stal aktívny bojovník proti nej. Hugo písal prózu, poéziu a drámu. Víťazstvo romantizmu v dráme znamenala jeho hra Hernani. Základným konfliktom bola túžba po slobode a spravodlivosti, proti násiliu panovníka a šľachty. Cyklus epických básní Legenda vekov. Úspešná bola jeho románová tvorba. V historickom románe Chrám Matky Božej v Paríži vykreslil kontrastný obraz biedneho života ľudu v stredoveku, jeho hrdinstvo i sebectvo a zákernosť aristokracie a cirkevných hodnostárov. Príbeh sa odohráva v Paríži a začína sa slávnosťou bláznov. Parížania majú na výber. buď budú sledovať mystérium a príchod kardinála, alebo pôjdu stavať máj, alebo pôjdu k ohňu radosti. Najviac ľudí sa tlačilo pri mystériu, ktoré muselo začať skôr.

Pri voľbe pápeža bláznov bol zvolený Quasimodo. Quasimodo bol nájdené dieťa, ktorého sa ujal kňaz Claude Frollo. Claude raz zazrel na námestí tancovať cigánku Esmeraldu a zaľúbil sa do nej. Chcel ju s pomocou Quasimoda uniesť. Tú však zachránil kapitán Phoebus. Claude Phoeba zabil pri schôdzke s Esmeraldou. Esmeraldu obvinili z vraždy a z bosoráctva. Spod šibenice ju však zachránil Quasimodo, ktorému sa tiež páčila a schoval ju v chráme. Frollo však spolu s tuláckym Esmeraldinym manželom Esmeraldu vypátra a dá ju strážiť do väzenia jednej kajúcnici. V tej esmeralda spozná svoju matku. Keď prídu pre Esmeraldu vojaci, matka ju zatají, avšak Esmeralda sa prezradí, keď začuje hlas kapitána Phoeba, ktorého nôž len poranil. Esmeraldinu popravu sleduje Frollo s Quasimodom z chrámu. Keď Esmeraldu popravia, Frollo sa začne strašne smiať, na čo ho Quasimodo zhodí dolu z chrámu. Nakoniec zomiera pri Esmeralde aj Quasimodo.
V románe Bedári zobrazuje život Jeana Valjana, ktorý sľúbil pri smrteľnej posteli žene, že sa postará o jej dcéru Cosette. Ona sa zamilovala do Mária. Obidvaja odchádzajú, pričom Jean zachránil Máriovi život. Po dlhom čase sa vracajú, aby ho odprosili. Ostané romány, ktoré Hugo napísal : Muž, ktorý sa smeje, Robotníci mora, 93. Pre Huga je typický bohatý romantický opis, filozofické úvahy, citovosť, napínavý dej, zmysel pre kontrast, fantastičnosť, miešanie groteskného s tragickým, kresba negatívnych obrazov.


Nemecko :

Pre nemecký romantizmus je charakteristické: úpadok zemianstva, rozmach meštianstva - meštianská protifeudálna opozícia. Johan Wolfgang Goethe sa narodil vo Frankfurte nad Mohanom v rodine bohatých rodičov. Študoval právo a prírodné vedy v Lipsku a v Strassbourgu. Okrem literárnej tvorby sa angažoval spoločensky. Určitý čas pracoval aj ako diplomat. Goethe neskôr ovplyvnil Kollára (Národné zpievanky). Jeho literárne dielo je rozsiahle. Písal lyriku, epiku, drámu vo veršoch aj v próze, písal práce teoretické (o literatúre a prírodných vedách). Jeho literatúru výrazne ovplyvnil citový vzťah. Drámy : Egmont ; Torquato Tasso ; Ifigénia v Tauride ; Götz z Berlichingenu. Najznámejšia dráma je Faust. Je to dvojdielná veršovaná dráma. Utečenec Faust v túžbe čo najviac poznať, predal svoju dušu diablovi. Faust je meštiansko-humanistický utečenec, ktorý sa oslobodí z okov náboženských dogiem a chce poznať, čo drží svet pohromade.

Po prerušení spojenia s diablom prichádza k záveru, že zmysel života treba hľadať v tvorivej a činorodej práci pre ľudstvo.
Román Utrpenie mladého Werthera je písaný formou listov. Jeho hlavnou myšlienkou je neschopnosť mladého hrdinu Werthera prekonať nešťastnú lásku. Werther sa zameral na svoj vnútorný život, stratil priateľov a v depresií volí dobrovoľnú smrť. Goethe písal aj iné romány : Z môjho života; Báseň o pravde. Friedrich Schiller. Proti feudalizmu sa vyslovil v dráme Zbojníci. Námetom tejto drámy bola rozprávka o dvoch znepriatelených bratoch. Hrdina je Karl Moor, ktorého brat Franz osočovaním pred otcom pripraví o dôveru, snúbenicu a dedičské právo. Karl sa vzbúri proti otcovi a celej spoločnosti a stáva sa zbojníkom. Bojuje proti absolutistickému štátu a cirkvi. Hrdina hynie, pretože nezvládol rozpor medzi svojimi ideálmi a skutočnosťou.
Ostatné drámy : Viliam Tell; Panna Orleánska; Don Carlos.

Heinrich Heine bol najrevolučnejší romantik. Slávu získal zbierkou Kniha piesní, kde vidieť vplyv ľudovej slovesnosti. Pomocou pochmúrnych postáv vyvoláva baladickú až hrôzostrašnú náladu. Venoval sa aj politickej poézií a taktiež vytvoril nový druh fejtónu (zmes romanticko-realistických obrazov a spoločensko-politickej satiry).


Anglicko :

George Gordon Byron, anglický básnik, revolučný romantik. Písal poéziu, ktorej úsilím bolo zmeniť vzťah človeka k človeku. Z nemožnosti uskutočniť tento vysnívaný ideál vzniká hrdinov svetabôľ. Chce utiecť z tohto sveta a zúčastniť sa na národnooslobodzovacích bojoch. Child Haroldova púť - autobiografická báseň, autor v ňej opisuje dojmy z ciest po európskych krajinách a sympatizuje s bojom národov za osobnú slobodu. Nedokončený epos Don Juan, bola to satira najvyšších spoločenských vrstiev. V jeho dielach je viditeľný titanizmus - precenenie úlohy jednotlivca v prospech celku. Sú to osamelí buriči, ktorých samota vháňa do melanchólie a pesimizmu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?