Človek (prírodopis - opakovanie)

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Človek (prírodopis - opakovanie)

1.Vymenuj základné časti ľudského tela:
1. hlava, 2. krk, 3.trup, 4. horná končatina, 5. dolná končatina

2. Vymenuj časti hlavy:
tvár, temeno, záhlavie

3. Vymenuj časti trupu:
hrudník, brucho, chrbát

4. Vymenuj časti dolnej končatiny:
stehno, koleno, predkolenie, lýtko,noha

5. Vymenuj časti hornej končatiny:
rameno, lakeť, predlaktie, ruka

6. Vymenuj časti ruky:
zápästie, dlaň, prsty, (palec, ukozovák, prostredník, prsteník, malíček)

7. Vymenuj časti nohy:
členok, päta, stupaj, priehlavok, prsty

8. Čím je pokryté telo?
Telo je pokryté kožou.

9. Akú funkciu plní koža?
Je ochranným ústrojom ľudského tela.

10. Ako sa staráme o kožu?
Pravidelne ju ošetrujeme. Umývame sa, krémujeme sa.

11. Čo vyrastá z kože?
vlasy, nechty, chlpy

12. Vymenuj základné časti kostry:
1. lebka, 2. kostra hrudníka, 3. chrbtica, 4.kostra hornej končatiny,5. kostra dolnej končatiny

13. Aký význam má kostra v ľudskom tele?
Kostra je oporný a ochranný ústroj. Chráni niektoré dôležité časti tela.

14. Aký význam majú svaly?
Svaly sú pohybovým ústrojom. Umožňujú všetky pohyby. Bez svalov by sme sa nemohli pohybovať.

15. Vymenuj základné svaly:
svaly hlavy, svaly krku, svaly trupu, svaly hornej končatiny, svaly dolnej končatiny

16. Aké vnútorné ústroje poznáme a akú činnosť vykonávajú?
1. Mozog - riadi všetky činnosti tela
2. Pľúca - umožňujú dýchanie
3. Srdce - zabezpečuje obeh krvi
4. Pečeň - tvorí tekutinu, ktorá rozkladá potravu
5. Žalúdok + Črevá - spracúvajú potravu
6. Obličky - odstraňujú z krvi škodlivé látky

17. Aké zmyslové ústroje a zmysly poznáš?
Zrak - oči umožňujú nám vidieť
Sluch - ucho počujeme
Čuch - nos rozličujeme rôzne vône a pachy
Chuť - jazyk. Rozličujeme 4 základné chute: sladkú,horkú,slanú,kyslú
Hmat - koža

18. Čo je potrebné pre život človeka?
kyslík, aby mohol človek neprestajne dýchať
voda, potrava, teplo, pohyb, spánok, oddych, životné prostredie

19. Kde začína vývin človeka? Koľko trvá ?
Vývin človeka začína v matkinom tele. Trvá 9 mesiacov.

20. Aké sú 4 hlavné obdobia v živote človeka?
detstvo, dospievanie, dospelosť, staroba

21. Čo je najcennejšie pre človeka?
zdravie

22. Čo musíme dodržiavať, aby sme si chránili zdravie?
Dodriavame pravidlá zdravého a bezpečného života.

23. Čo by malo byť vkaždej domácnosti?
V každej domácnosti má byť dobre vybavená lekárnička.

24.

Čo má obsahovať lekárnička okrem bežných liekov_
pinzeta, teplomer, zatváracie špendlíky, náplasť, elastický obväz, trojrohá šatky, obväz, dezinfekčný roztok.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?