Členenie slovenského jazyka

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)Členenie slovenského jazyka

Členenie podľa VECNÉHO VÝZNAMU: 1. plnovýznamové – neplnovýznamové;
2. jednovýznamové – viacvýznamové ( jedľa, oko, kohútik, …)
3. základné – odvodené( stromček), zložené ( vodovod, zemeguľa…)
4. Synonymá( rovnoznačné) : krásny, nádherný
5. Homonymá( rovnozvučné) : stopky-stopky;
6. Antonymá(opozitá, protikladné) – dobrý, zlý
7. základný význam slova – prenesený význam slova- metafora, metonymia;
Členenie podľa DOBOVÉHO VÝSKYTU: 1. nové ( neologizmy) : trenažér, sponzor…
2. zastaralé ( archaizmy) : dráb, richtár ….
Členenie podľa POVODU: 1. Domáce : chlieb , soľ ….
2. Cudzie: systém, demokracia ….
Členenie podľa CITOVÉHO ZAFARBENIA: 1. neutrálne : ruka, noha,
2. citovo zafarbené: - zjemňujúce-zdrobneniny ( ručička)
- zhoršujúce-hanlivé ( ručisko)
Členenie podľa PRÍSLUŠNOSTI K ŠTÝLOVEJ VRSTVE:
1. neutrálne ( štylisticky bezpríznakové)
2. štylisticky príznakové – spisovné: odborné (fotosyntéza), básnické(luna, vesna), hovorové(autiak);
- nespisovné: slangové(matika) , nárečové ( erteple, krumple..)
Frazeologizmy: sú ustálené spojenia s preneseným významom
( patria sem príslovia, porekadlá, ustálené spojenia)

Členenie podľa VECNÉHO VÝZNAMU: 1. plnovýznamové – neplnovýznamové;
2. jednovýznamové – viacvýznamové ( jedľa, oko, kohútik, …)
3. základné – odvodené( stromček), zložené ( vodovod, zemeguľa…)
4. Synonymá( rovnoznačné) : krásny, nádherný
5. Homonymá( rovnozvučné) : stopky-stopky;
6. Antonymá(opozitá, protikladné) – dobrý, zlý
7. základný význam slova – prenesený význam slova- metafora, metonymia;
Členenie podľa DOBOVÉHO VÝSKYTU: 1. nové ( neologizmy) : trenažér, sponzor…
2. zastaralé ( archaizmy) : dráb, richtár ….
Členenie podľa POVODU: 1. Domáce : chlieb , soľ ….
2. Cudzie: systém, demokracia ….
Členenie podľa CITOVÉHO ZAFARBENIA: 1. neutrálne : ruka, noha,
2. citovo zafarbené: - zjemňujúce-zdrobneniny ( ručička)
- zhoršujúce-hanlivé ( ručisko)
Členenie podľa PRÍSLUŠNOSTI K ŠTÝLOVEJ VRSTVE:
3. neutrálne ( štylisticky bezpríznakové)
4.

štylisticky príznakové – spisovné: odborné (fotosyntéza), básnické(luna, vesna), hovorové(autiak);
- nespisovné: slangové(matika) , nárečové ( erteple, krumple..)
Frazeologizmy: sú ustálené spojenia s preneseným významom
( patria sem príslovia, porekadlá, ustálené spojenia)

Členenie podľa VECNÉHO VÝZNAMU: 1. plnovýznamové – neplnovýznamové;
2. jednovýznamové – viacvýznamové ( jedľa, oko, kohútik, …)
3. základné – odvodené( stromček), zložené ( vodovod, zemeguľa…)
4. Synonymá( rovnoznačné) : krásny, nádherný
5. Homonymá( rovnozvučné) : stopky-stopky;
6. Antonymá(opozitá, protikladné) – dobrý, zlý
7. základný význam slova – prenesený význam slova- metafora, metonymia;
Členenie podľa DOBOVÉHO VÝSKYTU: 1. nové ( neologizmy) : trenažér, sponzor…
2. zastaralé ( archaizmy) : dráb, richtár ….
Členenie podľa POVODU: 1. Domáce : chlieb , soľ ….
2. Cudzie: systém, demokracia ….
Členenie podľa CITOVÉHO ZAFARBENIA: 1. neutrálne : ruka, noha,
2. citovo zafarbené: - zjemňujúce-zdrobneniny ( ručička)
- zhoršujúce-hanlivé ( ručisko)
Členenie podľa PRÍSLUŠNOSTI K ŠTÝLOVEJ VRSTVE:
5. neutrálne ( štylisticky bezpríznakové)
6. štylisticky príznakové – spisovné: odborné (fotosyntéza), básnické(luna, vesna), hovorové(autiak);
- nespisovné: slangové(matika) , nárečové ( erteple, krumple..)
Frazeologizmy: sú ustálené spojenia s preneseným významom
( patria sem príslovia, porekadlá, ustálené spojenia)

Členenie podľa VECNÉHO VÝZNAMU: 1. plnovýznamové – neplnovýznamové;
2. jednovýznamové – viacvýznamové ( jedľa, oko, kohútik, …)
3. základné – odvodené( stromček), zložené ( vodovod, zemeguľa…)
4. Synonymá( rovnoznačné) : krásny, nádherný
5. Homonymá( rovnozvučné) : stopky-stopky;
6. Antonymá(opozitá, protikladné) – dobrý, zlý
7. základný význam slova – prenesený význam slova- metafora, metonymia;
Členenie podľa DOBOVÉHO VÝSKYTU: 1. nové ( neologizmy) : trenažér, sponzor…
2. zastaralé ( archaizmy) : dráb, richtár ….
Členenie podľa POVODU: 1. Domáce : chlieb , soľ ….
2. Cudzie: systém, demokracia ….
Členenie podľa CITOVÉHO ZAFARBENIA: 1. neutrálne : ruka, noha,
2. citovo zafarbené: - zjemňujúce-zdrobneniny ( ručička)
- zhoršujúce-hanlivé ( ručisko)
Členenie podľa PRÍSLUŠNOSTI K ŠTÝLOVEJ VRSTVE:
7. neutrálne ( štylisticky bezpríznakové)
8.

štylisticky príznakové – spisovné: odborné (fotosyntéza), básnické(luna, vesna), hovorové(autiak);
- nespisovné: slangové(matika) , nárečové ( erteple, krumple..)
Frazeologizmy: sú ustálené spojenia s preneseným významom
( patria sem príslovia, porekadlá, ustálené spojenia).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?