Číselné sústavy

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4372×

Příbuzná témataČíselné sústavy

123 = 1.100 + 2.10 + 3.1 = 1.102 + 2.101 + 3.100
123 je skráteným zápisom 1.102 + 2.101 + 3.100
Základom sústavy je číslo 10.
1, 2, 3 – cifry; 3 – nultého rádu, 2 – prvého rádu, 1 – dvojtého rádu
Číslice musia byť menšie ako základ. Napr: 238 = 2.102 + 3.101 + 8.100

Najvýznamniejšie typy číselných sústav:
1. Dvojková (bin) sústava – základom je číslo 2, cifry budú 0 a 1
2. Desiatková (dec) sústava – základom je číslo 10, cifry budú 0, 1 .. 9
3. Šestnástková (hex) sústava – základom je číslo 16, cifry budú 0, 1 ...9, A, B, C, D, E, F ( písmená A –F predstavujú čísla 10 – 15 )

Dvojková sústava:
0
1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10000
10001

Desiatková sústava:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Šestnásková sústava:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
10
11

Príklad č. 1: Prepíšte číslo 100110 do desiatkovej sústavy.
(100110)2 = 1.25 + 0.24 + 0.23 + 1.22 + 1.21 + 0.20 = 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 38

Príklad č.2: Prepíšte 38 do dvojkovej sústavy.
zvyšok:
38 : 2 = 19 0
19 : 2 = 9 1
9 : 2 = 4 1
4 : 2 = 2 0
2 : 2 = 1 0
1 : 2 = 0 1
Zapíšeme zvyšky od dola hore a dostaneme číslo v dvojkovej sústave : 100110

Príklad č.3: Prepíšte číslo 4E do desiatkovej sústavy.
(4E)16 = 4.161 + 14.1 = 64 + 14 = (78)10.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?