Chyby šošoviek

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 4430×

Příbuzná témataChyby šošoviek

Pri zobrazovaní šošovkami spravidla nie sú splnené dva základné predpoklady, t. j. zobrazenie sa neuskutočňuje ani osovými lúčmi, ani tenkými šošovkami.
Keď zobrazíme predmet hrubšou šošovkou a použijeme na zobrazenie i lúče od optickej osi vzdialenejšie prejavuje chyba otvorová a chyba farebná.
Ak dopadá na spojnú šošovku rovnobežne s optickou osou široký zväzok rovnobežných lúčov, lámu sa lúče tým bližšie k šošovke, čím ďalej sú od optickej osi(obr.170). Body predmetu sa preto zobrazujú ako rozptýlené krúžky, ktoré sa prekrývajú a výsledný obraz je neostrý; takto vzniká otvorová chyba. Táto chyba závisí od ohniskovej vzdialenosti, od veľkosti otvoru a od indexu lomu šošovky. Otvorovú chybu zmenšujeme clonou, kombináciou spojok a rozptyliek z rôzneho materiálu, alebo použijeme šošovky obmedzené inými plochami ako guľovými. Optická sústava, v ktorej je otvorová chyba korigovaná, nazýva sa aplanát.
Farebná chyba šošoviek vzniká tým, že pri prechode bieleho svetla šošovkou nastane okrem lomu i rozklad svetla. Zo vzťahu pre lámavosť(optickú mohutnosť) šošovky

1/f=(n-1)(1/r1+1/r2)

vidieť, že pre fialové svetlo, ktorého index lomu je väčší ako svetla červeného, je optická mohutnosť šošovky väčšia. Ohnisková vzdialenosť je pre fialové svetlo menšia ako pre svetlo červené. Zväzok lúčov bieleho svetla, dopadajúceho rovnobežne s optickou osou, vytvára na optickej osi rad ohnísk(obr.171), ktorých najbližšie k šošovke je ohnisko pre fialové svetlo (Ff) a naďalej ohnisko per červené svetlo (Fč). Preto je obraz vytvorený zväzkami bieleho svetla, na okrajoch vždy sfarbený.
Farebnú chybu možno značne zmenšiť kombináciou šošoviek z rôznych druhov optických vlastností. Spravidla sa kombinuje spojka zo skla korunového s rozptylkou zo skla flintového; šošovka s korigovanou farebnou chybou sa nazýva achromatická.
Pri rekonštrukcii optických prístrojov možno použiť len sústavy s korigovanými chybami. Pri zobrazovaní šošovkami sa totiž prejavujú aj iné chyby, napr.: astigmatizmus. Obzvlášť veľká pozornosť sa musí venovať objektívom fotografických prístrojov, mikroskopov a ďalekohľadov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?