Chronológia Európskej Integrácie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chronológia Európskej Integrácie

19. septembra 1946
Winston Churchil v prejave v Zürichu vyzval k vytvoreniu Spojených štátov európskych.
5.mája. 1949
V Londýne je založená Rada Európy. Prijíma sa rozhodnutie o jej sídle v Štrasburgu.
9. mája 1950
Francúzsky minister zahraničia Robert Schuman navrhuje vytvorenie Európskeho
spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO).
18.apríla 1951
Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, NSR a Taliansko( „Šestka“) podpisujú
zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (Parížska zmluva)
25. marca 1957
Šestka v Ríme podpisuje zmluvu zakladajúcu Európske hospodárske spoločenstvo (EHS)
a EURATOM ( Rímske zmluvy)
1. januára 1958
Rímske zmluvy vstupujú do platnosti. Prvým prezidentom Komisie EHS sa stáva Walter
Hallstein, prvým prezidentom Komisie EURATOMu Louis Armand.
31. júla 1961
Írsko požiadalo o vstup do EHS
9. augusta 1961
Veľká Británia požiadalo o vstup do EHS
10. augusta 1961
Dánsko požiadalo o vstup do EHS
30. apríla 1962
Nórsko žiada členstvo v EHS.
8. apríla 1965
Bola podpísaná zmluva zlučujúca výkonné orgány troch Európskych spoločenstiev ( ESUO,
EHS, EURATOM)
1. júna 1967
Zlučovacia zmluva vstupuje do platnosti. Prvým prezidentom Komisie sa stal Jeans Rey.
28. júla 1967
Švédsko žiada členstvo v EHS.
30. júna 1970
Začalo sa rokovanie s Dánsko, Írskom , Nórskom a Veľkou Britániou.
22. januára 1972
Boli podpísané zmluvy o vstupe Dánska, Írska, Nórska a Veľkej Británie do ES.
10. mája 1972
Referendum v Írsku schvaľuje vstup do ES.
13. júla 1972
Dolná snemovňa schvaľuje vstup Veľkej Británie do ES.
25. septembra 1972
Referendum v Nórsku zamieta vstup do ES.
2. októbra 1972
Referendum v Dánsko schvaľuje vstup do ES.
1. januára 1972
Európske spoločenstvo sa rozširuje na 9 členov.
12. júna 1975
Grécko žiada o prijatie do ES.

27. júla 1976
Začínajú sa vstupné rozhovory s Gréckom.
28. marca 1977
Portugalsko žiada o prijatie do ES.
28. júla 1977
Španielsko žiada o prijatie do ES.
17. októbra 1978
Začínajú sa vstupné rozhovory s Portugalskom.
5. februára 1979
Začínajú sa vstupné rozhovory so Španielskom.
1. januára 1981
Grécko sa stáva 10.členským štátom ES.
1.

januára 1986
Španielsko a Portugalsko sa stávajú plnoprávnymi členmi ES, čím sa členská základňa
rozširuje na 12 krajín.
1. júla 1987
Turecko podalo žiadosť o prijatie do ES.
17. júla 1987
Rakúsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
4. júla 1990
Cyprus podalo žiadosť o prijatie do ES.
16. júla 1990
Malta podala žiadosť o prijatie do ES.
1. júla 1991
Švédsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
9.-10. decembra 1991
Summit Európskej Rady v Maastrichte. Hlavy štátov a vlád sa dohodli na návrhu zmluvy
o Európskej únii.
18. marca 1992
Fínsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
20. mája 1992
Švajčiarsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
20. novembra1992
Nórsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
1. januára 1993
Bol dokončený jednotný trh.
1. novembra 1993
Zmluva o EÚ vstupuje do platnosti.
1. januára 1994
Vo Frankfurte nad Mohanom bol založený Európsky menový inštitút (EMI)
1. apríla 1994
Maďarsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
8. apríla 1994
Poľsko podalo žiadosť o prijatie do ES.
12. júna 1994
V referende sa 66,4% Rakúšanov hlasuje za vstup do EÚ.
16. októbra 1994
V referende sa 57 % Fínov hlasuje o vstup do EÚ.
13. novembra.1994
V referende sa 52,2% Švédov hlasuje za vstup do EÚ.
27. a 28. novembra 1994
V referende 52,2% Nórov hlasuje proti vstupe do EÚ.
1. januára 1995
Fínsko, Rakúsko a Švédsko vstupujú do EÚ.
31. mája 1995
Komisia prijíma Zelenú knihu o spoločnej mene.
22. júna 1995
Rumunsko podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
27. júna 1995
Slovensko podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
27. októbra 1995
Lotyšsko podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
28. novembra 1995
Estónsko podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
5. a 6. decembra 1995
Pre spoločnú menu bol prijatý názov „euro“.
8. decembra 1995
Litva podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
14. decembra 1995
Bulharsko podalo žiadosť o prijatie do EÚ..
17. januára 1996
Česko podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
10. júna 1996
Slovinsko podalo žiadosť o prijatie do EÚ.
1. januára 2002
Členské štáty uvádzajú do obehu eurobankovky a euromince a sťahujú z obehu národné
bankovky, ako aj národné mince. 19. októbra 2002
Referendum v Írsku o zmluve v Nice
12. – 13. decembra 2002
Rozširovací summit v Kodani.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?