Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3853×

Příbuzná témataChránená krajinná oblasť Malé Karpaty

Malé Karpaty boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť dňa 5.mája 1976 vyhláškou MK SSR č.:64/1976.
Rozloha územia je 65504 ha. Územie sa rozkladá cez okresy Hlohovec, Pezinok, Piešťany a Trnava.
Malé Karpaty sú okrajové pohorie vnútorných Karpát, konkrétne južný cíp. Je to jediná chránená oblasť vinohradníckeho charakteru na Slovensku.
Geologická stavba Malých Karpát sa skladá z vápencov, bridlice, amfibalitov a iných hornín jadrových pohorí. V Smolenickom krase sa nachádza aj jediná prístupná jaskyňa v Malých Karpatoch. Vápencová jaskyňa Driny, ktorá je dlhá 680m. Z kultúrneho hľadiska je zaujímavá jaskyňa Deravá skala ( nachádza sa pri Plaveckom Mikuláši ) v ktorej boli objavené predmety svedčiace o osídlení jaskyne v staršej dobe kamennej človekom. Celá CHKO sa nachádza v miernom pásme - horskom teplom a horskom vlhkom. Patrí do vrchoviny s nadmorskou výškou do 400m n. m..
Kedže sa Malé Karpaty nachádzajú v nižšej nadmorskej výške, vo veľkej miere tu prevládajú listnaté lesy. Jedľa a borovica , jediné ihličnany, tu boli vysadené na niektorých veľmi malých územiach dodatočne. Z listnatých lesov sa tu vyskytujú dubovo-hrabové lesy a bukové lesy. Medzi najvyskytovanejšie stromy patrí buk, jaseň, javor horský, hrab,lipa a dub.
Živočíšstvo Malých Karpát je veľmi pestré. Objavili tu okolo 700 druhov motýľov a 20 druhov mravcov. Z vtáctva sa tu vyskytujú aj dravce aj ostatné druhy vtákov.
Medzi dravé vtáky tu patrí myšiarka ušatá, výr skalný a sokol rároh (sokoliari sa nachádzajú na hrade Červený kameň). Dokonca sokol rároh tu má najhojnejší výskyt na Slovensku. K ostatným druhom vtáctva ktorí v tejto oblasti hniezdia patrí
aj bocian čierny a lelek obyčajný. Medzi typické cicavce tohto územia patrí diviak,
srnec, jeleň, líška, veverica a kuny.
Sídlo CHKO sa nachádza v Trnave.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?