Chemický priemysel

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3260×

Příbuzná témataChemický priemysel

Výroba chemikálií a chemických výrobkov (OKEC 24) patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo. V chemickom a farmaceutickom priemysle SR podnikalo v roku 2000 215 podnikatelských subjektov, z ktorých 146 má viac ako 20 pracovníkov. Vo svetovom chemickom priemysle dominujú predovšetkým Spojené štáty a Európska únia. Postavenie odvetvia v rámci EÚ a ostatných krajín je veľmi príbuzné charakteristike odvetvia v SR. Vzhľadom na inú výrobkovú štruktúru, úroveň výrobných zariadení a technologických procesov a tým aj inú kapitálovú, pracovnú a surovinovú náročnosť výroby zahraničných subjektov v odvetví, je však iné ich ekonomické postavenie a kapitálová vybavenosť.
Na trhoch EÚ sa odvetvie SR presadzuje produkciou s nižšou pridanou hodnotou, zatiaľ čo na trhu sofistikovanejšej produkcie vládne ostrá konkurencia a pomerne stabilne rozdelené trhy. Dôležitou úlohou našich chemických podnikov zvládnuť proces reštrukturalizácie výroby.
Prínosom zahranicného kapitálu v odvetví chemického priemyslu je okrem financných vkladov, modernizácie technológií aj umožnenie prístupu na nové trhy so sofistikovanejšími produktmi. Vzhľadom na skutocnosť, že odvetvie je silne exportne orientované, výkyvy a vývoj na svetových trhoch ovplyvňujú aj vývoj odvetvia v domácom prostredí.
Zahraniční investori do chemického priemyslu v SR zatiaľ neprenikli v takej miere, ako v okolitých štátoch. Stav priamych zahraničných investícií (PZI) v SR k 31.3.2001 predstavoval 173,805 mld. Sk a z týchto investícií do chemického priemyslu smerovalo 5,667 mld. Sk.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?