Chemické reakcie

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 8841×

Příbuzná témataChemické reakcie

chemická reakcia – vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých látok; dej, pri ktorom nastanú látkové zmeny.
reakčný mechanizmus – približný predpokladaný priebeh chemického deja

reakcie rozlišujeme podľa viacerých kritérií:

1. podľa prenesených častíc a vzniknutých produktov – väčšinou pri reakciách anorganických zlúčenín

1.1redoxné reakcie – oxidačno-redukčné reakcie pri ktorých dochádza k výmene elektrónov

oxidácia – strata elektrónov
redukcia – priberanie elektrónov
Látka ktorá sa oxiduje má redukčné vlastnosti, látka, ktorá sa redukuje má oxidačné vlastnosti.

oxidácia

CuIISO4 + Fe0 ---> Cu0 + FeIISO4

redukcia

1.2protolytické reakcie – acido-bázické – sú reakcie, pri ktorých dochádza k výmene protónov, teda H+

H2SO4 + 2KOH ---> 2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- ---> SO42- + 2K+ + 2H2O

1.3zrážacie reakcie – vznikajú málo rozpustné alebo nerozpustné látky – zrazeniny

AgNO3 + NaCl ---> NaNO3 + AgCl

zrazenina

1.4komplexotvorné reakcie

CuSO4 + 4H2O ---> [Cu(H2O)4]SO4

komplex

2. podľa tepla potrebného na reakciu

Pred začatím reakcie musí byť reagujúcej sústave dodaná aktivačná evergia, potrebná na vznik prvých produktov. V závislosti od druhu reakcie potom reakcia buď prebieha samovoľne ďalej, alebo jej musí byť energia neustále dodávaná. Aktivačná energia je regulovateľná kaltalizárormi a to aktivátormi (znižujú AE) alebo inhibítormi (zvyšujú AE).

Pri reakcii sa mení vnútorná energia látok – entalpia (H). Teplo uplatňované pri reakciách sa nazýva entalpická zmena alebo reakčné teplo (DH)

2.1endotermické – objem vydaného tepla po reakcii je menší ako objem dodaného tepla pred reakciou – energiu treba neustále dodávať, aby reakcia pokračovala (DH > 0)

2.2exotermické – objem tepla po reakcii je väčší ako objem dodaného tepla pred reakciou – reakciou sa uvoľňuje energia. (DH < 0)

3.

podľa spôsobu vzniku väzieb

3.1substitučné – atóm alebo skupina atómov sa nahradí iným atómom alebo skupinou atómov

CH4 + Cl ---> CH3Cl + HCl

CH3Cl + OH- ---> CH3OH + Cl-

3.2adičné – na atómy medzi ktorými je násobná väzba sa viažu atómy, alebo skupiny atómov, pričom sa znižuje rádovosť väzby – nevznikajú vedľajšie produkty

CHoC–CH3 + H2 ---> CH2=CH–CH3

CH2=CH–CH3 + H2 ---> CH3–CH2–CH3

3.3eliminačné – zo skupiny atómov sa odštiepi atóm, alebo skupina atómov a vzniknú produkty s másobnou väzbou a vedľajšie produkty

CH3 – CH3 ---> CH2 – CH2 + H2

CH3 – CH2Cl ---> CH2 – CH2 + HCl

prešmyk – dochádza k zmene usporiadania atómov v molekule

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 ---> CH3 – CH – CH3

|

CH3Vznikajú konštitučné izoméry.

reaktanty: východisková látka + činidlo

činidlá:

homolytické – radikálové – molekula homolytického činidla sa rozštiepi za vzniku rovnocenných radikálov

A – A ---> 2A

CH4 + Cl2 ---> CH3Cl + HCl Cl – Cl ---> Cl. .Cl

heterologické – činidlo sa rozštiepi elektronegatívnejšia častica pritiahne elektrón a stane sa z nej anión – nukleofil – donor väzby, elektropozitívnejšia častica stratí elektrón a stane sa z nej katión – elektrofil – akceptor väzby.

A – B ---> A+ + B-.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?