Chémia Výpočty na prípravu roztokov

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Výpočty na prípravu roztokov

Laboratórne cvičenie č.11
Meno:
Dátum:
Trieda:
Téma: Výpočty na prípravu roztokov.
Teória: V chemickej praxi často pracujeme s roztokmi určitej koncentrácie. Ak chceme pripraviť roztoky určitej koncentrácie, musíme vedieť vypočítať látky, potrebné na ich prípravu. My pracujeme prevažne s vodnými roztokmi. Poznáme percentuálne a molové koncentrácie roztokov. 1% roztok: v 100g roztoku sa nachádza 1g látky
1 molový roztok: 1dm3 sa nachádza 1mol látky
Pri príprave roztokov používame vzťahy:
hmotnostný zlomok:
hmotnostné percento: %
molová koncentrácia:
Roztoky si môžeme pripraviť už s hotových roztokov rôznych koncentrácii, vzájomným zmiešaním. Pri príprave roztokov používame vzťah pre výpočet hustoty:
Úloha.1: Výpočty na percentuálnu koncentráciu. a) výpočty z bezvodikatej látky.
Príklad č.1: Vypočítajte hmotnosť dichromanu draselného a vody, ktorej treba na prípravu 500g 10% roztoku dichromanu draselného.
Riešenie:

Odpoveď: Na prípravu 10% roztoku dichromanu draselného potrebujeme 450g vody 50g K2Cr2O4.
Príklad č.2: Vypočítajte koľko gramov 4% roztoku AgNO3 môžeme pripraviť z 50g tuhého AgNO3.
Riešenie:


Odpoveď: Z 50g tuhého AgNO3 môžeme pripraviť 1250g 4% roztoku AgNO3.
b) výpočet vodných roztokov z krýštálohydrátov a vody
Príklad č.3: Vypočítajte hmotnosť pentahydrátu síranu meďnatého a vody, ktorej treba na prípravu 200g presne 4% roztoku síranu meďnatého.
Riešenie:
Odpoveď: Na prípravu 200g 4% roztoku síranu meďnatého, potrebujeme 184,37g vody a 15,63g CuSO4.
Úloha.2:Výpočty na molovú koncentráciu.
Príklad č.4: Vypočítajte koľko gramov NaCl potrebujeme na prípravu 500cm3 roztoku o koncentrácie 0,25mol.dm-3.
Riešenie:Odpoveď: Na prípravu 500g roztoku o koncentrácie c = 0,25mol.dm-3, potrebujeme 7,3g NaCl.
Príklad č.5: Vypočítajte, aká je koncentrácia roztoku KOH, ak viete, že v 500cm3 sa nachádza látkové množstvo 0,8mol KOH.
Riešenie:
Odpoveď: Ak sa v 500 cm3 nachádza 0,8mol KOH, tak koncentrácia roztoku je 1,6mol.dm-3.
Príklad č.6: Do kyseliny HCl w = 36% s hmotnosťou m = 20g, pridáme vodu m= 100g.

Aký je hmotnostný zlomok HCl vo výsledkovom roztoku.
Riešenie:Odpoveď: Ak v 20g 36% pridáme 100g H2O, výsledný roztok bude mať koncentráciu 6%.
Príklad č.7: Vypočítajte, aký objem roztoku kyseliny dusičnej s hmotnostným zlomkom 20%, treba na prípravu 400 cm3 roztoku HNO3 s c = 0,20 mol.dm-3.
Riešenie:

Odpoveď:
Záver: V tomto laboratórnom cvičení sme si priblížili výpočty objemov a hmotnostných zlomkov látok.
CAB-Data 2002.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?