Chémia Výpočty chemických rovníc

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Výpočty chemických rovníc

Laboratórna práca č.8
Téma: Výpočty chemických rovníc
Teória: Chemické látky si vyjadrujeme pomocou vzorcov s ktorých môžeme vyčítať kvalitatívne zloženie. Kvantitatívne pomery, môžeme zistiť hmotnosť a látkové množstvo. H2O → H a O
2H a1O
18g
1 mol
a) Zo vzorca možno vypočítať: percentuálne zloženie látky podľa hmotného zlomku alebo hmotného percenta.


b) Na výpočet hmotnosti zo vzorca použijeme tieto vzťahy:

c) Výpočet so stechiometrikého vzorca:
Stechiometrický vzorec určuje pomer atómov a molekúl. Môžeme si z neho vypočítať kvantitatívne a kvalitatívne zloženie látky, ktoré zistíme experimentom.
Príklad na trojprvkovú zlúčeninu.


Úloha.1: Výpočet percentuálneho zloženia látky.
Príklad: Vypočítaj percentuálne zloženie H2O.
Riešenie:

Odpoveď:
Príklad: Vypočítajte percentuálne zloženie NaHCO3
Riešenie:

Odpoveď:
Príklad: Koľko percent obsahuje dusičnan strieborný.
Riešenie:


Odpoveď:

Úloha.2: Výpočet hmotnosti.
Príklad: Vypočítaj koľko g Na sa nachádza v Na2CO3.
Riešenie:Odpoveď:
Príklad: Vypočítajte v koľko g Na2CO3 sa nachádza 5g Na
Riešenie:


Odpoveď:
Úloha.3: Výpočet stechiometrikého vzorca.
Príklad: Pri analýze minerálu sme zistili zloženie hmotnostných zlomkov.


Určíte empirický vzorec a jeho názov. Riešenie:


Odpoveď:


Príklad: Látka obsahuje 26,58_K 35,35_Cr 38,07_O. Určite stechiometrický vzorec.
Riešenie:


Odpoveď:
Príklad: Ktorá zlúčenina obsahuje 46,75_Si a 53,25_O.Vzorec pomenujte.
Riešenie:Odpoveď:
Úloha.4: Názvoslovie chemických zlúčenín.
Príklad: Určite názvy prvkov. Riešenie:N2O3 = oxid dusitý
NO = oxid dusnatý
N2O5 = oxid dusičitý
Cl2O = oxid chlórny
Cl2O7 = oxid chloristý
ClO2 = oxid chloričitý
Príklad: Napíšte vzorce zlúčením.
Riešenie: fluorovodík = HF
sulfid vápenatý = CaS
nitrid horečnatý = MgNi
amoniak = NH4
bromid fosforitý = PBr3
hydrid sodný = NaHPríklad: Urči názvy zlúčenín:
Riešenie: KI =
H2S =
NaCl =
(NH4)2S =
HBr =
Li3N.
Príklad: Určite, ktoré z nasledujúcich vzorcov dvojprvkových zlúčenín majú
chybné poradie značiek prvkov v zlúčeninách:
Riešenie: HI, HNa, SZn, KBr, PCl5, N2Mg3,
Príklad: Určite oxidačné čísla atómov prvkov v zlúčeninách.

Riešenie: CaF2, Mn2O7, NH3, HNO3, Mg(OH)2, K2CO3.
Príklad: Určite názvy alebo vzorce hydroxidov:
Riešenie: KOH =
Ca(OH)2 =
Al(OH)3 =
Pb(OH)2 =
Fe(OH)2 =
CsOH =
hydroxid sodný =
hydroxid horečnatý =
hydroxid zinačnatý =
hydroxid lítny =
hydroxid železitý =
Príklad: Uveď názvy alebo vzorce kyselín:
Riešenie: H2SO3 =
HClO =
H3PO4 =
H2SO4 =
H3BO3 =
HClO4 =
kyselina dusičná =
kyselina tetrahydrogéenkremičitá =
kyselina chloritá =
Príklad: Doplňte názvy alebo vzorce solí v tabuľke.
Záver: V tomto laboratórnom cvičení sme si priblížili výpočet percentuálneho zloženia látky, výpočet hmotnosti, výpočet stechiometrikého vzorca a názvoslovie chemických zlúčenín.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?