Chémia V.A skupina a zlúčeniny prvkov V.A skupiny

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia V.A skupina a zlúčeniny prvkov V.A skupiny

V.A skupina-p3 prvky,N,P-nekovy;As,Sb-polokovy;Bi-kov,Dusík-výskyt: vzduch-78%,rastliny,zlúčeniny-hl. dusičnany,biogénny prvok,Obsahujú ho vš. aminokys;bôbovité rast možu viazať atmosférický dusík. FV:plyn,bez zápachu a farby, o niečo ľahší ako vzduch,málo rozpustný v H2O→inertný=nezlúčivý. Výr.:frakčnou destiláciou kvap. vzduchuPouž.:na vytv. Inertnej atmosféry-pri prečerpávaní horľavín;s Ar do žiaroviek, chem. výr amoniak,HNO3,hnojivá, CHV:tvorený 2-atómovými molekulami. Je viazaný trojtou väzbou-stabilná→ molek. N je ťažko zlúčivý; molek. N aktivujeme dodaním energie (veľa), napr. el. výbojom, zohriatím,...molek. sa rozpadnú a sú veľmi zlúčivé.N2→2N;; N2+3H2→zahr→2NH3,, N2+O2→zahr →2NO,S kovmi tvorí nitridy-2-prvkové zlúč.,N má oxid.číslo-3;6Li+N2→2Li3N

NH3-amoniak;FV-bezfar.plyn dusivého zápachu,ľahší ako vzduch,dá sa skvapalniť,leptá sliznice,nervový plyn,CHV: reaguje ako brönstedtova zásadaNH3+H2O→NH4+OH ,NH4OH-čpavok-vodný roztok amoniaku; horí
4NH3+5O2→Platina→4NO+6H2O,,Prípr.:2NH4Cl+Ca(OH)2→zahriatie→2NH3+CaCl2+2H2O, ,Výr.:priamym zlučovaním N a H ;reakcia prebieha za prít. katalyzatora a pri vysokom tlaku; N2+3H2→2NH3;Použ.:chladiarenstvo,výr. HNO3,výr. umelých klzísk,výr. amónych solí: NH3+HCl→NH4Cl-salmiak-náplň do suchých článkov,(NH4)2SO4-síran amónny-2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4
N2O:bezf. plyn príjemnej vône,sladkej chuti,nepatrne jedovatý,,rajský plyn“,
V medicíne-narkózy-v zmesi s O2;,;NO:bezf.ply,nerozp.vH2O,navýr.HNO3
NO2:t›22°C-červenohnedý plyn,t=10°C- -bezfar.kryštály, t= 0°C-22°C-kvapalina, pri výr.HNO3,;N2O4-dimér

HNO3:1-sitná,veľmi silná kys.,bezfarebná, .,HNO3+H2O→H3O+NO3,-dodáva sa zried.-65%-66%,má oxidačné vl.,;reakcie s kovmi-zried. Reag. so všetkými kovmi okrem Au,Pt,Ir,-nevytesňuje H.,;3Zn+8HNO3→zr.→3Zn(NO3)2+2NO+4H2O , 3Cu+8HNO3→zr. →3Cu(NO3)2+2NO+4H2O, ;koncentrovaná-nereag.s Pt,Ir,;;;Al,Mn,Fe,Cr,- pasivujú sa-na povrchu kovu sa vytvorí ochranná vrstva,kt.bráni reakcii,;,Al+HNO3→konc.→––,, Zn+4HNO3→konc → Zn(NO3)2+2NO2+2H2O, Cu+4HNO3→zr.→Cu(NO3)2+2NO+2H2O Použ.:súčasť lúčavky kráľovskej-rozpúšťa vš.kovy,,v organickej chémii je súčasť nitračnej zmesi,,, soli-dusičnany= liadky-dusíkaté hnojivá,.,NaNO3-čílsky liadok,.,KNO3-dusičnan draselný-sanitra- s dreveným uhlím a sírou na výr. pušného prachu,.,

Fosfor(P):výskyt:len viazaný v zlúč.,napr.

apatit Ca3(PO4)2,viazaní v kostiach, zuboch,nukleových kys.;FV:v modifikáciach:biely fosfor-P4-tetrafosfor-biela, voskovitá,mäkká látka,nerozpustná v H2O,rozpustná v organ. Rozpúšťadlách a v sírouhlíku CS2,-v tme svetielkuje,-prudko jedovatý;;CHV P4:nestály, premieňa sa na červený,uchováva sa pod H2O,;červený fosfor Pn-polyfosfor –červená,práškovitá látka,nerozpustná v H2O ani v iných látkach,nesvetielkuje v tme,nieje jedovatý,CHV Pn:stály,málo reaktívny,))má nízku zápalnú teplotu. 4P+3O2→2P2O3;4P+5O2→2P2O5 ;;2P+3X2(VII.A.sk.-halogén) →2PX3 ;,; 2P+5X2→2PX5;;3Ca+2P→Ca3P2-fosfid vápenatý;;Výr.:z kostí a z apatitu 2Ca3(PO4)2+6SiO2+10C→ →P4+6CaSiO3+10CO;Použ:biely-otrava pre potkany, červený-pri výr. zápaliek-na škrtacej ploche;;P2O5-biela látka podobná snehu, P4O10-v podobe dimérov(2a2mmolek.)-je hygroskopická-môže viazať H2O- ako vysušovadlo; ;P2O5+H2O→H2P2O6=2HPO3→H2O→H3PO4;;H3PO4-bezfar. , kryštalická látka, stredne silná,3-sitná kys.;H3PO4+H2O→H3O+H2PO4↑-1;; H2PO4+H2O→H3O+HPO4↑2-;;HPO4+H2O→H3O+PO4↑3-;;-nieje jedovatá, časť je viazaná v nukleových kys,Použ.:lekárstvo,potrav .(nahrádza kys.citrónovú) CaSO4(sádrovec).2H2O+Ca(H2PO4)2 – superfosfát.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?