Chémia Síra a jej zlúčeniny

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 17437×

Příbuzná témataChémia Síra a jej zlúčeniny

SÍRA: výskyt: živé organizmy, vitamíny, voľná i viazaná v zemskej kôre, krv ,moč,organické a anorganické zlúč. (aminokys.), vajcia ,strukoviny ,morská H2O-rozpustené sírany, sop. krátery na Sicílii, ťažba-Poľsko,
soľné dómy- USA, Mexiko,, Rudy, minerály: BaSO4- baryt, CuFeS2- chalkopyrit,FeS2- disulfid železnatý- pyrit,CuS2- sulfid meďný- chalkozín
ZnS- sulfid zinočnatý- sfalerit,PbS- sulfid olovnatý- galenit,CaSO4.2H2O- dihydrát síranu, vápenatého- sádrovec,CuSO4.5H2O- pentahydrát
síranu meďnatého- modrá skalicaFV S8: kryštalická látka žltej farby, nekov,Nerozpúšťa sa v H2O ,ani v bežnýchrozpúšťadlách., rozpúšťa sa v CS2 -sírouhlík- veľmi jedovatá látka.Vyskytuje sa vo viacerých formách-
alotropických modifikáciach-závisia od vonkajších podmienok
S8 kosoštvorcová ›+teplo››S8 jednoklonná›+T› Sn kvapalina›
›+T› S8 pary,.,.S8pary›-T›S8jednoklonná (sírny kvet),
Sn kvapalina + H2O›plastická síra

CHV S8:stredne reaktívny prvok,reaguje s kovmi aj nekovmi okrem medi
zlata ,fosforu. Reaguje s kys., ktoré majú oxidačné vlastnosti
4HNO4+3S›zr.›3SO2+4NO+2H2O,S+Hg›HgS (redukcia) ,S-oxidovadlo
S+3Fe›SF6 (oxidácia) ,S-redukovadloPoužitie:v chem. výr.(H2SO4 ,CS2, sulfidy),výr. sírových mastí (kožné choroby),dezinfekcia pivných sudov, vínnych pivníc,vulkanizácia kaučuku- kaučuk sa zmieša sosírou, vzniká guma - dobre drží tvar

Zlúčeniny S8:H2S-sírovodík = sulfánFV H2S:bezfarebný jedovatý plyn,
odporne zapácha. V H2O sa rozpúšťa a vzniká sírovodíková voda = slabá
kys. sírovodíková.H2S používame pri dôkazových reakciách v analitickej chémii.-dokazujú sa katióny ,potom vznikajúsulfidy charakteristického sfarbenia. Zn(NO3)+H2S›ZnS+2HNO3,ZnS- biela zrazenina.,.

iónový zápis:ZnII++2NO3 - +2H3O++SII- ››ZnS+2H3O++2NO3- ,.
srátený zápis: ZnII++SII-›ZnS,CHV H2S:ťažší ako vzduch, horí :
2H2S+3O2›2SO2+2H2O...dostatok O2,2H2S+O2›2S+2H2O...nedostatok O2,Príprava H2S: FeS+2HCl›H2S+FeCl2,MnII++SII- ›MnS -pleťová zrazenina,PbII++SII-›PbS-čierna zrazenina,CdII++SII-›CdS-žltá zrazenina

SO2-bezfarebný, nedýchateľný, jedovatý,ostro zapáchajúci plyn, dráždi na kašeľ.Dá sa ľahko skvapalniť.Vzniká horením síry: S+O2›SO2 alebo pražením pyritu:4FeS2+11O2 ›2Fe2O3+8SO2,-pôsobí ako redukovadlo aj oxidovadlo:2SO2+O2›2SO3 (oxid.),S-redukovadlo, SO2+2H2S› 3S+2H2O(red.),S-oxidovadlo-do ovzdušia-najčastejšie spaľovaním uhlia
-ničí chlorofyl rastlín ›hynú,-najcitlivejšie sú ruža, smrek, jedľa
-rozpúšťaním v H2O vzniká H2SO3.,SO2+H2O›H2SO3- stredne kyslá kys.,-soli: siričitany (SO4)II-,,hydrogén siričitany (HSO4)I-
-disociácia: H2SO3+H2O-HSO3+H3O,2.st. HSO4+H2O-SO3+H3O
? H2SO3+2H2O›2H3O+SO3

SO3-existuje v 3 modifikáciach,s H2O prudko reaguje: SO3+H2O›H2SO4
H2SO4 -bezfarebná olejovitá kvapalina,- veľmi silná 2-sitná kys.,dodáva sa 96-98%,oleum- koncentrovaná kys. sírová, nasýtená
oxidom sírovým., -koncentrovaná má silné dehydratačné(odoberá H2O›pri sušení plynov) a oxidačné účinky..-organickým látkam odoberá H:O = 2:1 ›H2O ›spôsobuje popáleniny.-je 2-sitná,disociácia-ako SO2 ale píš H2SO4
-reag. s kovmi, zriedená aj s neušľachtilými,nereag.s ušľachtilými kovmi a olovom..Fe+H2SO4›zr.›H2+FESO4,,Cu+H2SO4›zr.›----
Koncentr. reag. len s ušľachtilými kovmiokrem zlata a platiny›môže sa prevážať v kovových cisternách. Fe+H2SO4›---
Cu+H2SO4›konc.›CuSO4+SO2+H2O

Pentahydrát síranu meďnatého-CuSO4.5H2O-modrá skalica- na postrek rastlín , vyvolanie zvracania pri otrave ( napr. bielim fosforom)
heptahydrát síranu zinočnatého-ZnSO4.7H2O-biela skalica-konzervovanie kože a dreva, v očnom lekárstve, vyvolanie zvracania
heptahydrát sírnu železnatého-FeSO4.7H2O-zelená skalica-dezinfekcia, výroba atramentu,,dekahydrát síranu sódneho-NA2SO4.10H2O
-glauberova soľ-laxačné účinky, výr. skla.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?