Chémia Periodická sústava prvkov

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6457×

Příbuzná témataChémia Periodická sústava prvkov

Laboratórna práca č.4
Dátum:
Meno:
Téma: Periodická sústava prvkov
Teória: Predpokladanie vlastností: najviac reaktívny- K
najmenej reaktívny- Mg
Úloha.1: Pozorovanie vlastností: Na, K, Ca, Mg, Zn, Pb, Al, S, Br, I, C, Cu, Fe, N, Si
Postup: Porovnávane fyzikálnych vlastností uvedených prvkov.
Pozorovanie: V tabuľke.
Tabuľka:
Prvok Vlastnosti
S - tuhá kryštalická alebo práškovitá látka žltej farby so zápachom
Zn - tuhá kovová látka striebristej farby bez zápachu
Pb - tuhá kovová látka tmavosivej farby bez lesku a zápachu, mäkká, jedovatá,
ťažká látka, zanecháva stopu
Si - tuhá kovová látka čiernej farby bez zápachu, s leskom
Br - červená kvapalná látka, jedovatá , prchavá, silný zápach
I - tmavá kryštalická látka so zápachom, pri dotyku zanecháva žltkastú stopu
so zápachom
Mg - tuhá látka sivej farby, obtieraním stráca lesk
Al - tuhá kovová látka s lesklým povrchom, dá sa valcovať, na vzduch stála
Ca - tuhá látka bielej farby, bez lesku a zápachu
Cu - tuhá kovová láka zelenkastej farby s leskom, ľahko tvarovateľná, jedovatá
Fe - tuhá kovová látka s leskom, čistá- mäkká upravená- tvrdá, na vzduchu hrdzavie
C - tuha pevná látka, zanecháva ryhu, využíva sa na výrobu tuhy
N - plynná látka bez farby, zápachu a chuti
K - tmavá tuhá látka citlivá na svetlo, možno ju krájať, mäkká, udržiava sa pod
Petrolejom,
Na - sivá tuhá látka, možno ju krájať, mäkká, udržiava sa pod petrolejom
Záver: V tejto úlohe sme dospeli k záveru, že každá látka má svoje fyzikálne
vlastnosti odlišné od iných, hoci niektoré prvky sú si v niečom podobné.
Úloha.2: Pozorovanie chemických vlastností niektorých prvkov: Na, K, Ca, Mg.
Postup:
a)Do kadičky s H2O dáme niekoľko kvapiek fenoftaleínu (slúži na určenie zásaditosti
prostredia), ktorý je indikátorom. Do zmesi pridáme Na a pozorujeme.

To samé
urobíme s K.
Rovnice: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 Na0 + H+OH-  H0 + Na+ + OH-
2K + 2H2O  2KOH + H2 K0 + H+OH-  H0 + K+ + OH-
Pozorovanie:
Fyzikálne vlastnosti Na: mäkký, dá krájať, udržiava sa v petroleji, s leskom
Chemické vlastnosti Na pri reakcii s H2O:
1) prudká reakcia
2) iskrenie až plameň, pričom sa uvoľňuje H
3) sfarbenie H2O na ružovo fialovú farbu zásadité prostredie
4) Na na papieri mal obmedzený pohyb, na jednom mieste sa sústreďuje veľké
množstvo energie vznik žltkastého až oranžového plameňa. Fyzikálne vlastnosti K: mäkký, možno ho krájať, tmavá látka citlivá na svetloChemické vlastnosti K pri reakcii s H2O:
1) prudšia reakcia ako pri reakcii Na
2) okamžitý vznik plameňa, pričom sa uvoľnil H, plameň je fialkastý
3) sfarbenie H2O do ružova zásadité prostredie
Záver: V tejto úlohe sme zistili fyzikálne a chemické vlastnosti Na a K.
Taktiež sme si mohli porovnať reakcie K a Na s H2O.
Postup:
b) Do 13 skúmavky si dáme H2O a pridáme 2 až 3 kvapky fenoftaleínu.
Ďalej pridáme do prvej skúmavky stružlinu Mg a do druhej zrnká Ca
a pozorujeme.
Rovnice: Mg + 2H2O  Mg(OH)2 + H2 Mg0 + 2H+OH-  Mg2+ + 2OH- + 2H0(H2)
Ca + 2H2O  Ca(OH) 2 + H2 Ca0 + 2H+OH-  Ca2+ + 2OH- + 2H0(H2)
Pozorovanie: Reakcia Ca s H2O: zmes sa pomaly sfarbila do fialova zásadité prostredie
Reakcia Mg s H2O: zmes sa pomaly sfarbila, ale za pomoci plameňa, do
fialovazásadité prostredie
Záver: Reakcia Ca a Mg s H2O prebiehala pomalšie ako reakcie K a Na. Postup prebiehania reakcii je od najrýchlejšej až po najpomalšiu taký:
1.-K 2.-Na 3.-Ca 4.-Mg
Periodický sústava prvkov je usporiadaná za postupného obsadzovania
elektrónov do vrstiev. Toto usporiadanie bolo výsledkom dlhodobej práce
vedcov ako: J.A.Newlands, L.Mayer, D.I.Mendelejev, J.J.Tomson, L.de Broglie,
B.de Chancourtois, W. Heisenberg, E.Sehrodinger a mnohých iných.
CAB_Data_2002.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?