Chémia P-prvky

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4727×

Příbuzná témataChémia P-prvky

Halogenidy: stabilna konfiguracia : prijatim e- x + 1e-®x- ns2np5
priprava:oxidaciou anionov: 2x- -2e-®x2 ; halog z vacsou elektronegat. oxiduje halog. z
halogenvodiky: plyni rozpustne vo vode-priama synteza H z halogenom alebo reakciou z kyselinami: NaCl + H2SO4 ® HCl + NaHSO4
halogenidy –2prvkove zluceniny halogenu z inym prvkom (okrem O2 a H2)
a)halogenidy ionove- Florid, chorid z alk. Kovmi ; b)molekulove:halogenidy kovov
a nekovov s vyssim oxid. cislom c)s atomovou strukturov:zlucenini z d prvkami
Chalkogeny:VI.A skup:S, Se, Te, Po; Cl2 + H2O® HCl + HclO = chlorova voda
Alotropia: jav ked sa prvok vyskituje vo viacerych krystalickych strukturach – dimer Prvky V. A skup:N, P, As, Sb, Bi- ns2np3 oxid. cisla –III, III, max. V
N: bezkyslikate:NH3-priama synteza N2+3H2 ®2NH3 ; NH3 + H2O®NH4OH- Salmiak
Kyselina:HNO3:1.faza 4NH3 + 5O2 1000°C ®4NO+ 6H2O 2.faza:2NO + O2®2NO2
3.faza 4NO3 +H2O+O2 ®4 HNO3 –cim je zriedenejsia tym silnejsie redukuje
Ca: iba v zluceninach, vo vode nerozpustny Ca3(PO4)2, pre polnohosp. a upravuje na
Ca(PO4)2+ 2H2SO4 +4H2O ®CaSO4 +2H2O + Ca(H2PO4)2- superfosfat
Prvky p2: C, Si, Ge, Sn, Pb:pripravaCO2:CaCO3®CaO-palene vapno + CO2 =vapenky
CaCO3 +2HCl ®CaCl2 +H2O + CO2=laboratorium
Na2CO3-vyraba sa solvejovim sposobom: NaCl + H2O + NH3 +CO2®NH4Cl + NaHCO3
H4SiO4 –len vodny roztok postupne sa vyparuje ako SOL t,H®GEL-polopevna latka
SiO2- jeho tavenim s uhlicitanmy alebo hydroxidmi alk. kovov ziskavame
rozpustne kremicitany: SiO2+ 2MOH®M2SiO3 + H2O
Sklo: Na2O. CaO. 6SiO2-amorfna latka, simax-sklo odolavajuce vyssim teplotam
Prvky p1 :III.A skup.- B, Al, Ga, In, Tl, - ns2np1
Al- neuslachtili kov- 4Al + 3O2 ®2Al2O3 ; {Al(H2O)6}Cl3-chlorid hexa aqua hlinity
-zlucenini maju amorfne vlastnosti: kyseliny: 2Al(OH)3 + 3H2SO4 ®Al2(SO4)3 +6H2O
so zasadami: Al(oOH)3 + NaOH®Na{Al(OH)4}-tetra hydroxohlinitan sodny
ma redukcnu schpopnost: Me2O3+ 2Al®2Me + Al2O3 – mineral korud/drahokam/
Kaolinit- vyroba porcelanu: Al2(OH)4. Si2O5.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?