Chémia Chemický dej - redoxné reakcie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Chemický dej - redoxné reakcie

Laboratórna práca č.13
Dátum:
Meno:
Téma: Chemický dej
Teória: chemické deje delíme na: redoxné
koordinačné
acidobázické
zrážacie
Jeden z dôležitých chemických dejov sú redoxné reakcie - redoxné deje. Tieto deje sú zložené z dvoch polreakcii – oxidácie a redukcie.
Úloha: Redoxné reakcie
Postup: Najprv navrhneme hypotézu alebo predpovede, či pri vzájomnom pôsobení budú prebiehať oxidačno redukčné reakcie. Reakcie:
Postup: Do skúmavky dajte asi 3cm3 roztoku tej látky, ktorá je v zadaní chemickej rovnice uvedená ako prvá. Potom do roztoku pridajte niekoľko kvapiek roztoku H2SO4 a nakoniec 3cm3 roztoku alebo malé množstvo tuhej látky, ktorá je v zadaní na druhom mieste. Pozorujte zmeny v chemických reakciách.
Pozorovanie:
Pokus.1: V prvom pokuse sme mali pripraviť reakciu KMnO4, H2O2 a H2SO4. Po pridaní KMnO4 do skúmavky s ostatnými chemikáliami nám reakcia neprebehla. Reakcia neprebehla ani po opätovnom zohrievaní. Pravdepodobne z dôvodu slabého H2O2. No reakcia aj napriek tomuto nevydarenému pokusu prebieha. Pokus.2: V tomto pokuse sme do skúmavky s KMnO4 pridali Na2SO4 a H2SO4. Reakcia nám neprebehla.
Pokus.3: Po vhodení kúsku Cu do HCl sme zistili, že táto reakcia neprebiehala. Avšak Cu reagovala s HNO3. Spozorovali sme zmenu farby a zápach.
Pokus.4: V pokuse číslo 4. sme so roztoku CuSO4 /modrej skalice/ vhodili kúsok Zn a reakcia nám prebiehala. Spozorovali sme zmenu farby. Modra skalica zreagovala zo Zn a zmenila sa na bielu skalicu.
Pokus.5: V pokuse kedy sme do HCl vhodili kúsok Mg nám reakcia prebiehala. Mg nám zreagoval s Cl a unikanie H sme spozorovali pri priložení plameňa ku konci skúmavky kedy nám začal unikajúci H horieť.
Pokus.6: V tomto pokuse KMnO4 , Na2SO4 a H2SO3 sme zistili, že reakcia nám prebieha. Došlo k stmavnutiu roztoku v skúmavke.
Pokus.7: V pokuse číslo 7. sme do skúmavky s KI a H2O2 vliali H2SO4 a zistili sme, že reakcia prebieha. Došlo k uvoľňovaniu jódu a to malo za dôsledok zmenu farby roztoku na hnedo. Pokus.8: V poslednom pokuse sme do roztoku Na2SO4 vhodili kúsok medi a reakcia neprebehla. Meď sa usadila na dne skúmavky. Záver: V tejto laboratórnej práci sme si najskôr za pomoci poznatkov napísali pravdepodobné prebiehanie reakcii a neskôr sme si za pomoci pokusov overili správnosť našich teórií. Naše predpokladané reakcie látok sa splnili.

Niektoré reakcie prebiehali pomalšie akoby mali, to bolo zapríčinené vyšším vekom niektorých chemikálii. No aj napriek týmto nežiaducim okolnostiam sme sa oboznámili s redoxnými chemickými reakciami a ich.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?