Chémia Charakteristika prvkov

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Charakteristika prvkov

Al-nereaguje zo vzduchom
pri zvysenej teplote-ox.hlinity,redukcne ucinky,amfotermny charakter
ALUMINOTERMIA-Cr2O3+2AL Al2O3+2Cr
Zluceniny Al-halogenidy hlinite-oktadekahydratsiranu hliniteho
a dodekahydratsiranu draselnohliniteho,haligenidy hlinite,
fluorid hlinity,anion,hexafluorohlinitan sodny
CaCO3-palene vapno=hasene vapno=malta,Stala tvrdost vody
Prechodna tvrdost vody,princip krasovych javov
Hexafluorokremicita-H2SiF6-pri rozklade SiF6vodou alebo v
pritomnosti fluorovodika vznika vo vodnom roztoku sil.kys H2SiF6
Tetrahydrogen kremicita-H4SiO4-pri hydrolyze halogenidov
kremicitych alebo okyslenim vodnych roztokov krem s1 prvkov.
Z nej sol{roztok obsahujuci rozptylene pevne castice},gel{polopevna
latka s nepravid. Vnut. strukturov},silikagel{absorbcne vlastnosti}


C- diamant-mimoriadna pevnost,najtvrdsia prirodna latka.
grafit-patri medzi najmaksie nerasty,je vodivy
Vyuzitie-palivo,v klenotnictve,na opracovanie tvrdych
meterialov(diamant)/grafit-elektrody,taviace tegliky,ceruzky,
mazadla,vzdravotnictve
Bezkysl.-karbidy,halogenidy uhlika,uhlovodiky,derivaty,
s prvkami s malou elektronegativtou-karbidy
Kyslikate-uhlicitany
Ox.uholnaty-plynna latka,redukcne ucinky,vznika spalovanim
C za nedostatocneho prisunu vzduchu,red.ucinky sa vyuzivaju pri
nepriamenj reudkcii ox.zeleza na zelezo.
Si- tmava,krehka,synteticky vyrobena latka.Bezk-silany,
halogenidy kremicite,silicidy,H2SiF6 Kysl-ox,kremicity-
pevna,tazko tavitelna latka,polymerna struktura,modifikacie-
kremen, tridymit,kristobalit,staly voci H2O i kys.,v prirode najme
ako kremen,odrody kremena-ametyst,zahneda,citrin,piesok,
kremenne sklo,sklo,porcelan
Hlinitokremicitany=zivice a zeloiity


Sklo- vznika tavenim kremenneho piesku so zmesou
alkalickych uhlicitanov a stuhnutim amfotermnej taveniny.
Vodne sklo,kremenne,bezne
Obycajne sklo-zlozenie=Na2O.CaO.6SiO2
Chemicke sklo=(sial,simax)obsahuje oxid bority
Olovnate sklo=do optickych pristrojov.
N-je vo vsetkych 3 skupenstvach-vo forme molekularneho N2
-je stabilny,nezlucitelny,reaguje pri vysokej teplote,vyraba sa frakcnou
destilaciou skvapalneneho vzduchu,zakladna surovina na vyrobu amoniaku
a a ox,dusnateho.
NH3-zlucenina dusika s vodikom,pri beznych podmienkach=bezfarebny
plyn,spaja sa vodikovymi vazbami,v reakciach ma prevazne zasadity charakter.
tvori koordinacne zl. a je donor
P-ma 3 modifikacie.KYS.trihydrogen fosforecna-tuha,krystalicka latka,
vo vodnom rozt.

Trojsytna kys.,ox.ucinky,vacsinu kovov sa v nej nerozpusta,
pri zahrievani-uvolnovanie molekul a vznik polykyselin.
Modifikacie-biely (z molekul P4),cerveny(obsahuje retazcePn),cierny
(vrstevnata struktura)

Halogenidy-Zluceniny halogenov s prvkami s mensou elektronegativitou,
delia sa na ionove(ionove vazby)viazu sa s NaCl,KCl,s halogenidom
s atomovou strukturou CdCl2,CuCl2(kov.vazby) a molekulove
halog.(tvoria jednotlive vazby)TiCl4,PbCl4.
Halogenidy sa daju pripravit priamym zlucovanim prvkov alebo
Reakciou neuslachtilych kovov.Vacsinou sa dobre rozpustaju vo vode.
Kysl.zl-nezlucuju sa priamo s kyslikom,daju sa pripravit len nepriamo.
Oxidy halogenov-nestale,rozkladaju sa pri beznej teplote(ClO2expozivne)
najcastejsi ox.jodicity I2O5 Kys.chloristaHClO4,jodista HIO4,
pentahydrogenjodista H5IO6.Ostatne kys.len vo ovodnych roztokoch
Soli kyslikatych kyselin-tuhe krystalicke latky.
Kys.Chlorna-HClO-nachadza sa v chlorovej vode,jej soli-chlornany
Cl2+2NaOH=NaClO+H2O.Zmes chloridu a chlornanu sa nazyva
bieliaci luh- pouziva sa na bielenie vlakien.
Tavenym rozkladom chlornanov alebo reakciou s hydrox.s alk.kovmi=
Chlorecnany. 3Cl2+6NaOH=NaClO3+5NaCl+3H2O
Chlorecnany=vyroba vybusnin a zapaliek,Chloristany:
4KClO3=KCl+3KClO4-soli kys.chlorisstej v pyrotechnike
-bromicnanyM’BrO3,jodicnanyM’IO3

p4 prvky- Su to vlastne chalkogeny,prvkyVI.Askup.,su to kyslik,sira,
selen,telur a radioaktivne polonium.Maju vo valencnych orbitloch 6elektr.
Vsetky okrem kyslika su pri beznych podmienkach pevne latky.Sira-v prirode
v elementarnej forme alebo sulfidoch(FeS2,ZnS,PbS)siranoch(Na2SO4)
sulfanH2S.
Selen,telur-pomerne vzacne v prirode,polonium-vzacny kov.
Chalkogenom so stabilnej konfiguracie chybaju 2el,preto ich zistavaju
bud v ionovych alebo kovalentnych zl.Stalost zl s ox.cislom II klesa
so vzrastom atomoveho cisla.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?