Chémia Alkalické kovy, oxidačne číslo, halogény, halogenidy

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Chémia Alkalické kovy, oxidačne číslo, halogény, halogenidy

Alkalické kovy
-Prvky 1.A skupiny okrem H
-Sú to Li,Na,K,Rb,Cs,Fr,
-všetky prvky 1.A skupiny majú
jeden e- na valenčnej vrstve
Vlasnosti-Sú mäkke
dajú sa krájať-na reze striebro-lesklé
malá hustota
nízka teplota topenia
nízka elektronegativita
sú reaktívne

Plameň
Li-červený
Na-žltý
K -ružovofialový
Použitie
Li-dôležité pre liečbu duševných chorôb /mineral.vody,citrusové plody/
Na-zúčastňuje sa dôležitých životných procesov /soli/ pri nadmernom množstve soli hrozý ochorenie ciev,srdca, rakovina žalúdka
K -pre činosť krvného obehu,traviacého a nervového systému /zemiaky,ovocie,zelenina/

Halogény-nekovy
-prvky F,Cl,Br,I,
-sú dvoj atomové
F-plynne-zelenožlté
Cl-plynne-žltozelené
Br-kvapalné-červenohnedá
I -tuhé-sivo čierna
Vlasnosti-všetky reaguju s alkalickými kovmy a s vodíkom
-sú reaktívne,vyskitujú sa prevažne v zlučeninach,
-majú vysokú elektronegativitu,tvoria aniony
Použitie Cl
jedovatá látka leptá sliznicu
výroba-plastov,farbív,liečiv,
Použitie Br,I
výroba-farbív,liečiva a jód na jódovú tinktúru

Oxidačné číslo

1oxidačné číso 0 /rovnaký počet e- a p+
2 kladné oxi. číslo 1-8

1-ny 4-íčitý 7-istý
2-naty 5-čný ečný 8-ičeli
3-itý 6-ovy

3 záporné oxi. číslo

H-v zlúčeninach spravidla oxi. číslo 1
O-v zlúčeninach spravidla oxi. číslo -2
Halogény-v zlúčeninách spravidla oxi. číslo -1

Vzácne plyny
He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn,
výskyt-vo vzduchu v malom množstve,minimalne reaktívne
vlasnosti-tvoria jednotlivé atómy a sú nereaktívne
využitie-žiarovky /neonové/

Kovy alkalyckých zemín
-prvky 2.A skupiny okrem Be,Mg,
vlasnosti a výskyt- v zemskej kôry,skladuju sa v oleji,dajú sa ťažko krájať,majú kovovy lesk,menej reaktívne ako alkalické kovy,vedú elektrický prúd,malá hustota, sú ľahké,

Halogenidy
sú dvojprvkové zlučeniny halogénu a iného prvku pri čom halogén má vždy oxi číslo -1.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?