Charakteristika profesiových požiadaviek

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Charakteristika profesiových požiadaviek

Označenie pracovnej činnosti: správca počítačov a počítačovej siete
Funkcia: inžinier informačných technológií
Špecifikácia požiadaviek:

1. Odborné vedomosti a schopnosti
a) Vedomosti a schopnosti prevažne z oblasti vyšších psychických procesov
Úplné stredoškolské a vysokoškolské odborné vzdelanie, prax a pracovné i prevádzkové skúsenosti v danom odbore. Odborná príprava na prácu a riadenie počítačových sietí. Skúsenosti z práce s počítačmi. Riadi počítačovú sieť. Rozhoduje o pracovných postupoch a formách riadenia počítačových sietí. Dáva pokyny a poskytuje odborné rady pri problémoch s počítačmi a počítačovými sieťami. Preto sa vyžadujú vedomosti o technologických postupoch, počítačových sieťach v podniku a tiež vedomosti o počítačoch a informačných technológiách. Musí mať dobré poznatky o správe počítačových sietí a miestností v podniku.
b) Vedomosti a schopnosti prevažne z neuropsychickej a fyzickej oblasti
Odolnosť voči psychickej a fyzickej únave. Manuálna zručnosť a obratnosť. Ovládanie odborných zručností. Práca je náročná na vnímanie najmä na zrakové.

2. Pracovné zaťaženie
a) Prevažne nesvalové (duševné)
Myslenie
Pri práci sa musia riešiť novo vznikajúce situácie. Vyžaduje sa aby sa vychádzalo z logických úvah a práca sa náležite premyslela.
Pozornosť
Pri vykonávaní kontrolnej činnosti sa musí vedieť dobre sústrediť, aby vystihol prípadné závady pri práci. Musí byť pripravený okamžite zasiahnuť a konať v problémovej situácií alebo v prípade kolízie siete.

b) Prevažne svalové
Pri práci musí obchádzať jednotlivé miestnosti. Kontrolná činnosť vzhľadom na stále pozeranie na monitor kladú zvýšené nároky na zrak.

3. Zodpovednosť
Vedenie počítačovej siete je základnou pracovnou náplňou. Musí vedieť vhodne využívať pracovné a špeciálne zručnosti a schopnosti. Vysvetľuje problémy. Jeho rozhodovanie musí zodpovedať danej situácií a musí byť správne. Vykonáva dozor nad prácou jeho kolegov. Dbá na to, aby sa práca vykonávala bez toho, že by vznikli škody na počítačoch, materiále a iného majetku podniku.

4. Pracovné prostredie
Pracovné prostredie musí svojimi podmienkami zodpovedať charakteru vykonávanej činnosti.

5. Osobitné požiadavky na vedenie
Taktným spôsobom vykonávať kontrolnú činnosť, upozorňovať na chyby. Rýchla, pohotová a správna orientácia v nových problémoch, ich správne posúdenie. Rozhodnosť pri riešení pracovných úloh.

6.

Osobitosti pracovnej činnosti alebo úloh

Pracovná činnosť vyžaduje prácu nadčas. Často sa vyskytuje nepravidelná služba. Charakteristiky profesiovej náročnosti pracovnej činnosti v určitých profesiách pomáhajú vedúcemu pracovníkovi ujasniť si najmä to, čo vyžaduje vykonávaná práca od človeka, od jeho pracovných predpokladov. Súčasne tieto charakteristiky mu umožňujú zamerať sa na riešenie rozhodujúcich problémov, ktoré sa vyskytujú pri jeho práci s informačnými technológiami.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?