Cestovný ruch

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8016×

Příbuzná témataCestovný ruch

Význam: je významným ukazovateľom hmotnej a kultúrnej úrovne spoločnosti
Vykazuje prudký rozvoj rastie počet účastníkov, rastú prímy.
Poskytuje pracovné príležitosti, má význam zdravotný a poznávací

Formy cestovného ruchu –
rekreácia – chalupárenie, záhradkárstvo
Agroturistika – na vidieku
Turistika a šport – lyžovanie .......
Kúpeľno – liečebný cestovný ruch – minerálne a termálne pramene
Klimatické kúpele – štrbské pleso. Davos
Prímorské kúpele
Výletný cestovný ruch s poznávacím cieľom – jaskyne, hrady, kostoly

Oblasti cestovného ruchu:
Horské oblasti – alpy, Pyreneje, Kaukaz, Andy.
Prímorské oblasti – európske stredomorie, prímorské oblasti Atlantiku, oblasti tichého oceánu – Havaj Oceánia
Historicky významné mestá – Paríž, Londýn, Rím, Benátky


Služby

Význam a cieľ – sú to činnosti ktoré uspokojujú potreby človeka a zvyšujú životnú úroveň.
Služby poskytované v rôznych zariadeniach – sa označujú ako infraštruktúra.

a) sociálna infraštruktúra –ubytovanie, školstvo, obchod, kultúra, zdravotníctvo, telovýchova, opravovne. Zariadenia sociálnych služieb sa delí na – základné využívané denne a vyššie – využíva menej ľudí (nemocnice) špecifické – sanatória, kúpele
b) technická infraštruktúra – zásobovanie vodou elektrickou energiou, plynom, teplom, kanalizácia, spoje a doprava

zahraničný obchod –
hlavná úloha – zabezpečuje výmenu tovaru medzi štátmi. Zabezpečuje dovoz nedostatkových surovín a tovarov, zabezpečuje vývoz prebytkov
zahraničný obchod zahŕňa – export a import.
Export – vývoz najviac vyváža Nemecko, USA, Japonsko
Import - dovoz najviac – USA, Nemecko, Japonsko
Na medzinárodnom obchode sa podieľajú všetky krajiny ale nie rovnako

Medzinárodnú deľbu práce ovplyvňujú – podnebie, suroviny, ekonomické podmienky, infraštruktúra, financie, výskum.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?