Cestovný ruch - Produkt cestovného ruchu a stratégia cieľového miesta

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)Cestovný ruch - Produkt cestovného ruchu a stratégia cieľového miesta

a) Charakterizujte produkt cieľového miesta, ktoré dobre poznáte (mesto, nížinné, horské) a jeho osobitosti.

Orebič je malé mesto na južnom pobreží polostrova Pelješac v štáte Chorvátsko. Chorvátsko ako krajina cestovného ruchu má podmienky pre poskytovanie produktu spojeného najmä s využívaním mora a morského pobrežia. Pomer rozlohy pevniny (56. 691 km2) a mora (31. 067 km2) jednoznačne nahráva Chorvátsku do kariet. Polostrov Pelješac leží na jeho juhovýchodnom konci, medzi kanálmi Neretva a Mali Ston zo severovýchodu a kanálmi Pelješac a Mljet z juhovýchodnej strany. Na dĺžke 65 km sa rozkladá masív vápencového hrebeňa, skrývajúci slnečné miesta ako stvorené na vinohradníctvo. Celá severná časť je pokrývaná píniovými lesmi a podrastom, južná časť ponúka plodnú pôdu vhodnú pre pestovanie citrusových plodov. Vodné prúdy okolo polostrova sú len zriedkavé a krátke, nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Najväčšími mestami ostrova sú Orebič (1.489 obyvateľov), Trpanj, Viganj a Ston, lokalizované najčastejšie vo vnútrozemí. Mestečko Orebič je najkrajšou časťou polostrova. Priemerná letná denná teplota je príjemných 26,5 °C a i vďaka nej je okolie charakteristické bujnou a plodnou vegetáciou. Ekonomika v okolí miesta je zameraná na farmárenie, pestovanie ovocia, rybárstvo a turizmus, pričom jedna časť pozitívne ovplyvňuje druhú. Medzi plážami schovaný je najzaujímavejší záliv Trstenica, ponúka krásnu prírodu, tiché zákutia a miesta ako stvorené na absolútny oddych. Orebič je zároveň prístavným mestečkom na severnej strane ostrova a pravidelná trajektová linka spája ostrov na trasách Orebič – Korčula s ostrovom Korčula a s mnohými okolitými ostrovmi. Prístav je spojený s cestou lemujúcou celý ostrov, hlavná cesta robí ostrov dostupným a jednoducho prebádateľným. V 16. storočí bol Orebič významným a dôležitým prímorským mestom, v minulosti nazývaným Trstenica a bol vojvodským sídlom počas správy Dubrovníka (1343 – 1806). Opevnenia a kamenné múry chrániace mesto pred zimnými búrkami siahajú až do predhistorických čias a obrysy románskych obydlí a pohrebiská boli nájdené vo veľmi obrom stave, sú preto tiež objektom návštev účastníkov cestovného ruchu. Pre návštevníkov zaujímajúcich sa o sakrálne, či svetské pamiatky mesto ponúka širokú ponuku zaujímavostí. Malý barokový kostol so skorokresťanskou mramorovou klenbou sprostredkuje výpoveď o kresťanoch žijúcich v tejto oblasti, je stále v pôvodnom stave napriek polohe, ktorá ho vystavuje nepriazni počasia.

Veľkou atraktivitou, ktorá priláka veľa turistov je námorné múzeum pri prístave. Sprostredkuje návštevníkom celú históriu námorníctva v okolí Orebiču, ranné začiatky rybárčenia a špecifických nástrojov vytváraných na uľahčenie práce, modely lodí, plachetníc a plavidiel, ktoré mesto bránili, živili ho, typické námornícke oblečenie a mnohé ďalšie zaujímavosti. Sakrálnou pamiatkou, ktorá zostala zachovaná a stále slúži cieľu, pre ktorý bola v podstate postavená, je mužský kláštor Františkánov z 15. storočia. Hlavným portálom kláštora je veľká socha Madony, ktorú vytvoril učenec Nikolasa Firentinaca (Nikolasa Florentského). Nad kláštorom stojí gotický kostol, upravený v barokovom štýle venovaný Panne Márii. Na blízkom mieste určenom na pochovávanie je mnoho starobylých sakrofágov a neďaleko ležia ruiny trstenického vojvodského zámku. Kultúru návštevníkom mesta sprostredkúva veľké množstvo domácich umelcov, ktorí majú v meste často koncerty, galérie lákajú umeleckými dielami domácich, ale i zahraničných umelcov a rovnako príťažlivým je i „umenie na chodníku“, pouliční umelci kresliaci portréty, modelári, či keramikári. Kino ponúka aktuálne svetové filmy a tiež chorvátsku produkciu, či produkciu z okolitých krajín. Pre čo však účastníci najčastejšie navštevujú Chorvátsko a najmä zákutia ako orebičské pláže, je more. Návšteva kvôli rekreácii a oddychu. Čistučké kamenné pláže a priezračné more priťahujú rekreantov a to najmä rodiny s deťmi, pretože priezračnosť mora, kde i v hĺbke 500 metrov stále dovidíte na dno zaručuje rodičom minimálne riziko, že deti si nejako ublížia, alebo odídu so zdravotnými problémami. Orebič ponúka množstvo hotelov a apartmánov, či súkromného ubytovania, skromne ale prakticky zariadeného. Hotelové služby vytvárajú stále vyšší štandard, ktorý na polostrove a i v samotnom meste zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb. Napriek tomu, že hotely a pod ne patriace apartmány sú všetky v jednej hotelovej sieti – Orebič Hoteli – sú si navzájom konkurenciou a snažia sa poskytovať čo najkvalitnejšie a najlepšie služby. Sú prispôsobené rodinám s deťmi a párom, to sú dve cieľové skupiny, na ktoré sa mesto ako objekt cestovného ruchu zameriava. Programy určené špeciálne pre deti hotely nerobia, deti sú z mnohých krajín a vznikol by rečový problém. Sú im však prispôsobené postieľky, v reštauráciách sú pracovníci pripravení a vedia sa správne prihovoriť i deťom. Pre dospelých však organizujú aerobik vždy ráno a tenisové, či pingpongové, volejbalové a basketbalové kurzy.

V hoteloch sa bez problémov dohovoríte po nemecky, anglicky, v mnohých i francúzsky, alebo dokonca po česky. Klientela sa viac - menej ustaľuje a tak sa jej hotely dokážu stále lepšie prispôsobiť. Spolupracujú s cestovnými kanceláriami z celého sveta, ktoré tam stabilne každoročne objednajú svoje miesta a pre nich pripravia zaujímavý a pútavý program. Pracovníci hotelov a služobné sú veľmi prívetiví a zhovorčiví, veľmi rýchlo a pružne sa prispôsobia požiadavkám klienta. Klienti sú spokojní a veľmi radi sa znovu vrátia. Mesto napriek tomu, že je strediskom cestovného ruchu, žije rušným životom a ponúka účastníkom cestovného ruchu i obraz bežného chorvátskeho života. V celom okolí mesta, blízkom i ďaleko je krásna príroda, množstvo turistických chodníčkov, ktorých zdolanie a dosiahnutie vrcholu hrebeňa masívu ponúka nádherný pohľad na more, množstvo ostrovov a ostrovčekov, taktiež do vnútrozemia na pestované sady a vinice. Všade v okolí sa dbá na poriadok, turisti sú vychovávaní k úcte k prírode, všade sú na informačných tabuliach pripísané upozornenia, výzvy a motivácie na udržiavanie čistoty okolia. Aktívne možno tráviť čas i na vode. Windsurfing má perfektné podmienky, vzhľadom na to, že kanál medzi polostrovom a ostrovom Korčula sústreďuje vietor do jedného smeru. Rovnakej obľube sa tu tešia i vodné lyžovanie, potápanie a jazdy na vodných skútroch. b) Vypracujte poslanie (víziu) a strategický zámer cieľového miesta (mesto, nížinné, horské), ktoré dobre poznáte.

Poslaním mesta Orebič ako objektu cestovného ruchu je prostredníctvom kvalitných a odborných profesionálnych služieb poskytovať účastníkom cestovného ruchu možnosť relaxu, oddychu a želanej aktivity, možnosť kultúrneho vyžitia prostredníctvom kultúrnych podujatí. Mesto sa zároveň zasadzuje za zachovávanie čistého okolia a teda i ochranu životného prostredia a pamiatok, ktoré sú nielen historickými pamiatkami pre zákazníka a návštevníka, ale sú zároveň historickým dedičstvom národa. Strategický zámer mesta Orebič ako cieľového miesta v cestovnom ruchu.

1) Kvalitné odborné a profesionálne služby v hoteloch, apartmánoch a ostatných ubytovacích zariadeniach. Prívetivý personál vždy pripravený pomôcť a splniť klientove požiadavky.
2) Vzdelaná a jazykovo schopná obsluha vo verejných zariadeniach a na úradoch ako banka, pošta, zmenárne, predajne cestovných lístkov na lode a autobusy, informačné kancelárie, múzeá, galérie, kino.
3) Osobný prístup ku klientovi kdekoľvek, klient má mať pocit, že je jedinečný, jediný a práve teraz iba on dôležitý. Prívetivý prístup k deťom, milá a úslužná starostlivosť o deti.

4) Korektné a objektívne postupovanie v jednaní s klientom, operatívne riešenie problémov. Prípadné zabránenie ich vzniku prispôsobením produktu hotela, či iného zariadenia klientovi v rámci možností úpravy poskytovanej služby.
5) Životné prostredie patrí nám všetkým, ale zároveň nie je naše. Chráňme ho, aby mohlo rovnakú radosť z krásy robiť našim potomkom a nasledujúcim generáciám. 6) Kultúrne pamiatky sú obrazom života v minulosti. Neničme ich, nech po nás neostane zlý obraz. Svetové dedičstvo je hrdosťou krajiny.
7) Všetci sme ľudia a robíme chyby. Pripomienky a názory klientov sú vítané a sme ochotní na nich hneď pracovať a odstrániť ich. Každé vylepšenie a nápad privítame, sme prístupní zmenám, ktoré prospejú klientovi, prostrediu a nám. 8) Dobrý obraz jedného zariadenia prispieva k dobrému obrazu mesta a jeho okolia. Spokojný klient je potenciálny verný klient.


Použitá literatúra:

1) informačný prospekt o meste Orebič
2) informačný prospekt o polostrove Pelješac.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?