Český štát v 13. st.

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2895×

Příbuzná témataČeský štát v 13. st.

Přemysl Otakar I. (1197 - 1230)
Václav I. (1230 - 1253)
Přemysl Otalar II. (1253 - 1278)
Václav II. (1278 (83) - 1305) - v 1278 iba 7 r., 1283 ako 12 r. nastúpil na trón a začal oficiálne vládnuť
Václav III. (1305 - 1306) - 1306 - Přemyslovci na českom tróne vymierajú

o vláda posl. Přemyslovcov
o vytvorenie pevného organizovaného št.
o vytv. pevnej kráľ. pozície
- v tomto obd. dosiahol ČŠ najväčší rozmach
- doba rozkvetu, zosilnenia ČŠ, najvýznam. obd.
- poslední Přemyslovci - silní a významní
- kniežatá sa snažili používať titul kráľ na zákl. senioriátu - po smrti kráľa, titul dostane najstarší z rodu Přemyslovcov, dedičný titul na zákl. senioriátu (12. st. - viedli medzi sebou boje o trón, striedanie panovníkov)

Přemysl Otakar I.
zákon primatúry
- nahradil ním senioriát
- trón dedí prvorodený syn
- zabezpečoval dedičské nástupníctvo prvorodenému synovi

- zač. budovania silného št.
- posilnil kráľ. moc proti šľachte, dal si ďalšie výhody

1212 - Zlatá bula sicílska
- získal ju od nem. cisára Fridrich II. (2 rody viedli boj o nem. trón, Otakar I. dobre odhadol situáciu a pridal sa na str. Fridricha II.)
- (Fridrich II. bol pred nástupom na nem. trón sicílskym kráľom, listinu vydal pred korunováciou, a preto musel použiť bývalý panovnícky titul)
- Česi ju považujú za zákl. svojej štátnosti
1. potvrdzuje dedičný nárok na český trón (titul na večné časy)
2. Morava sa stáva trvalou súčasťou ČŠ
3. český kráľ sa stáva 1 zo 7 kurfistov (má právo voliť nem. cisára)
4. dáva českému kráľovi právo investitúry (právo dosadzovať cirk. hodnostárov)
5. má právo zúčastňovať sa na zasadnutí ríšskeho snemu

Václav I.
- pokračoval v šľapajach sv. otca, vládol pevnou rukou
- obmedzil práva šľachty a upevnil kráľ. moc
- podarilo sa mu vytv. najsilnejší št. v Európe
- chcel rozšíriť úz. ČŠ (úz. dn. Rakúska)
- vysiela do rakúskych krajín poslov a sleduje udalosti, kt. sa v Rak. odohrávali
- rod Babengerovcov je na vymretie, po vymretí mužského potomka musia ponúknuť trón niekt. zo susedných št. - keď zomrel posledný Babenberg, oženil vdovu po ňom (mala 50 r.) so sv. 18 r. synom Otakarom II. - rakúske krajiny pripadli ČŠ

Přemysl Otakar II.
- za jeho vlády najväčšia rozloha
- celé územie Rakúska súčasťou ČŠ
- dostal prívlastok ôkráľ zlatý a železný"
- najsilnejší kráľ vtedajšej str. Európy
- nemal rád sv. otca, keď mal 18 r.

a získal krajiny, zdao sa mu, že otec je na tróne dlho a tak vyvolal proti nemu povstanie
- šľachta ho podporila, dúfala, že keď sa stane kráľom, bude ich podporovať
- prevzal trón, bol na šľachtu ešte tvrdší
- časť šľachty proti nemu vystúpila, na čelo sa postavil šľachtic Záviš z Falkenštejna

1260 - bitka pri Kressenbrune
- rak. krajiny boli tŕňom v oku uhorskému pan. Bélovi IV. a vypovedal Otakarovi II. vojnu
- uhorské x české vojská
- Otakar II. zvíťazil, mal šancu vytv. obrovský št. - pripojiť aj Uhorsko

- dal sa rozviesť s Margarétou (nenarodil sa následník trónu) a vzal si za manž. vnučku Bélu IV. (Kunhutu)
- Béla IV. musel uznať ten stav, aký bol a stal sa spojencom Otakara II. äuznal vlastníctvo rak. krajín)

- Otakar II. chcel získať aj nem. cisársky titul

1272
- zomrel nem. cisár
- malo sa zísť 7 kurfistov (aj Přemysl Otakar II.)
- nem. šľachta sa ho obávala, preto ho nepozvala na voľbu a neuznala jeho kandidatúru

1273
- za cisára si zvolili neznámeho nemajetného Rudolfa Habsburského (Habsburgovci 1. krát na európskej polit. scéne) - slabý cisár, kt. mohli ovládať
- Přemysl Otakar II. neuznal právoplatnosť voľby a odmietol potvrdiť nástupníctvo => vojna

26. august 1278 - bitka na Moravskom poli
- veľmi ovplyvnila chod českých dejín
- v tejto bitke opozícia českej šľachty prešla na str. nem. cisára
- zradou českej šľachty Otakar II. padol

Václav II.
- jeho 7 r. syn, kt. sa mal podľa primatúry stať kráľom
- mala vládnuť jeho matka, to využili Nemci ->

1278 - 1283 - Braniboři v Čechách
- rabovali Čechy
- nem. nadvláda

- šľachta oslobodila 12 r. kráľoviča a dosadila ho na trón
- jeho matka vydatá za Záviša (vrah jeho otca)
- Václav II. si najprv so Závišom vychádzal, no ako dospieval, pociťoval k nemu nenávisť
- Záviša (rod Vítkoviec) využil - navštevoval Vítkovické hrady a vyhrážal sa jeho smrťou, bred bránami hradu v Hlubokom mu bola uťatá hlava

1300 - Jihlavské banské právo
- otvorili sa nové bane na striebro a zlato
- právna úprava spôsobu ťažby a určenie daní za ťažbu
- prevzali ho vš. št. Z Európy (aj Uhorsko)

- naplnil št. pokladnicu a vybudoval stabilný hosp. št
- dal raziť prvé mince - toliare zo zlata, pražské groše zo striebra
- ČŠ sa stáva centrom stredoeurópskeho obchodu

- trpel tuberkulózou - odoberala u síl, snažil sa za sv. života zabezpečiť vládu nad ostat. krajinami

1301 - vymrel rod Arpádovcov na uh. tróne
- uh. šľachta mu ponúkla trón, ponuku prijal pre sv. syna Václava III., kt. v Uh. vládol ako Ladislav V.
- pripojenie Uhorska k ČŠ

1305 - vymrel rod Piastovcov na poľskom tróne
- pripojenie Poľska k ČŠ

1306 - Václav II. v Olomouci umiera na tuberu

Václav III.
- po otcovej smrti sa dobrovoľne vzdal uh.

trónu
- chcel zachrániť poľský trón, no na výprave do Poľska bol v Olomouci zavraždený (nepoznáme vrahov, česká al. poľská šľachta?)
- vymiera ním rod Přemyslovcov (1306), ostala jediná Přemyslovka - žena Eliška.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?