Česká republika

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5646×

Příbuzná témataČeská republika

Česká republika


História českého národa a štátu siaha niekam až pred náš letopočet lebo k prvým obyvateľom dnešných čiech patrili Bójovia od ktorých pochádza meno zeme Bohémia.
Na prelome letopočtov začína invázia germánskych kmeňov. V 7 storočí vzniká v oblasti slovanský kmeňový zväz – Samova Ríša. Prvý štátny útvar v českej zemi bola Veľká Morava. Potom postupne Přemyslovci ovládli Moravu a získali dedičný kráľovský titul (Zlatú bulu sicílsku). Za vlády Přemysla Otakara I. bol český štát Európskou veľmocou. Jeho syn sa stal cisárom Svätej rímskej ríše a urobil Prahu svojím hlavným mestom a prispel k hospodárskemu a kultúrnemu rozkvetu čiech. Po vládnutí ďalších veľkých rodov ako Luxemburgovci, Jagelovci, a nakoniec Habsburgovci došlo k feudálnej kríze čo prinieslo nástup kapitalizmu. K obnoveniu českej štátnosti však došlo až po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie v dôsledku 1. svetovej vojny v roku 1918, kedy bola vytvorená Československá Republika a prvým prezidentom sa stal T.G.Masarik. Po nemeckej okupácii v 2. svetovej vojne vzali do rúk vládu komunisti. Ku pádu režimu došlo až po 20 rokoch vlády v Novembri 1989. 1.1.1993 došlo k odtrhnutí Slovenska a k vzniku Českej republiky takej ako ju poznáme dnes na čele s prezidentom V.Havlom.

Česká republika leží v strede Európy. Susedí so Slovenskou republikou, Rakúskom, Poľskom, a Nemeckom. Hranice sú lemované pohoriami : Javorníky, Biele karpaty, Českomoravská vrchovina, Šumava, Český les, Krušné vrchy, Orlické vrchy, Jesenníky a najväčšie Krkonoše s najvyšším vrchom Sněžka, ktorý meria 1602 m. n. m. Mierne podnebie podlieha oceánskym i kontinentálnym vplyvom. Výraznejšie sa prejavuje vplyv Atlantického oceánu. Teplotné pomery a množstvo zrážok sa menia s nadmorskou výškou a polohou.
Územím Čiech prechádza hlavné európske rozvodie. Najvodnatejšia rieka je Labe s prítokom Ohře a najdlhšej rieky Čiech Vltavy.
Pozdĺž riek sa tiahnú nížiny na ktorých prevládajú černozeme a hnedozeme, vo vrchovinách hnedé lesné pôdy, podzolové pôdy a podzoly.
Rastlinstvo patrí do oblasti stredoeurópskej kveteny, lesy pokrývajú tretinu rozlohy územia. Pôvodné listnaté lesy nahradili smrekové a borovicové.
K chráneným územiam patrí Krkonošský národný park a chránené krajinné oblasti Šumava, České stredohorie, Jesenníky a iné.
Česká republika patrí k husto zaľudneným štátom Európy. Má asi 10,3 mil.

obyvateľov s národnostnými menšinami Slovákov, Poliakov a Nemcov.
Najväčšie sídla sú hlavné mesto Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec.

Česká republika patrí k rozvinutým oblastiam Európy s bohatou tradíciou priemyselnej výroby a vyspelým poľnohospodárstvom. Základ rozvinutého priemyslu tvorí ťažba nerastných surovín: čierne a hnedé uhlie, kaolín, a grafit. Významným priemyselným odvetvím je Hutníctvo železa a Strojárstvo zamerané na výrobu autobusov, automobilov, motocyklov a priemyselných zariadení. Ďalej je významný chemický priemysel- petrochémia, výroba plastických hmôt, vlákien, pneumatík, úžitkového umeleckého skla, keramiky porcelánu a bižutérie. Ďalej je tradičný textilný, odevný, kožiarsky a potravinársky.
Poľnohospodárstvo využíva 56% rozlohy štátu. Najúrodnejšie oblasti sú Polabská nížina a moravské úvaly. Pestujú sa hlavne obilniny : pšenica, jačmeň, cukrová repa, chmeľ, raž, zemiaky, krmoviny a ľan. Rozvinutý je chov dobytka, ošípaných, hydiny a tradičný je i chov rýb.
Česká republika má pomerne dobre rozvinutú dopravu ktorú ovplyvňuje reliéf a splavné rieky. Je tu hustá sieť železníc a ciest ktoré sa lúčovito zbiehajú v Prahe. Lodná doprava využíva splavnosť rieky Labe a perspektívne sa uvažuje na Morave prepojenie Dunaja s Labe čiže Čierneho mora so Severným morom.
Výborne je tu rozvinutá aj letecká doprava ktorá hlavne v posledných rokoch začína dominovať.
Česká republika dováža hlavne suroviny pre priemysel, potraviny a výrobky moderného strojárstva. Vyváža priemyselné výrobky i suroviny: koksovateľné uhlie, sklárske piesky, kaolín. Najvýznamnejší obchodný partner je Nemecko a Slovensko.
Obrovský potenciál má cestovný ruch, ktorý sa stáva významným zdrojom finančných príjmov. Zatiaľ čo z Českej republiky vycestuje ročne 46 mil. ľudí
navštívi ju 101 mil. turistov.
Česká republika je veľmi vyhľadávaný turistický štát. Turisti sem prichádzajú hlavne kvôli pamiatkam, ktorých je v Českej republike viac než dosť. Najvyhľadávanejším turistickým centrom v Čechách je Praha. V Prahe sú stavby, ktoré boli postavené už v desiatom storočí. O vybudovanie Prahy sa dosť zaslúžil Karol IV, ktorý napríklad nechal postaviť Karlův most a veľa ďalších významných stavieb. Keď nejaký cudzinec príde do Prahy, tak sa ide samozrejme pozrieť na Václavské námestie. Ďalšou vyhľadávanou atrakciou je Pražský hrad a staromestské námestie. Keď sa turisti pofotia na hrade s hradnou strážou idú sa pozrieť na svetoznámy Pražský Orloj.
Ďalším významným českým mestom je Havlíčkův Brod, ktorí bol pomenovaný podľa známeho Karla Havlíčka Borovského.

V Havlíčkovom Brode je samozrejme jeho pomník a zbytky budov, ktoré boli zničené vo vojne.
Ďalšími dôležitými mestami sú Mariánske lázne a Kalove Vary, ktoré sú svetoznáme kúpele a tiež sa preslávili svojím porcelánom.
Do Čiech tiež jazdia turisti za účelom lyžovania. Najznámejšie lyžiarske centrá sú Krkonoše a Jeseníky.
Česká republika je tiež preslávená výborným Pardubickým perníkom.
Česká republika sa preslávila aj svojím pivom ktoré sa tu vyrába storočia a jeho kvalita patrí medzi najlepšie na svete.
Česká republika je štát do ktorého stále prichádzajú turisti z celého sveta a keď prídu domov tak každému odporučia túto zem navštíviť. Aj ja z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Česko ako také ma veľmi oslovilo keď som tam bol a rád sa tam vraciam. Síce by sme mali byť približne rovnako vyspelý, ale žiaľbohu sme o dosť pozadu. Či už je to ekonomikou, hospodárstvom, ale čo je podstatné kultúrou. A tou sa im asi ani nevyrovnáme aj keď je sme „jedna krv.“
Preto by som doporučil každému nech tento štát navštívi aj keď sme tam skoro ako doma, ale predsa je to už niečo iné.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?