Česká realistická literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3157×

Příbuzná témataČeská realistická literatúra

- rozvoj priem. v 2. pol. 19. st. - prílev českého ľudového živlu do ponemčených miest => posilnenie národného povedomia
- -> nových časopisov (Květy), edícií (Matice lidu), inštitúcií (Umělecká beseda), spolkov (telovýchovný Sokol)
- v r. 1868 - položený zákl. kameň Národného divadla v Prahe
- Almanach Máj - mladá generácia spis. s pomerne vyhraneným programom, názvom sa prihlásili k odkazu Máchu, ale súčasne chceli zachytiť realitu novej doby

Jan Neruda (1834 - 1891)
- nar. sa v Prahe na Malej strane, biedne detstvo
- fejtonista v Národních listech (od r. 1865 redaktor)

Hřbitovní kvítí
- básnická zbierka
- debut
- symbolika cintorína - pochmúrna spoloč. situácia v obd. Bachovho absolutizmu

Knihy veršů
- výber jeho tvorby
- sociálne balady
- intímna lyrika - obraz lásky k matke i k milovanej deve
- vlastenecké básne
- báseň Poslání na Slovensko - láska k Slovensku, ale i obavy o jeho osud

Písně kosmické
- konfrontácia obrovského vesmíru s fyzickou malosťou človeka
- výsledkom je viera v ľudský rozum
- tajomstvo vesmíru nie je večné, nie je nepoznateľné

Balady a romance
- zbierka
- využitie ľudových, kresťanských a hist. motívov, kt. smerujú svojím významom k súčasnosti

Prosté motivy
- zbierka
- spoveď osamelého starnúceho básnika
- symbolicky rozdelená podľa ročných obd.
- prír. harmónia striedania ročných obd. je predobrazom harmónie v ľudskom živote

Zpěvy páteční
- básnická kniha
- vyšla až po jeho smrti
- 10 básní väčšinou hymnického rázu a vlasteneckého obsahu

Arabesky
- kniha próz
- poviedky, črty a obrázky z pražského života
- skôr analýza ľudských pováh ako dej

Povídky malostranské
- majstrovský obraz starosvetského prostredia na Malej strane pred r. 1848
- poviedky dýchajú staropražskou dobovou náladou, ale aj v nej vzťahy narúša prospechárstvo, nadradenosť bohatých nad chudobnými

Alois Jirásek (1851 - 1930)
- študoval na pražskej filozof. fakulte históriu, hoci mal pôvodne záujem o maliarstvo
- pôsobil ako stredoškolský profesor histórie
- romány:
o Skaláci - ľudová vzbura proti cudziemu panstvu v okolí Náchoda v 18.

st.
o Filosofská historia - vlastenecký český študenti x konzervatívne ponemčené meštiactvo
o Psohlavci - boj Chodov za zdedené práva
- trilógia:
o Medzi proudy - -> husitského hnutia a podstata reformného hnutia v cirkvi
o Proti všem - kronika obd. 1419 - 20, J. Žižka, vlna ľudového odporu proti feudálnej moci a pápežstvu
o Bratrstvo - umelecky najlepší, 3 časti
1. Bitva u Lučence
- spojenie Jiskrových vojsk - bratríkov so slovenskými bojovníkmi a ich víťazstvo na Hunyadym

2. Mária
- J. Jiskra chce uzavrieť mier s Hunyadym, nesúhlas časti bojovníkov
- zmena na lúpežných žoldnierov
- po prehratej bitke s kráľom Matejom dohrávajú sv. hist. úlohu

3. Žebráci
- boj bratríkov na Spišskom hrade proti Hunyadymu
- Maďari zradou hrad dobyli
- zvyšky bratríkov sa potulovali po kraji => žobráci

o F. L. Věk - päťdielny román - kronika, osudy študenta a neskôr kupca Věka a jeho rodiny, českí dejatelia - V. Thám, V. Kramerius
o U nás - štvordielna kronika, sociálna problematika
o Temno - hist. román, vrcholné obd. protireformácie; pojem, kt. vystihoval ideovú náplň absolutistickej vlády Habsburgovcov pred 1. SV
o Staré pověsti české - próza, predhist. a hist. obd., významné osobnosti - Libuša, Přemysl, Žižka, Jánošík; úcta k tradíciám, národnému hrdinstvu i vlastenectvu
- napísal i 12 hier
- hist. hry:
o Jan Hus
o Jan Žižka
o Jan Roháč
o Lucerna - rozprávková hra
o hry zo súčasnosti: Vojnarka, Otec - námet z vidieka, sociálna problematika vidieckej spoločnosti konca 19. st.
- pre jeho dielo je charakteristické smerovanie od romantizmu k realizmu, kt. vrcholí v realistických hist. románoch.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?