Česká medzivojnová literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Česká medzivojnová literatúra

Poézia
- popri tradičnej poézií po vojne množstvo básnikov nadväzuje na avantgardné smery z kon. 19. st.
- mladí ľavicovo orientovaní básnici sa združili okolo časopisu Devětsil a vytv. rovnomennú skupinu
- predstavitelia:
spisovatelia: Vančura, Nezval, Seifert
divadelníci: Burian, Voskovec, Werich
- zásadou týchto umelcov bola ľudovosť - popretie intelektualizmu, psychologizovania, individualizmu
- do popredia kládli zrozumiteľnosť a zábavnosť
- r. 1924 sa táto skupina rozdelila, časť umelcov sa začala venovať proletárskej tvorbe a druhá časť pokračovala v pôvodnom zámere a vytv. básnický smer ->

poetizmus
- nazval ho tak Karol Teige
- básnický smer, kt. exist. len v Čechách a kládol do popredia aktívny vzťah k životu, tento vzťah sa snaží zachytiť pomocou novej netradičnej obrazotvornosti, inšpirácie - inšpirovať sa nechávajú exotikou, erotikou, snami, novými technickými vynálezmi (elektrika, telegraf, film)
- => umenie života = žiť a užívať si

Vítěslav Nezval (1900 - 58)
- ústredná osobnosť poetizmu
- próza, verše, divadelné hry

Podivuhodný kouzelník
- skladba
- položila základy poetizmu, knižne vyšla až v 30-tom roku v zbierke Básně noci

Pantomima
- zbierka
- montáž veršov so spoločenskou tematikou
- tzv. fotogenické básne (spojenie obrazu, fotografie a textu), vaudevilly (kabaretná scénka) i veľké skladby
- báseň Abeceda - o tvaroch písmen abecedy (Rimbaud - Samohlásky)

Edison
- skladba
- oslava tvorivej práce vynálezcu a spis. + obraz kontrastov večerného veľkomesta

- v 1. pol. 30-tych rokov založil surrealistickú skup.
o typické zbierky: Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař - pomocou imaginácie, oblastí, kt. nie sú prístupné skúsenosti ani rozumu

Matka Naděje
- zbierka
- láska k matke a zákl. životným hodnotám

Manon Lescaut
- veršovaná hra
- na motívy Prévostovho románu „Dobrodružstvá urodzeného človeka"
- čistá láska rytiera Des Grieux k ľahkomyseľnej Manon
- romant. nádych s jemným lyrizmom a melodickým veršom

Dnes ješté zapadá slunce nad Atlantidou
- veršovaná hra
- varovanie pred možnou skazou, ak sa zneužijú objavy vedy a techniky

o po vojne mala jeho lyrika príležitostný charakter (Zpěv míru, Z domoviny, Chrpy a města)

- verše majú charakter intímnej a občianskej lyriky

Jaroslav Seifert (1901 - 86)
Na vlnách TSF
- (z franc.

bezdrôtová telegrafia)
- nadšenie technikou
- využíva poetizmus a grafickú úpravu

o v ďalších jeho zbierkach - láska k životu, žene a prírode (poštovní holub, Jablko z klína, Ruce Venušiny; Jaro, sbohem)
o počas okupácie návrat k českej histórii (Zhasněte světla) a významným osobnostiam (Vějíř Boženy Nemcové)
o po vojne - zbierky intímnej lyriky hlásiace sa k hist. tradícii (Šel malíř chudě do světa - ilustrácie M. Aleša; Píseň o Viktorce)
o zbierka Maminka - nepatetická oslava vlastnej matky ako symbolu dobrej a láskyplnej ženy
o zbierky: Halleyova kometa a Odlívání zvonů - 60-te roky, návrat (v 50-tych rokoch kritizovaný)
- vedúci predstaviteľ Zväzu československých spisovateľov - vystupoval proti vládnej politike v kultúre a umení, proti jednoznačne prijatému socialist. realizmu => kritika => básnikova odmlka
- r. 1984 dostal Nobelovu cenu

Jiří Wolker (1900- 24)
- charakteristika jeho tvorby - sen o premene sveta
- v študentských rokoch tuberkulóza -> liečenie v Tatranskej Polianke -> smrť v Prostějove
o debut: zbierka Host do domu
- zlo v ľudskej spoločnosti možno odstrániť láskou
- oživovanie hmotných predmetov -> personifikácia => prejav povojnového vitalizmu, kt. rozvíjal kult zmyslov a nadšenie nad krásou prostej existencie

Svatý Kopeček
- skladba
- rozlúčka so svetom detstva
- pamiatky na detstvo, starých rodičov a pútnické miesto na Hanej
- voľné radenie motívov (Apollinair - Pásmo)

Těžká hodina
- zbierka
- založená na kontrastoch
- láska k veciam i ľuďom + za sen o novom živote treba bojovať
- sociálne balady, v kt. nadviazal na Erbena a Nerudu (Balada o snu, Baladao nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových) - neskĺza v nich do tézovitosti, ale hľadá príčiny sociálneho zla a verí v lásku

Próza
- Lit. avantgarda mala predstaviteľov aj v próze, na kt. pôsobili iné druhy umenia, najmä film. To sa prejavilo v tzv. kinematografických poviedkach i vo väčších románoch, kt. autori písali technikou rýchleho striedania obrazov.

Vladislav Vančura (1891 - 1942)
- významný predstaviteľ českej lit. avantgardy v próze
- lekár
- popravený gestapom

o v 20-tych rokoch vsúval lyrické vložky do epických diel (Rozmarné léto), neskôr zdôrazňoval epickú zložku (Markéta Lazarová)

Tři řeky
- román
- kompozične pozostáva z krátkych uzatvorených záberov, kt. rýchlym striedaním pripomínajú filmovú techniku
- na pozadí hist. udalostí, od 90-tych rokov až do kon. 1. SV, zobrazil dedinského chlapca od narodenia až po dospelosť

Rozmarné léto
- román
- lyrický román, v kt. autor zobrazuje život 3 unudených priateľov, kt.

sa každý deň stretávajú na riečnej plavárni a tu diskutujú o veciach medzi nebom a zemou
- plavčík, oficier, farár
- jedného dňa nastáva zmena - príchod komedianta Arnošta do malého mestečka, kde má vystúpenie
- komediant má pôvabnú spoločníčku Annu a tá prináša rozkol do ich priateľstva - plavčík aj oficier sa do nej zaľúbia, stanú sa sokmi -> potýčka, kde oficier zraní plavčíka -> všeob. pohoršenie v mestečku -> komediant musí aj so spol. odísť
- život sa vracia opäť do starých koľají
- dej je potlačený, autor skôr zobrazuje vnút. dianie, kt. sa odohráva v dušiach 3 hrdinov

Markéta Lazarová
- román
- zdôraznenie dejovej roviny

Jaroslav Hašek (1883 - 1923)
- významný svojim humorom -> humorné poviedky - zosmiešnenie ľudských slabostí ako pýcha, hlúposť, obmedzenosť

Osudy dobrého vojaka Švejka (1923)
- román
- jedno z najvýznam. diel svet. lit.

Karel Čapek (1890 - 1938)
- významná postava českého kultúrneho medzivojnového života
- prozaik, publicista, dramatik
- otec lekár
- najmladší z 3 detí
- priateľstvo s T. G. Masarykom
- filozofia, vzťah k Franc.
- najskôr novinár, kt. bojuje za zásady humanizmu, neskôr už aj vo sv. prozaických a dramat. prácach
o s bratom Josefom O psíčkovi a mačičke
o rozprávka Dášenka
- 2 línie prozaickej tvorby:
1. poznamenaná jeho záujmom o vnút. život človeka, o zmysle života
o Trapné povídky, Hordubal, Povětroň, Obyčajný život

2. sci-fi romány (Čapek je zakl. sci-fi lit.)
o Krakatit, Válka s mloky

Povětroň
- rozsiahla novela, kt. zachytáva príbeh o osude človeka hľadajúceho sv. skutočnú identitu a zmysel života

Válka s mloky
- sci-fi román
- utopický román, v kt. reaguje na nastupujúce myšlienky fašizmu
- mloci - učenlivá rasa jedincov, kt. je schopná preberať funkcie ľudí, táto rasa cíti možnosť vládnuť nad svetom, robí to

Krakatit
- román
- predpovedá v ňom nebezpečenstvo atómovej bomby, varuje pred jej zneužitím
- hl. hrdina: Ing. Prokop - vynálezca výbušniny krakatit, prostredníctvom kt. mohol ovládnuť svet, no našťastie si uvedomuje jej nebezpečenstvo a zabúda jej vzorec

o dráma: RUR, Bíla nemoc, Matka

Bíla nemoc
- divadelná hra
- kritika fašizmu a negat. ľudských vlastností

Matka (1938)
- synovia: Ondrej (doktor, duch), Jiří (letec, duch), Kornel a Petr (dvojičky, tiež zomreli), Toni (miláčik)
- manžel: duch
- najvýzanm. Čapkova dráma, zaujal v nej postoj k dobe a vystaval pomník materskej láske
- Autor tu zobrazuje osud ženy, kt. prišla o manžela (zomrel v boji proti domorodcom, nezmyselná smrť), syna Ondreja (MUDr. v rovníkovej Afrike, zachraňuje tu domorodcov pred žltou zimnicou; sám sa dal pri hľadaní nového lieku nainfikovať a zomiera), syna Jiřího (letec, kt.

dokázal výškový rekord; chcel dokázať, ako vysoko môžu lietať lietadlá naložené bombami), synov Kornela a Petra (dvojčatá, rozdielne povahy, v čase obč. vojny stoja proti sebe a obaja hynú). Ostáva jej jedine syn Toni, jej miláčik, najmladší, matka ho chce uchrániť pred osudom jeho bratov. - matka - hrdinská postava, kt. je celý život odkázaná pasívne čakať, zatiaľ, čo jej muži dosahujú nezmyselné hrdinstvá
- reprezentuje ženský (starostlivosť o rodinu, rozdávania lásky), materský princíp
- synovia a manžel - mužsky princíp (dobíjanie sveta, dosahovanie slávy, vykonávanie hrdinských skutkov v mene „vyšších" ideálov)
- autor vysiela k čitateľom mravné posolstvo - symbolizuje ho čin matky, kt. v mene života ostatných detí, v mene mieru, dáva do rúk pušku aj sv. poslednému synovi.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?