Cena v marketingu

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 8458×

Příbuzná témataCena v marketingu

Marketingové inštrumentárium – tvoria ho marketingové nástroje:
1) produkčná a sortimentná politika
2) distribučná a akvizičná politika
3) cenová politika
4) komunikačná politika


10.1. Faktory rozhodovania o cenách

1) interné:
a) ciele marketingu:
i) prežitie
ii) maximalizácia bežného zisku
iii) maximalizácia trhového podielu
iv) vodcovstvo v kvalite
b) stratégia marketingového mixu
c) náklady
d) organizácia tvorby cien
2) externé:
a) charakter trhu a dopytu:
i) čistá konkurencia
ii) monopolistická konkurencia
iii) oligopolistická konkurencia
iv) čistý monopol:
(01) štátny monopol
(02) súkromný regulovaný monopol
(03) neregulovaný monopol
b) konkurencia
c) ostatné faktory vonkajšieho prostredia:
i) ekonomické (inflácia, recesia, prudký rozmach, úrokové sadzby)
ii) štátna správa (zákony týkajúce sa cien)


10.2. Vplyv ekonomických procesov na tvorbu cien

Ekonomické zmeny:
1) obdobie prosperity
2) obdobie ekonomickej recesie

V priebehu ekonomického cyklu si firma môže vybrať – stratégie:
1) zvýšenie cien
2) modifikovať ceny vo vzťahu k nákladom
3) prispôsobiť svoju cenovú stratégiu stratégiám konkurencie
4) znížiť rozsah sortimentu svojich produktov

Položky, ovplyvňujúce cenu:
1) rabat:
a) usmerňuje postoje kupujúcich
b) napomáha úspore nákladov
c) napomáha racionalizácii
d) zvyšuje príjmy
e) udržuje obrat
f) má aj psychologické funkcie
Druhy rabatov:
1. sezónny rabat
2. kvantitatívny rabat
3. pokladničný rabat
4. funkčné rabaty
5. reklamné rabaty
6. kombinované rabaty
2) skonto – zrážka z nákupnej ceny
3) bonus

Vplyv životného cyklu produktu na tvorbu cien:
1) fáza uvádzania – uvádzacie ceny
2) fáza rastu – "smotanové" ceny klesajú, uvádzacie rabaty odpadajú
3) fáza zrelosti – ceny sa udržiavajú na konkurenčnej úrovni
4) fáza poklesu – znižovanie cien

Vplyv typu produktu na tvorbu cien:
1) módne produkty
2) produkty dlhodobej spotreby
3) luxusné produkty
4) produkty základného typu

Psychologické faktory vplývajúce na tvorbu cien:
1) psychológia predávajúceho
2) psychológia kupujúceho:
a) neskúsenosť zákazníka
b) snobizmus
c) vnímané riziko


10.3.

Tvorba cien

Hlavné ciele, ktoré firma sleduje cenotvorbou:
1) prežitie
2) maximalizácia bežného zisku
3) maximalizácia bežných príjmov
4) maximalizácia rastu predaja
5) maximalizácia využitia trhu
6) získanie vedúceho postavenia kvalitou výrobku

Metódy tvorby cien:
1) tvorba cien pomocou cenovej prirážky
2) tvorba cien pomocou vnímanej hodnoty
3) hodnotová tvorba cien
4) tvorba cien pomocou bežných cien
5) tvorba cien pomocou cenových ponúk

Stanovenie konečnej ceny:
1) psychologický faktor tvorby cien:
2) vplyv ostatných prvkov marketingového mixu na cenu:
a) značky s relatívne priemernou kvalitou, ale s relatívne vysokým rozpočtom na inzerciu si mohli účtovať vyššie ceny
b) značky s relatívne vysokou kvalitou a relatívne silnou reklamou dosahovali najvyššie ceny
c) kladný vzťah medzi vysokými cenami a vysokými nákladmi na reklamu sa najsilnejšie prejavoval v neskorších etapách životného cyklu produktu
3) cenová politika firmy
4) vplyv ceny na ostatných účastníkov


10.4. Prispôsobovanie cien

Formy výmenného obchodu:
1) barterový obchod
2) kompenzačný obchod
3) spätné odkúpenie
4) protipohľadávka

Formy cenovej diferenciácie:
1) tvorba cien pre rôzne segmenty
2) tvorba cien pre rôzne varianty produktov
3) tvorba cien v závislosti od imidžu
4) tvorba cien podľa miesta
5) tvorba cien podľa obdobia

Tvorba cien produktového mixu:
1) tvorba cien produktového radu
2) tvorba cien zvláštnych doplnkov
3) tvorba cien viazaných (komplementárnych) produktov
4) tvorba zložených cien
5) tvorba cien vedľajších produktov
6) tvorba cien balíčkov produktov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?