CDP: prepravné systémy kombinovanej dopravy, výmenné nadstavby, podvojné návesy, terminály, prekladiská

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)CDP: prepravné systémy kombinovanej dopravy, výmenné nadstavby, podvojné návesy, terminály, prekladiská

Výmenné nadstavby-prepr. prost, kt. je na dopr. prost. upevnený rovnako, ako veľký kontajner, preto má rovnaké rohové prvky. Prekladá sa pomocou klieštin a lanových závesov. Nemôžu sa stohovať. Môžu byť: skriňové, valníkové, valníkové s plachtou
Podvojné návesy-konštr. upravený cestný náves, kt. umožňuje podsunúť že. podvozky, pomocou kt. sa pohybuje po žel. Je rovnakej stavby ako návesy pre bežné cestné prepravy. Náves je vybavený priebežným vzduchovým potrubím pre vlakovú brzdu
Terminály kombinovanej dopravy - pre KD sa využíva dopr. infraštruktúra územia, kt. tvoria žel., cestné a vodné dopr. cesty. Styk medzi jednotlivými druhmi dopravy sa uskutočňuje v T. (v prekladiskách KD) Veľkosť a usporiadanie T. závisí od predpokladaného množstva tovaru. T. by mali byť situované na okrajoch väčších miest alebo priemyselných centier s dobrým napojením na žel. a cest. sieť
Prekladiská-vybavenie P. KD v systéme cesta-žel. sa skladá najmä z týchto stavieb a zariadení: a)cestné pripojenie T. na sieť PK b)vstupné a výstup. miesto pre cest. vozidlá c)vnútorné komunkácie a dopr. plochy d)parkovacie a skladovacie plochy e)manipulačné a prekladacie mechanizmy(pevné, mobilné) f)koľajové vybavenie-musí umožniť priamo vchod a odchod vlakov, musí spĺňať požiadavku dostatočnej kapacity koľají v špičkových prevádzkových hod. g)opravárenské a servisné objekty(bežná údržba, dočerpanie PHN, menšie opravy) h)administratívna budova(kancelárie, sociálne zariad.) i)parkovisko(pre pracovníkov v T., pre zákazníkov)
Prepravné systémy KD-vzhľadom na geograf. polohu SR sa najčastejšie používa kombinácia cest-žel., v rámci kt. existujú následovné prepr. syst.:
1.kontajnerový-najpoužívanješí, prepr. veľkých kontajnerov na plošinových vozňoch alebo na vozňoch s priehlbinou. N pomocou žeriavu, prekladača
2.S. prepr. výmenných nadstavieb-N pomocou žeriavu, nakladač s kliešťami
3.S. prepr. cest. návesov bežnej stavby-prepr. návesov na žel vozňoch typu WIPPEN(priehlbina pre kolesá)
4.S. prepr cest. návesov konštrukčne upravených pre uchytenie klieštinami-prerp. po žel. na košových vozňoch s priehlbinami pre kolesá návesu. N vertikálnym spôsobom pomocou portálového žeriavu alebo mobilného čelného nakladača
5.S. prepr. cest. súprav (RO-LA)-prepr. nákl. automobilov a cest. súprav na plošinových vozňoch so zníženou podlahou. N prenosnou rampou, po kt. vchádzajú vozidlá za sebou. Vodiči sú v ležadlových alebo lôžkových vozňoch ═> sprevádzaná dopr. 6.S. prepr. podvojných návesov-má špec.

upravenú spevnenú konštrukciu, umožňujúcu upevnenie a spojenie návesov do vlaku len pomocou žel. podvozkov
7.S. prepr. odvaľovacích kontejnerov (ACTS)-cest. vozidlo vybavené manipulátorom, takže okrem prepravy normalizovaného odvaľovacieho kontajneru umožňuje aj jeho prekládku na plošinový žel. vozeň s otočnými rámami pre kontajnery
Ďalej prepr. S. používame v kombinácii voda-pozemná dopr. Klasickým spôsobom prekládky je S. vertikálnej prekládky pomocou prístavných a lodných žeriavov-LO-LO. Bežný je aj S. RO-RO-horizontálna prekládka. Používajú sa aj viacúčelové lode. kt. prepravujú aj cestné vozidlá, čím vzniká kombinácia oboch spôsobov prekládky(RO-LO)
Iným Spôsobom KD je S. rieka-more-rieka, prepr. člnových kontajnerov LICHTEROV. Sú to riečne člny, kt. sa po mori prepravujú pomocou špec. materskej lode (špec. výťah).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?