Brazília

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 7837×

Příbuzná témataBrazília

Správny názov štátu: Brazílska federatívna republika

Štátne zriadenie: federatívna republika

Hlavné mesto: Brasília
Počet obyvateľov: 1 822 000

Počet obyvateľov v štáte: 168 000 000

Najväčšie sídla po hlavnom meste nad 1 milión obyvateľov:
Sao Paulo 10 997 000 obyvateľov
Rio de Janeiro 6 011 000 obyvateľov
Belo Horizonte 3 339 000 obyvateľov
Salvador 2 400 000 obyvateľov
Fortazela 2 100 000 obyvateľov


Obyvateľstvo

Obyvateľstvo Brazílie tvorí zmes národov. Niektorí sú potomkami miestnych Indiánov, ktorí žili v Brazílii odjakživa, ostatní zasa potomkami Portugalcov, ktorí tu vládli 300 rokov. Mnohí Brazílčania majú afrických predkov, ktorých sem doviezli v 17. storočí, aby tu pracovali ako otroci na trstinových plantážach. Začiatkom 20. storočia priplávali do Brazílie Japonci, aby unikli pred neúrodou doma.

- rasy: europoidná (biela) – 62 % belosi
negroidná (čierna) – 8 % černosi
mongoloidná (žltá) – 2 % Indiáni

- národnosti: 55 % obyvateľstva tvoria Portugalci, Nemci, Taliani, Španieli a Poliaci
32 % tvoria miešanci africko-európskych národov
11 % tvoria Afričania
2 % iné národnosti

- náboženstvá:
zo všetkých obyvateľov Brazílie až 73 % vyznáva rímsko-katolícke náboženstvo
20 % sú evanjelici
7 % tvoria rôzne brazílsko-africké náboženstvá (napr. Macumba, Umbanda)


História

História Brazílie siaha do počiatkov 16. storočia. V tom čase ešte prekvital obchod s otrokmi, ktorí museli pracovať v lesoch a na poliach, pretože ťažba dreva a pestovanie cukrovej trstiny si vyžadovali veľa pracovných síl. Priekupníci privážali otrokov z Afriky, pretože černosi boli výkonnejší v práci a odolnejší voči chorobám, ktoré sa vyskytovali. Privážanie afrických obyvateľov na územie terajšej Brazílie spôsobilo, že takmer jedna tretina obyvateľov Brazílie je afrického pôvodu. Koncom 17. storočia začal „zlatý vek“ Brazílie. Ľudia objavovali zlato a diamanty. V polovici 18. storočia znova ožilo pestovanie cukrovej trstiny a bavlny. V 19. storočí sa Brazília osamostatnila od Portugalska a 7. septembra 1822 vznikla Brazília. V tom období zaznamenalo prudký rozmach pestovanie kávy, z ktorej väčšina sa predávala do Anglicka. V Brazílii sa otroctvo zrušilo až v roku 1888. Začiatkom 20. storočia sa výrazne zvyšuje pestovanie kávy. Do Brazílie smerujú prúdy prisťahovalcov, najmä Talianov.

Zvyšovanie produktivity pestovania a spracovania kávy sa dosiahlo hlavne mechanizáciou. Významným zdrojom príjmov sa stáva kaučuk. Monopol Brazílie narušili Angličania, ktorí taktiež začali pestovať kaučuk a preniesli jeho pestovanie do anglických kolónií, čím vytlačili z trhu Brazíliu.


Prírodné podmienky

- pohoria: Stredná Siera, Planalto Atlantiko, Serra Mantiqueira, Serra de Marr

- nížiny: Amazonská nížina, Laplatská nížina

- rieky: Amazonka (6 280 km), Sao Francisco, Madeira, Tocantins, Tapajos, Xingú

- jazerá: Lagoa dos Platos (10 000 km2), Mirim (3 000 km2), Manquiera


Podnebie

Brazília sa nachádza v tropickom, miestami subtropickom podnebnom pásme. Priemerná ročná teplota na území Amazonskej nížiny kolíše medzi 27 °C až 33 °C. V Amazonskej nížine spadne ročne priemerne 2 030 mm zrážok, na území celej Brazílie je to až 5 860 mm zrážok ročne. Prevažná časť spadne v pobrežných oblastiach vo východnej časti Brazílie v blízkosti obratníka Kozorožca.


Poloha

Brazília je najväčším štátom Južnej Ameriky. Zaberá takmer polovicu z celého jej územia. Spoločné hranice spájajú Brazíliu s desiatimi štátmi Južnej Ameriky, a to: na severe s Venezuelou, Guyanou, Francúzskou Guyanou a Surinamom. Na severozápade susedí s Columbiou, zo západu s Argentínou, Peru, Bolíviou a Paraguayom, na juhu s druhým najmenším štátom Južnej Ameriky, Uruguayom. Poľnohospodárstvo

Brazília je najväčším výrobcom a vývozcom kávy na svete. Káva sa pestuje na obrovských plantážach najmä oblastí Paraná a Sao Paulo. Hoci je káva najdôležitejšou plodinou, vo veľkom množstve sa tu pestuje aj sója, cukrová trstina a bavlník. Brazília je aj dôležitým producentom pomarančov, banánov a kakaových bôbov. Skoro jedna štvrtina Brazílčanov pracuje v poľnohospodárstve.
Priemysel

Priemysel v Brazílii je dobre rozvinutý a je tam zastúpené široké spektrum priemyselných odvetví: výroba textilu, topánok, spracovanie železnej rudy a cínu, výroba ocele. Veľmi rozšírená je najmä výroba náhradných dielov do áut, ktoré sa vyrábajú v Európe. Rozšírená je aj výroba strojov, montáž zahraničných áut (veľké zastúpenie má hlavne značka Volkswagen) a stavba lietadiel.


Kultúra a umenie

Brazília je veľmi bohatá na kultúru a umenie. Prevažnú časť obyvateľstva tvoria Európania, a aj život v Brazílii prebieha podľa európskych zvyklostí. Ale prisťahovaním afrických obyvateľov v 16. a 17. storočí sa zmiešali dve kultúry: európska a africká a hlavne vďaka tomu sa stala Brazília medzi turistami značne vyhľadávaná.

V hudbe prevláda štýl samba a je neoddeliteľnou súčasťou každého brazílského karnevalu. Najznámejším kultúrnym strediskom Brazílie je bývalé hlavné mesto krajiny - Rio de Janeiro. Každoročný karneval, ktorý sa koná vždy vo februári, je známy po celom svete a ročne sa ho zúčastnia milióny ľudí z celého sveta. V meste sa takisto nachádza Národný archív, ktorý obsahuje najväčšiu zbierku Brazílských dejín. Takmer v každom väčšom meste sa nachádzajú veľké múzeá, ktoré slúžia na rôzne vzdelávacie aktivity. V Rio de Janeiro sa nachádza Múzeum moderného umenia, kde sú vystavené obrazy domácich, ale aj zahraničných umelcov. V múzeu sa okrem toho nachádzajú rôzne prednáškové sály, v ktorých sa študenti môžu vzdelávať v oblasti umenia a kultúry. Národné múzeum je najväčšie v Brazílii a obsahuje zbierku 4 miliónov exponátov, prevažne z oblasti botaniky, geológie a biológie.


Karneval

Štyri dni a štyri noci pred 40-dňovým pôstom pred Veľkou nocou býva každý rok (vo februári alebo v marci) v Brazílii karneval. Prichádzajú sem turisti z celého sveta, aby sa pripojili k oslavám v Riu de Janeiro. Ulice sú plné návštevníkov, vo dne v noci sú preplnené tanečníkmi v nádherných kostýmoch pohybujúcimi sa v rytme hudby. Vyvrcholením je pestrofarebný sprievod alegorických vozov organizovaný školami samby.


Futbal

Futbal hrá alebo sleduje každý Brazílčan a v každom meste nájdeme štadión. Obrovský štadión Maracaná v Riu de Janeiro bol postavený pre svetový šampionát roku 1950 a zmestí sa sem 200 000 divákov. Brazília vyhrala majstrovstvá sveta viac ráz než hociktorá iná krajina, naposledy v roku 1994. Mnohé brazílske futbalové hviezdy hrajú v zahraničí, napr. v mužstvách Anglicka, Španielska a Talianska.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?