Brazília

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 19391×

Příbuzná témataBrazília

Brazilia
--------

Poloha

Brazília je najväčším štátom Južnej Ameriky. Zaberá takmer polovicu z celého jej územia. Spoločné hranice spájajú Brazíliu s desiatimi štátmi Južnej Ameriky a to : na severe s Venezuelou,
Guyanou, Francúzskou Guyanou a Surinamom. Na severozápade susedí s Columbiou, zo západu s Argentínou, Peru, Bolíviou a Paraguayom, na juhu s druhým najmenším štátom južnej Ameriky, Uruguayom. Takmer celú východnú časť Brazílie obmýva Atlantický oceán. Rozloha

Rozloha Brazílie je 8 511 970 kilometrov štvorcových. Takmer celé územie je v tropickom podnebnom pásme. Povrch Brazílie vyplňuje Amazonská nížina, Brazílska vysočina a na juhu Laplatská nížina.

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov Brazílie podľa posledného sčítania v roku 1995 činil 161 790 000 obyvateľov.
Hustota zaľudnenia Brazílie : 19 obyvateľov na km štvorcový
Obyvateľstvo Brazílie je veľmi rôznorodé. Až 55% obyvateľstva tvoria Portugalci, Nemci, Taliani, Španieli a Poliaci. 32% tvoria miešanci africko-európskych národv, 11% tvoria Afričania, 2% iné národnosti.

Oficiálnym jazykom Brazílie je portugalčina. Rozšírené sú aj španielčina, francúzština a angličtina.

Náboženstvo
Zo všetkých obyvateľov Brazílie až 73% vyznáva rímskokatolícke náboženstvo, 20% sú evanjelici, 7% tvoria rôzne brazílsko-africké náboženstvá ( napr. Macumba, Umbanda ).
Hlavné mesto, najväčšie mestá Brazílie
Hlavným mestom Brazílie je mesto Brasília, ktoré je s počtom obyvateľov 1 596 280 až na piatom mieste v rebríčku najväčších miest Brazílie.

Najväčšie mestá Brazílie s počtom obyvateľov
Säo Paulo 9 400 000 ob.
Rio de Janiero 5 500 000 ob.
Salvador 2 056 013 ob.
Belo Horizonte 2 048 861 ob.
Brasília 1 596 280 ob.
Recife 1 290 147 ob.
Curitiba 1 290 142 ob.
Porto Alegre 1 262 745 ob.
Belém 1 246 345 ob.
Manaus 1 010 258 ob.


Podnebie

Brazília sa nachádza v tropickom, miestami subtropickom podnebnom pásme. Priemerná ročná teplota na území Amazonskej nížiny kolíše medzi 27°C až 33°C. V Amazonskej nížine spadne ročne priemerne 2030 mm zrážok, na území celej Brazílie je to až 5860 mm zrážok ročne. Prevažná časť spadne v pobrežných oblastiach vo východnej časti Brazílie v blízkosti obratníka Kozorožca.


Vodstvo

Cez územie Brazílie preteká najdlhšia rieka na svete Amazon. Z celkovej dĺžky 7000 km preteká 3700 km cez Brazíliu. Má viac ako 200 prítokov.

Ústie rieky, ktorým sa Amazon vlieva do Atlantického oceána, je široké 200 km a prílivová vlna preniká až 1400 km proti prúdu rieky, čo umožňuje plavbu lodiam do vnútrozemia. Rieka Amazon so svojimi najväčšími prítokmi : Japurá, Negro, Jurua, Purus, Navari a ešte niekoľko ďalších, vytvárajú riečnu sieť porovnateľnú len s riekou Mississippi v Severnej Amerike. Veľmi dôležitá rieka pre Brazíliu je Sao Francisko, ktorá sa používa na zavlažovanie. Táto rieka dlhá 1368 kilometrov je taktiež využívaná pre vodnú dopravu.
Z celej dĺžky rieky je 310 kilometrov nesplavných, pretože na rieke sa nachádza vodopád Paulo Alfonso, ktorý vytvára silné riečne prúdy.


Nerastné bohatstvo

V Brazílii sa nachádzajú ložiská mnohých kovov : bauxit, nikel, cín, zlato, železná ruda, mangán, platina. Taktiež sa tam nachádza malá zásoba uránu a ropy.


Hospodárstvo

Hrubý domáci produkt Brazílie činí 508 biliónov amerických dolárov, čím sa Brazília dostala na desiatu priečku v tabuľke najväčších HDP krajín sveta. Hospodárstvo sa začalo v Brazílii rapídne rozvíjať koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov vstupom zahraničných investo-rov. Hospodársvo krajiny stúpalo, ale takisto narastala aj veľká zadĺženosť, ktorá v osemdesiatych rokoch vyústila do hospodarskej krízy. Kríza bola spôsobená zlým vedením štátu a zlým zaobchádza- ním s financiami. Taktiež kolísavé ceny surovín a polotovarov, na ktorých je založené celé hospo-dárstvo krajiny, spôsobili hlboké krízy a infláciu. Zahraničná zadĺženosť, inflácia a závislosť od dovozu ropy znamenajú pre krajinu stále nebezpečenstvo. To sa prejavuje aj dnes, keď Brazília musí čeliť ďalšej finančnej kríze. Vývoz a dovoz

Brazília sa zaoberá hlavne vývozom železnej rudy, kávy, sóje, obuvi a súčiastok na motorové autá.
Brazília vyváža tento tovar hlavne do krajín Európskej únie, USA, Latinskej Ameriky a Japonska.

Naopak, niektoré základné suroviny musí Brazília dovážať. Ide hlavne o potraviny, ropu a uhlie.
Tieto suroviny dováža hlavne zo štátov EÚ a Stredného východu.

Poľnohospodárstvo

Brazília je štátom, v ktorom sa dopestuje najviac kávy na svete. Brazílska káva je kvalitná, a veľmi dobre sa predáva na svetových trhoch. Taktiež v pestovaní pomarančov a výrobe pomarančových koncentrátov je na poprednom mieste vo svete. Ďalej sa pestujú banány, kakao, cukrová trstina, sója a rôzne obilniny. Priemysel

Priemysel v Brazílii je dobre rozvinutý a je tam zastúpené široké spektrum priemyselných odvetví : výroba textilu, topánok, spracovanie železnej rudy a cínu, výroba ocele. Veľmi rozšírená je najmä výroba nahradných dielov do áut, ktoré sa vyrábajú v Európe.

Rozšírená aj výroba strojov, montáž zahraničných áut ( veľké zastúpenie má hlavne značka Volkswagen ) a stavba lietadiel. História

História Brazílie siaha do počiatkov 16. storočia. V tom čase ešte prekvital obchod s otrokmi, ktorí museli pracovať v lesoch a na poliach, pretože ťažba dreva a pestovanie cukrovej trstiny si vyžadovali veľa pracovných síl. Priekupníci privážali otrokov z Afriky, pretože černosi boli výkonnejší v práci a odolnejší voči chorobám, ktoré sa vyskytovali. Privážanie afrických obyvateľov na územie terajšej Brazílie spôsobilo, že takmer jedna tretina obyvateľov Brazílie je afrického pôvodu. Koncom 17. storočia začal „zlatý vek" Brazílie. Ľudia objavovali zlato a diamanty. V polovici 18. storočia znova ožilo pestovanie cukrovej trstiny a bavlny. V 19. storočí sa Brazília osamostatnila od Portugalska a 7. septembra 1822 vznikla Brazília. V tom období zaznamenalo prudký rozmach pestovanie kávy, z ktorej väčšina sa predávala do Anglicka. V Brazílii sa otroctvo zrušilo až v roku 1888. Začiatkom 20. storočia sa výrazne zvyšuje pestovanie kávy. Do Brazílie smerujú prúdy prisťahovalcov, najmä Talianov. Zvyšovanie produktivity pestovania a spracovania kávy sa dosiahlo hlavne mechanizáciou. Významným zdrojom príjmov sa stáva kaučuk. Monopol Brazílie narušili Angličania, ktorí taktiež začali pestovať kaučuk a preniesli jeho pestovanie do anglických kolónií, čím vytlačili z trhu Brazíliu.


Kultúra a umenie

Brazília je veľmi bohatá na kultúru a umenie. Prevažnú časť obyvateľstva tvoria Európania, a aj život v Brazílli prebieha podľa európskych zvyklostí. Ale prisťahovaním afrických obyvateľov v 16. a 17. storočí sa zmiešali dve kultúry : európska a africká, a hlavne vďaka tomu sa stala Brazília medzi turistami značne vyhľadávaná. V hudbe prevláda štýl samba , a je neoddeliteľnou súčasťou každého brazílskeho karnevalu. Najznámejším kultúrnym strediskom Brazílie je bývale hlavné mesto krajiny, Rio de Janiero. Každoročný karneval, ktorý sa koná vždy vo februári, je známy po celom svete, a ročne sa ho zúčastnia milióny ľudí z celého sveta. V meste sa takisto nachádza Národný archív, ktorý obsahuje najväčšiu zbierku Brazílskych dejín. Takmer v každom väčšom meste sa nachádzajú veľké múzeá, ktoré slúžia na rôzne vzdelávacie aktivity. V Rio de Janiero sa nachádza Múzeum moderného umenia, kde su vystavené obrazy domácich, ale aj zahraničných umelcov. V múzeu sa okrem toho nachádzajú rôzne prednáškové sály, v ktorých sa študenti môžu vzdelávať v oblasti umenia a kultúry.

Národné múzeum je najväčšie v Brazílii a obsahuje zbierku 4 miliónov exponátov, prevažne z oblasti botaniky, geológie a biológie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?