Bratislava - hlavné mesto Slovenska

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 9139×

Příbuzná témataBratislava - hlavné mesto Slovenska

Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky, významným administratívnym a riadiacim centrom so sídlom prezidenta SR, zastupiteľského zboru NR SR i vlády SR
s jednotlivými ministerstvami a finančnými inštitúciami. Bratislava leží v stredoeurópskej oblasti, prakticky 150 km západne od geografického stredu Európy (na Krahuliach pri Kremnici). Rozprestiera sa na styku hraníc troch štátov s Rakúskom a Maďarskom, v trojuholníku historicky významných metropol Viedeň - Budapešť - Bratislava. Leží v juhozápadnej časti Slovenska na 48°09' severnej zemepisnej šírky a 17°07' východnej zemepisnej dĺžky, vejárovite sa rozprestiera na oboch stranách Dunaja pri úpätí Malých Karpát na celkovej ploche 367.6 km² , v nadmorskej výške od 127-514 m n. m. Vzhľadom na Slovensko je excentricky položená, však vzhľadom na európske postavenie leží na križovatke najvýznamnejších dopravných a
polohových systémov v severojužnom a východozápadnom smere v prepojení na Budapešť, Viedeň i Prahu. Bratislava má približne 428 672 obyvateľov (2001), je najväčším mestom na Slovensku. Hustota obyvateľstva je 1230 obyv./km2. Počet obyvateľov Bratislavy predstavuje 8.4% podiel zo Slovenska. Bratislava leží v teplej až mierne teplej oblasti s nevýraznou zimou
(január -1,6 °C) a teplým letom (júl 20,1 °C) o priemernej teplote 10,3 °C patrí medzi najteplejšie miesta na Slovensku. Mesto má 1976,4 hodín slnečného svitu ročne a ročný úhrn zrážok 527,4 mm. BRATISLAVA je úradným názvom mesta od marca roku 1919. Predtým sa tu miešali rôzne názvy - od nemeckého Pressburg, latinského Posonium, cez maďarské Pozsony po staršiu slovenskú ľudovú formu
Prešporok. Bratislava, tento starý názov mesta a hradu, spomínaný po prvý raz v Salzburských letopisoch roku 907, bol oživený v rokoch národného obrodenia. Územné členenie Bratislavy je 5 okresov (podľa členenia štátnej správy), 17 mestských častí (podľa samosprávneho členenia), 20 katastrálnych území.
V okrese Bratislava I sú skoncentrované najvýznamnejšie inštitúcie a úrady Slovenska: Národná rada SR, Kancelária prezidenta a prezidentský palác, Úrad vlády, väčšina ministerstiev, zastupiteľské úrady zahraničných štátov na Slovensku, Národná banka a mnohé ďalšie. Na území okresu sa však nachádzajú aj menšie priemyselné podniky: Kablo, s.r.o., pivovar Stein, a.s. Okres je aj centrom cestovného ruchu na Slovensku. Jeho najstaršia časť je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Medzi najvýznamnejšie kultúrnohistorické pamiatky patrí Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina Michalská veža, Stará radnica a mnohé ďalšie. Okres Bratislava II je najpriemyselnejšou časťou hlavného mesta. Na jeho území sa nachádza jeden z najvýznamnejších slovenských podnikov Slovnaft, a.s. V západoslovenských nábytkárskych závodoch, a.s. sa vyrába nábytok, Bratislavská cvernová továreň, s.r.o. produkuje nite a priadze. Elektroizolačné materiály sa vyrábajú v továrni Gumon, a.s. Tabak na tabakové výrobky spracúva Slovak International Tabak, a.s. Súčiastky automobilov a ich príslušenstvo vyrábajú v Bratislavských automobilových závodoch, a.s. Drevárskou výrobou sa zaoberá firma Unicomex, s.r.o. Na území okresu na nachádza aj Letisko M. R. Štefánika, najväčšie slovenské medzinárodné letisko.
Okres Bratislava III je druhou najdôležitejšou priemyselnou bázou hlavného mesta. Najvýznamnejším podnikom je Istrochem, a.s. Firma Palma- Tumys, a.s. je monopolným výrobcom rastlinných tukov a olejov na Slovensku. Strojárne potravinárskeho priemyslu, a.s produkujú stroje pre potravinársky priemysel. Jacobs Suchard Figaro, a.s. je najznámejší výrobca čokolády, cukroviniek a kakaa na Slovensku. Do okresu zasahuje aj tradičná vinohradnícka malokarpatská oblasť. Okres má výbornú geografickú polohu. Viedla ním prvá železnica sa Slovensku, ktorá spájala Bratislavu s Trnavou. V súčasnosti ním prechádzajú najvýznamnejšie železničné trate. Diaľnica D1, spájajúca Bratislavu s Piešťanmi, sa okresu len dotýka. Vo Vajnoroch je športové letisko. Priemysel okresu Bratislava IV je v okrajových oblastiach. Najmodernejším závodom je Volkswagen, s.r.o. V okrese sú rozsiahle záhradkárske kolónie, ovocné sady a zvyšky viníc. V záhorskej časti okresu sa pestuje pšenica, jačmeň a kukurica. Okres je bránou Bratislava smerom na Moravu. Prechádza ním diaľnica D2 spájajúca Bratislavu s Brnom a prahou.
Napriek tomu, že okres Bratislava V plní najmä obytnú funkciu hlavného mesta, významne sa podieľa aj na priemyselnej výrobe. Z hľadiska dopravy má okres výnimočné dobrú polohu. Leží na styku troch štátov a vedú ním významné dopravné ťahy do Viedne a Budapešti. Sú tu tri cestné hraničné priechody a jeden železničný. S Rakúskom so to Petržalka a Jarovce, s Maďarskom cestný a železničný priechod Rusovce.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?