BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: bejada
  • Datum přidání: 07. července 2015
  • Zobrazeno: 754×

Příbuzná témataBOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci definuje pracovné podmienky, ktoré znižujú škodlivý vplyv techniky alebo prostredia na zdravie zamestnancov. Okrem toho, že dodržiavaním predpisov chránime seba, nesmieme zabúdať ani na ostatných kolegov.  BOZP je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky.

Pri BOZP (bezpečnosť ochrany zdravia pri práci) berieme do úvahy tri základné kritériá, konkrétne sú to právne, humánne a ekonomické kritériá. V podstate ide o rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú zamestnávateľa, prečo by sa mal starať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Právne kritérium

Hlavnú úlohu v ňom hrá štát. Ten ustanovuje jednotlivé povinnosti a právne predpisy pre zamestnávateľov a zamestnancov, špecificky pre rôzne druhy odvetví. Napríklad pre stavbárov, projektantov, výrobcov a mnohých ďalších.

Humánne kritérium

Pri humánnom kritériu hrá hlavnú úlohu zase človek a morálka. Dnešná spoločnosť stavia v prvom rade na morálke a zodpovednosti. Zamestnávatelia sú zodpovední za svojich zamestnancov. V pracovnom prostredí by mali byť ľudské vzťahy na vysokej úrovni a zamestnávateľovi by malo záležať, aby jeho zamestnanci pracovali v bezpečnom prostredí, kde nemôžu prísť k úrazu.

Ekonomické kritérium

Ekonomika je o trhu a financiách. Pri porušovaní predpisov hrozia zamestnávateľovi finančné pokuty, a tiež škody spôsobené na technike, pri omeškaní práce alebo v najhoršom prípadne strata zamestnancov. Preto je vhodné zlepšovať BOZP a pracovné podmienky, ktoré zlepšujú pracovný proces, zvyšujú efektivitu, produktivitu a kvalitu práce.

Vývoj BOZP - starý a nový prístup

Tak ako väčšina odvetví, aj BOZP sa počas svojej existencie vyvíjalo, menilo a novými poznatkami vylepšovalo. V minulosti sa využíval starý prístup, ktorý bol zameraný na techniku a zaoberal sa riešením vzniknutých negatívnych aspektov. Jeho hlavným zameraním boli stroje, technika a pracovné prostredie. Uplatňovalo sa direktívne riadenie pomocou príkazov prostredníctvom technikov, inžinierov a hygienikov.

V dnešnej dobe sa uplatňuje skôr nový prístup, zameraný na systémové riešenia. Najlepším spôsobom, akým zabrániť rôznym nehodám, je predchádzať im. Pozornosť z pracovného prostredia a techniky sa už viac sústredí na ľudský faktor a kultúru práce. Riadenie už nie je hlavne o neustálych príkazoch, ale je oveľa viac participatívne, kedy sa medzi sebou viac spolupracuje na všetkých úrovniach. Potrební sú ľudia z odborov ako psychológia a sociológia, a taktiež ľudia, ktorí vedia posudzovať riziko.

BOZP v praxi

Z pohľadu zamestnávateľa máme pri riešení BOZP viaceré možnosti. Môžme školiť zamestnancov sami, poveriť touto úlohou niektorého zamestnanca alebo si prizvať firmu a o bezpečnosť sa postará externí technik BOZP a koordinátor BOZP. Postupujeme systematicky a neriešime všetky problémy naraz. Dôkladne plánujeme riešenie konkrétnych procesov, ktorých správnosť overujeme, a pri zistení nedostatkov ich vylepšujeme. Primárne riešime povinnosti zo zákona a hľadáme čo najjednoduchšie riešenia.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?