Božena Slančíková - Timrava Ťapákovci

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Božena Slančíková - Timrava Ťapákovci

Božena Slančíková-Timrava sa narodila 2.októbra 1867v Polichne.Detstvo prežívala na polichianskej fare.Základné vzdelanie získala od otca a neskôr navštevovala dievčenský ústav
v Banskej Bystrici.Svoje literárne začiatky a mladosť zachytila v autobiografickej novele
Všetko za národ.Timrava prežila skoro celý život v dvoch dedinách v Polichne a v Ábelovej.
Zážitky z malomestského prostredia zachytila v novele Skúsenosť. Utrpenie slovenského ľudu počas prvej svetovej vojny zachytila v novele Hrdinovia .Po skončení vojny však Timrava svoj kritický pohľad na slovenskú spoločnosť nezmenila.
Posledné roky svojho života prežila Timrava v Lučenci,kde, roku 1951, zomrela.


Stručný obsah:

Príbeh poviedky Ťapákovci je formovaný jednoducho,je ľahko zrozumitelný,zábavný a blízky jednoduchému človeku.Timrava v ňom opisuje rodinu Ťapákovcov,ktorá je typická svojou lenivostou a nechutou pracovať.
Šestnásť členov tejto rodiny sa tlačí v malej chalupe a zjavne im to nevadí.Medzi sebou však majú gazdinú Iľu,ženu gazdu Paľa Ťapáka, ktorá absolvovala štúdia na škole v Sobote. Iľa sa všemožne snaží naučiť Ťapákovcov poriadku a hygienne. Keď zisťuje,že to nejde,rozhodne sa odísť slúžiť do rechtorovho domu.
No predtým dá svojmu mužovi na výber.Buď ona alebo Ťapákovci. Paľovi, jej mužovi, je tojedno.
O niekoľko týždnov neskôr je Iľa predvolaná k notárovi.Musí si vybrať medzi roľou slúžky alebo dedinskej babice.Vyberá si druhú možnosť,ale k Ťapákovcom sa už nevráti.Odchádza do rodičvského domu,kam po týždni prichádza aj Paľo. Ťapákovci sa zbavili Ili a naďalej žijú vo svojej chalupe.A Iľa s Paľom si žijú v novom veľkom dome.


Charakteristika postáv:

Pri opisovaní príbehu som nespomenula jednu výraznú postavu poviedky. Anča Ťapákovie podľa môjho názoru dej výrazne neovplyvňuje. Postava Anči je však zaujímavá z hľadiska jej vnútorného sveta, prežívania a nenaplnených túžieb.

Navonok pôsobí ako jedovatá zmija,ktorá hryzie do všetkého živého.Napríklad , keď sa Iľa snažila prinútiť chlapov do roboty,vždy sa postavila na ich stranu.Obhajovala ich aj bez pádnych argumentov.Treba si však položiť otázku:“Z čoho pramenila toľká zloba a nenávisť?“Odpoveď je jednoduchá.Anča bola kalika.Nemohla sa pohybovať.Stále len posedávala a ak sa chcela premiestniť plazila sa po rukách a kolénách.Ale toto nie je odpoveď!
Anča bola veľmi zatrpknutá.Všetkú bolesť nosila v sebe.Bála sa ju prejaviťa ak ju prejavila, bola vo forme zlosti a hnevu.Nedokázala byť milá.Jej úsmev bol trpký a nesrdečný,skôr nahrádzal plač.
V jednej časti príbehu sa cez Anču prevalí vlna bolesti,korá vyjadruje jej utrpenie,sebalútosť a nenaplnené túžby.
Medzi jej nenaplnené túžby patrila aj „láska“ k Janovi Fuzákovie.Slovo láska je na vyjadrenie jej citov k Janovi nie celkom to správne slovo.Obrazne by sa jej vzťah dal porovnať so vzťahom Clauda Frolla a Esmeraldy, v románe Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži.Frollova láska prerástla do nenávisti po tom čo zistil,že Esmeralda miluje iného.
A takto podobne vyzeral vzťah Anči a Jana /samozrejme neprerástol až do vraždy/.

V postave Ili vidíme vzdelanú sedliačku, ktorá sa snaží zmeniť život Ťapákovcov. Posunúť ho na vyššiu úroveň.Ale spôsob aký si vybrala nie je veľmi dobrý.Stále hovorí o veľkom množstve vecí,ktoré by bolo treba spraviť.Neuvedomuje si však,že Paľo a jeho bratia viac hovoria ako konajú.Z množstva vecí,ktoré Iľa chcela aby spravili,v konečnom dôsledku nespravia ani jednu.Taktiež si myslí,že pre Ťapákovcov je nepostrádateľná.No mýli sa.Keď odíde do služby,jej švagriny sa rozhýbu a dokážu ju nahradiť.

Postava Paľa charakterizuje celú rodinu Ťapákovcov.V zásade odpovedá na každú 20 otázku alebo pripomienku.Podľa neho všetko má svoj čas,nikam sa netreba ponáhlať.Prácu treba spraviť len tú najdôležitejšiu.Je mu jedno koľkí sa v chalupe tlačia.Trochu pohodlia by bral,ale načo by sa namáhal,znášať kamene na nový dom,veď už to dáko prežijú.Celá dedina sa mu smeje,že mu žena ušla,no on si to nevšíma.Až v opilosti ide za ňou,ale nespraví to tak ,ako by to spravili iní chlapi.
Nevráti ju násilím späť do domu Ťapákovcov,ale nechá ju tak,keď nechce.
Paľo aj ostatní Ťapákovci sú k väčšine vecí ľahostajní,i keď by na zmenu stačilo veľmi málo.V poviedke Ťapákovci Timrava kritizuje pridržovanie sa prežitých hodnôt,ktoré dávno nahradili nové hodnoty a myšlieky zodpovedajúce vtedajšej dobe.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?