Blaise Pascal životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 5571×

Příbuzná témataBlaise Pascal životopis

Blaise Pascal sa narodil 19. júna 1623 v Clermonte, v rodine známeho matematika Etienna Pascala. Od malička vynikal matematickým nadaním. Ako 12-ročný zostavil si vlastnú geometrickú sústavu, založenú na Euklidovi a ako 16-ročný napísal štúdiu o kužeľosečkách.
Usilovne študoval matematiku, fyziku a filozofiu. V práci „Pojednanie o aritmetickom trojuholníku“ vyslovil niekoľko základných poučiek teórie pravdepodobnosti a kombinatoriky, V aritmetike sa stal známy jeho Pascalov trojuholník. Ďalej zistil pravidlá deliteľnosti a stal sa predchodcom Newtonovho a Leibnitzovho diela z diferenciálneho a integrálneho počtu.
Ako 19 - ročný skonštruoval počítací stroj, ktorý vykonával 4 základné aritmetické úkony.
Stroj stále vylepšoval a celkom ich zhotovil vyše 50. Dnešné počítacie stroje pracujú na tom istom princípe.
Keď sa Pascal dozvedel o Torricelliho pokuse a objave atmosferického tlaku, začal vytrvale hľadať presvedčivé pokusy na dokázanie Torricelliho objavu. Pre tento účel si zhotovil dômyseľne spojené dve sklené rúrky tak, že pomocou jednej sa mohol vyčerpať vzduch nad hladinou ortuti v druhej. Pomocou tohoto pokusného zariadenia, ale aj ďalších jeho obmien, presvedčivo demonštroval existenciu tlaku vzduchu a závislosť výšky stĺpca ortuti v rúrke od tlaku vzduchu.
Aby experimentálne dokázal závislosť výšky ortuťového stĺpca od nadmorskej výšky miesta merania - ako to potvrdil Torricelli, požiadal v roku 1648 svojho švagra Périera, aby uskutočnil merania na úpätí a vrchole hory Puy de Dome. Výškový rozdiel asi 1000 metrov skutočne spôsobil, že výška ortuťového stĺpca v rúrke bola na vrchole o 8 centimetrov menšia.
Pascal prvý prišiel na myšlienku, že pomocou barometra možno merať výškový rozdiel dvoch miest a upozornil, že zmeny výšky ortuťového stĺpca barometra závisia aj od vlhkosti a teploty vzduchu, a preto môžu slúžiť aj na predpovedanie počasia. Výsledky skúmania atmosferického tlaku zhrnul v práci „Pojednanie o tlaku vzduchu“ v roku 1653. Vytlačená bola však až po jeho smrti v roku 1663.
Nie menej známe sú Pascalové práce z oblasti hydrostatiky.

V práci „Pojednanie o rovnováhe kvapalín“ formuloval základný zákon hydrostatiky, neskôr pomenovaný Pascalov zákon.
Vyčíslil veľkosť hydrostatického tlaku, opísal hydrostatický paradox, zákon spojených nádob a princíp hydraulického Iisu.
Pascal sa zaoberal aj filozofickými úvahami, v ktorých síce vidí pokrok vedy ako cieľ existencie ľudstva, lenže v názoroch váhal medzi racionalizmom a skepticizmom, ktorý ho viedol k uznaniu viery nad rozumom. V roku 1653 sa Pascal oddal teologicko-filozofickým úvahám a o 3 roky neskôr na to vstúpil do kláštora.
Zomrel ako 39 ročný, 19 augusta 1662 v Paríži.

Literatúra:
Z knihy „Dobrý deň, pán Ampér“ 1999/2000.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?