Biosféra

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3980×

Příbuzná témataBiosféra

1.Základné poznatky
Biogeografia – je disciplína krorá skúma rastlinstvo a živočíšstvo ako súčasť krajiny delí sa na :
Fytogeografia –rozšírenie rastlinstva
Zoogeografia – rozšíranie živočíšstva
Fytocenóza – rastlinné spoločenstvo
Zoocenóza – živočíšne spoločenstvo spolu vytvárajú biocenózu
Biocenóza – s ostatnými zloškami krajiny tvoria geobiocenózu = ekosystém

2.Planetárne členenie –
a) ekvatoriálne a tropické pásmo – po celý rok dostatok tepla a do tejto oblasti patria: dažďové a roníkové pralesy
savany – trávnaté plochy strieda sa obdobie sucha a obdobie dažďov, bylinožravce a mäsožravce
monzúnový les – v oblastiach Ázie – slon, tiger
polopúšte a púšte – pri obratníkoch suchomilné rastlinstvo v oázach palma datlová, ťavy

b)suptropické pásmo:
suptropické púšte
suptropické riedke lesy – stredomorská oblasť (kožovité lístie, olivy, vinná réva)
suptropické lesy bujné – juhovýchod USA a Ázie

c)oblasť mierneho pásma:
stepi – trávnaté plochy, nedostatok vlahy, hlodavce, vtáky, jarabica od Ukrajiny do východnej Ázie, v Severnej Amerike sa volajú Prérie, v Južnej Amerike sa volajú Pampy
listnaté lesy – bukové a dubové
tajgy – ihličnaté lesy, Kanada, od Škandinávie po Tichý oceán, jeleň, medveď, kuna, rys....

d) oblasť severného studeného pásma:
tundry – les končí prechádza do krovitých foriem, ďalej machy a lišajníky, nedostatok tepla, soby, polárne líšky, pižmoň
studená pustatina – polárny medveď, polárna líška

e) živočíšstvo Austrálie a Južnej Ameriky:
každý svetadiel sa vyznačuje zvláštnosťami v dôsledku dávneho oddelenia.
Austrália – vačkovce, koala, dingo, pštrosovité vtáky.
Južná amerika – anakonda, mravenčiar

f)oblasť svetového oceánu
život závisí od geografickej šírky od hĺbky a vlastnosti vody. Delí sa na:
plytké šelfové vody trópov – teplé moria sú bohaté na druhy ale nie na množstvo jedincov, najrozšírenejšie sú koraly.
Studené moria - viac vzduchu, viac planktónu, - potrava sú tu svetové loviská rýb, sú druhovo chudobné ale bohoté na množstvo jedincov.
Pobrežné studené moria – sever – tulene, mrože, ľadové medvede.

Juh – tučniaky a mrože.
V hlbinách morí – žije živočíšstvo prispôsobené tlaku a nedostatku svetla, je veľmi chudobné na druhy aj množstvo

Vertikálne členenie biosféry: z rastúcov nadmorskou výškou sa mení klíma, rastlinstvo a živočíšstvo.
a.) vo vlhkých tropických lesoch – les do výšky 35000m.
vyššie je krovinový stupeň
bylinná vegetácia
vysokohorské pustatiny prechádzajú do večného snehu a ľadu
b.) na Slovensku ( Európa) – dubový stupeň do 550m.
bukový stupeň do 1200m.
smrekový stupeň siaha po hornú hranicu lesa 1400 – 1700m.
kosodrevinový stupeň
vysokohorské a alpínske spoločenstvá.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?