Biologicke pojmy

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 15. října 2005
  • Zobrazeno: 4466×

Příbuzná témataBiologicke pojmy

Hnoj: Slama zmiešaná s výkalmi dobytka. Vyváža sa na pole a zaoráva. Pôdne

organizmy ho postupne rozkladajú, a tým sa udržuje alebo zlepšuje úrodnosť ornej pôdy.

Kríženie: proces, pri ktorom sa vyberú rôzne jedince s rôznymi vlastnosťami,

aby sa spárili k tomu, aby vznikli rôzne novšie a užitočnejšie

plemená

Plemeno: druhy zvierat, ktoré vzniknú pri krížení; každé plemeno má rozličné

vlastnosti

Šľachtenie: proces, v ktorom z divorastúcich stromov a krov vrúbľovaním,

opeľovaním alebo očkovaním upravujeme úžitkové vlastnosti

Bioplyn: vzniká napríklad pri rozklade močovky. Je vhodný na kúrenie. Až

zvyšok rozkladu je vhodné použiť na hnojenie.

Ekológia : náuka o vzťahoch medzi organizmami a ich prostredí

Botanika: veda, ktorá skúma rastliny

Zoológia: veda, ktorá skúma zvieratá

Mykológia: veda, ktorá skúma huby

Bakteriológia: veda, ktorá skúma baktérie

Systematika: veda, ktorá sa zaoberá triedením organizmov

Anatómia, morfológia: veda, ktorá sa zaoberá stavbou tela organizmov

Fyziológia: veda, ktorá sa zaoberá činnosťou organizmov

Vegetatívne orgány: koreň, stonka, list

Generatívne orgány: kvet, plod

Spóra: obal, ktorý vytvára okolo seba baktéria, pri nepriaznivých podmienkach

Protilátky: látky, ktorými môžeme predísť nakazeniu nejakou chorobou (antibiotiká)

Hospodárske zvieratá: zvieratá, ktoré nám pomáhajú v hospodárstve

Humus: pôda, ktorá sa skladá z odumretých častí tela rastlín a živočíchov

Parazit: organizmus, ktorý žije na úkor druhého

Ekosystém: živá + neživá príroda na určitom miesteNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?