Biológia Oporná sústava, svaly, rozmnožovanie, vývin

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2932×

Příbuzná témataBiológia Oporná sústava, svaly, rozmnožovanie, vývin

Kostra-nes.mäkk.časti tela,zabezp.tvar tela,mech.ochr,Vonk.kos-bezstav,pohyb+ochr.fc,pokož.vyluč-CaCO3,SiO2,chitín,spongín, rozsievky,dierkavce,hubky-kost.z ihlíc, pŕhliv-vápen,mäkk-ulita.lastúra, článkon-chitín+inkrust.CaCO3,Vnút.kos-niž.stav -plášťov,kopijovce-chrbt.struna-povrazec vakualiz.b, vyšš-chrbtica-stavce,chrupavk-kruhoústnice,kostenná-ryby,obojž,vt,cic,k.hlavy-lebka-tvár.č,mozg.č, k.trupu-hrud.kôš:chrbtica,rebrá,hrud.kosť,k.končat-ramenn.pleten,bedrov.plet,spoje-pevné-lebka,poh-kĺb,Pohyb-pasív;aktív,1bunk-bičík,brvy;panôž-meňav.poh-mikrofil,mikrotub v cytopl, Mnohob-sval, bezst-kožnosval.vak-svaly v 2vrst,1stiah-2rozt,dážďov,vod.ž.-svaly uspor.do segmentov,stavov,článkon-končat-stav-4,hm-6,pav-8,Sval-sval.vlák-myofib-aktín.vl-ten,myozín.vl-hrub,hlad.s-1jadr-vreteň.b,menej. výkon,neovlád.vôl,ovplyv.ju horm,steny vnút.org-mater,vyl,tráv.súst,prieč.pr.s-mnohojadr.b,ovl.vôl,rýchlo unaví, sval.vl-snopčeky-snopce-sval pokryt.väz.blan,šlacha, ,src.s-stavb.ako pr.pruh,viacjad.b.poprep.prieč. most,fc-neovl.vôl,neunav,vlastné ústr,Nerv.dr:autonóm-hl.s,motoric-kostr,ATP(z ropadu gluk)-mech,tepel. en,Bez O2-anaerób.prostr-kys.mlieč-tox,kyslík.dlh-svaly prac bez O2rozmnož-nepohl-nie z 2pohl.b,ale z 1 al.viac.telov.b.rodič,potom.a rodič.rovn.vlastn,1bunkov-mitotic.del.jadr,zväč.obj.cytopl,pozdĺž al.prieč. rozdel,Primit.mnoh-živ.s vyš.regener.schop,delen-rozdel.rodič.org.na1al.viac.č-dorastú-medúzy-strobilácia, pučan-púčiky-jedin,oddel-nezmar,na rodič-koraly,Pohlav-splyn.2pohl.b-gamét,rozlíš-heterog,neroz-izogam, po splyn-zygota-embr-jedin,1bunk-vytv.gaméty al.samy splynú do zyg,jadr.mitoti.del,konjugácia-nálevník-2jedin.si vym.pol.jadier,Mnohob-pohl.b.-v gonádach,gonochor-oddel.pohl-X,Cp.b,stav,hmyz,hlavonož, dimorfiz-odliš.sekund.poh.znaky,hermafrodit-neoddel.pohl,slim,dážď,pásom,Vonk.opl-vod.živ-nadproduk-Xmlieč,Cikry,Vnút.o-kopulač.org,partenogenéza-pohl.b.bez oplod-hmyz-včely-oplod-C,Samč.gam-sperm-myotic.del.pohl.b,pohybl-spermatozoid,hlavičk, krčok,bičík,Samič.gam-vajíčko-vaječníky(ováriá),obaly vaj-hmyz-bielkovin,obojž-rôsolovit,plazy-kožovitý,vt-bielok,pap.bl,škrup,cic-amnión-vnút,chorión-vonk, Embryon.v- splyn.gam-pôrod,kvalitat,kvantitat.zm.zárod,diploid.zyg-1b.-diploid.poč.chromoz,morula-brázdi sa-guľ.útv,blastula-dut.guľ.útv-vnút.blastocel,gastrula-preliač,ektoderm,endod,(mezod-sval,kostr, reprod.org,vyl.,ciev.sús,),Postembry-pôrod-smrť,Mäkk-lastúrnik-nepr.

výv-larva,ulitník-priam.výv,Hmyz-nepr.v,dokonal.prem-larva na kuklu,nedok-larva sa podob na d.jedin, Obojž-žubrien,Plaz-vajcorod-kladú vaj,vajcoživ-výv v tele,obaly prask.pri pôr-užovka,živor-vretenica,Vt-potreb.rodič.starost,Cic-embryon. fáza-1/3embr.obd,fetálna-2/3embr.obd,zárod-v mater,pupočník,chánený-plod.vodou,.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?