Biológia 1. praktická cvičenie - Poznávanie a rozlíšenie baktérií, húb a rastlín

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Biológia 1. praktická cvičenie - Poznávanie a rozlíšenie baktérií, húb a rastlín

1. Praktické cvičenie

Meno: Trieda: Dátum:
Škola:

Téma: Poznávanie a rozlíšenie baktérií, húb a rastlín podľa životných procesov.
Pomôcky: atlasy, knihy, literatúra.
Pracovný postup: 1. Vyhľadaj v knihe príklady organizmov- baktérií, húb (pečiarka) a rastlín (paprika)
2. Zapíš do tabuľky:


Záver:
Organizmy delíme na baktérie, huby, rastliny a živočíchy. Medzi producenty patria zelené rastliny, ktoré produkujú kyslík (fotosyntéza). Ku reducentom patria baktérie, huby a živočíchy, ktoré ničia organické látky. Baktérie delíme na choroboplodné a rozkladné, choroboplodné spôsobujú choroby (bacily), rozkladné rozkladajú organické látky na anorganické (pôdne baktérie).Týmto zabezpečujú obeh látok v prírode. Huby sú dokonalejšie ako baktérie, no nemôže v nich prebiehať fotosyntéza, tak ako v zelených rastlinách, čo je najväčší rozdiel medzi hubou a rastlinou. Ale napriek tomu, že nemôžu vyrábať vzácny kyslík, sú pre človeka veľmi dôležité, pretože sa z nich vyrábajú antibiotiká, ktoré bojujú proti choroboplodným baktériám. Vyššie huby nám tiež poskytujú potravu. Autotrofné organizmy sú rastliny, ktoré dokážu vyrábať organické látky kyslík a heterotrofné sú baktérie a huby, ktoré sa živia inorodými organickými látkami. Vďaka organizmom je na svete absolútna vyrovnanosť medzi látkami organickými a anorganickými, preto si musíme vážiť každý organizmus, od najjednoduchších baktérií až po člov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?