Bilingválne gymnázium v Žiline

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4014×

Příbuzná témataBilingválne gymnázium v Žiline

Naša škola je koordinátorom medzinárodného projektu A TEENAGER IN COMPUEROPE v rámci programu Sokrates - Comenius 1. Pani proresorka J. Mládenková spolu s našimi študentami vypracovala projekt, na základe ktorého získala grant vo výške 3.000 euro, ktorý je určený na realizáciu projektu v spolupráci s partnerskými školami podobného typu v Belgicku, Španielsku, Fínsku a Maďarsku. V dňoch 27. 11. - 2. 12. 2000 sa uskutočnilo na našej škole prvé stretnutie partnerských škôl. Pripravili sme návrhy na výstup celého projektu, i plány na prvý rok Naše návrhy - prvé stretnutie
súťaž o najlepšiu esej žiakov zúčastnených škôl vo francúzskom , španielskom a anglickom jazyku na tému Spoločná európska budúcnosť malých i veľkých v dvoch kategóriách: mladší a starší žiaci. Jazyk, v ktorom žiak esej spracováva nesmie byť jeho materinský jazyk. Práce budú zverejnené na internete a v školských časopisoch. história a geografia zúčastnených regiónov
výučba náuky o spoločnosti: zabezpečenie výmenných prednášok o právnom systéme EU , vývoji EEI a problematike asociovaných krajín
spracovanie dotazníkov Európska dimenzia v duši stredoškolského študenta, prieskum v účastnických gymnáziách, vyhodnotenie prieskumu a jeho popularizácia v školských časopisoch, regionálnych médiách.

Kontaktné školy:
FINLAND - Tervakoski - http://www.htk.fi/janakkala/terlu
HUNGARY - Pecs - http://babits.jpte.hu/
SPAIN - Manresa - http://www.xtec.es/centres/a8033924

Projektová činnosť:
Marec - eseje : Život mladých ľudí v mojej krajine
April / Máj - otvorená diskusia na stránkach internetu k k témam : prezentácie škôl a života mladých v každej krajine
Podľa záujmu - medzipredmetová práca v skupinách alebo individuálne - zahrňujúca hľadanie, spracúvanie a szstematizovanie informácií a poznatkov v oblastiach:
DEJEPIS - dedičstvo Unesco, história mesta, hist. pozadie a oslavy sviatkov
ZEMEPIS - predstavenie mesta, regiónu
PRÍRODNÉ VEDY - CHÉMIA, BIOLÓGIA - zdroje energie, fauna flóra regiónu
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - úvod do histórie a vývin národného jazyka, Najdôležitejšie momenty a významní autori.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?